PROVOZ.

Všude kde se řeže, lakuje, stříhá, frézuje, sváří či letuje: Správné provozní klima je důležitým výrobním faktorem. Vytápění bez prachu a průvanu je rozhodující pro kvalitu práce.

Ideální vytápění pro řemeslnou výrobu.  • Odolná, opakovaně oceněná úsporná technologie
  • Rychlá amortizace
  • Krátká doba zátopu
  • Rovnoměrné teplo i ve špatně izovolaných halách
  • Bez prachu a bez průvanu
  • Jednoduchá montáž i údržba
  • Ideální pro předehřátí či vyušení materiálu
  • Vytápění jednotlivých zón
  • Jednoduchá obsluha regulace
  • Efektivní pro novostavby i rekonstrukce

Robustní. Spolehlivé. Bez průvanu a víření prachu.

Prach vzniká v mnoha provozech. A zároveń je to velký nepřítel při ručním obrábění. Je proto dobré bránit co nejvíce víření prachu. Ideálním způsobem vytápění je proto infračervená topná technologie firmy KÜBLER. Na rozdíl od konvenčního vytápění se při záření neohřívá vzduch. Nedochází tedy k rušivému pohybu vzduchu ani k víření prachu. Infračervené sálání se podobá principu slunečního záření. Což je jeden z důvodů, proč je klima s infrazářiči KÜBLER tak příjené. A tak efektivní.

Rovnoměrné rozložení tepla
Vytápění jednotlivých pracovišť

Rádi Vám poradíme:
Pošlete nám Vaši poptávku
nebo nám zavolejte na 286 840 537

Rovnoměrné rozložení tepla.
Důležité pro stroje a přístroje.

Ve strojírenskcýh podnicích je potřeba absolutní stejnoměrnost v ohřevu a rozložení tepla. Zajišťuje homogenní temperaci přístrojů i strojů. Velmi potřebné předevšímv oblastech vysoce přesné mechaniky, kde se pracuje s nejnižšími tolerancemi.

Vytápění jednotlivých pracovišť.

U našeho vytápění lez dle potřeby definovat jednotlivé topné zóny a také individuálně ovládat. Teplotní požadavky se mohou v rámci jedné haly dost různit. Podle toho zda je prostor využíván pro výrobu, montáž nebo skladování.