Ochranu údajů bereme vážně

Důležitým tématem pro nás je ochrana vašeho soukromí při zpracovávání osobních údajů. Ve výchozím nastavení, když navštívíte náš web, naše webové servery ukládají adresu IP vašeho poskytovatele služeb Internetu, web, odkud nás navštěvujete, navštívené weby, datum a dobu trvání návštěvy. Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webů a pro bezpečný provoz serveru. Personalizované hodnocení těchto údajů se neprovádějí.

Pokud nám odešlete data prostřednictvím kontaktního formuláře , budou tato data uložena na našich serverech během zálohování dat. Data budou použita pouze ke zpracování vašeho požadavku. S Vašimi daty bude zacházeno jako s přísně důvěrnými.. Nebudoupředána třetím stranám.

Odpovědný subjekt:
KÜBLER GmbH
Energeticky úsporné vytápění hal
Am Bubenpfad 1a | D-67065 Ludwigshafen am Rhein
Tel.: 0621/57 000-0 | Fax: 0621/57 000-57
direkt@kuebler-hallenheizungen.de

Osobní údaje

Osobní data jsou data o vás. Patří sem vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. K návštěvě našeho webu také nemusíte zveřejňovat žádná osobní data. V některých případech můžeme potřebovat vaše jméno a adresu a také další informace, které vám poskytnou službu, kterou požadujete.

Totéž platí v případě, že vám na požádání zasíláme informační materiál nebo pokud odpovíme na vaše dotazy. V těchto případech vás na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze data, která jste nám odeslali automaticky nebo dobrovolně.

Při využití jedné z našich služeb obvykle shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné k poskytování naší služby. Můžeme vás požádat o další informace, ale je to dobrovolné. Při zpracovávání osobních údajů to děláme tak, abychom vám mohli nabídnout naši službu nebo pokračovat v obchodních cílech.

Automaticky uložená data

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a uchovává informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám prohlížeč automaticky přenáší. Jedná se o následující:

 • Datum a čas požadavku
 • Název požadovaného souboru
 • Stránka, ze které byl soubor požadován
 • Stav přístupu (přenos souborů, soubor nenalezen atd.)
 • Používaný webový prohlížeč a používaný operační systém
 • Úplná adresa IP žádajícího počítače
 • Množství přenášených dat

Tato data nejsou propojena s jinými zdroji dat. Zpracování se provádí v souladu s čl. f GDPR založené na našem legitimním zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.
Z důvodů technické bezpečnosti, zejména pro prevenci útoků na našem webovém serveru, jsou tato data na krátkou dobu uložena. Na základě těchto údajů nelze vyvodit závěry o jednotlivých osobách. Nejpozději po sedmi dnech budou data anonymizována zkrácením adresy IP na úrovni domény, takže již nebude možné navázat připojení k jednotlivému uživateli. V anonymně zpracované formě jsou údaje zpracovávány také pro statistické účely; v extraktech se neprovádí srovnání s jinými sadami dat nebo s převodem na třetí strany.

Soubory cookie

Při návštěvě našich webů můžeme ukládat informace do vašeho počítače ve formě souborů cookie. Můžete je kdykoli upravit nebo odvolat v části Nastavení souborů cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou přenášeny ze serveru sítě Internet do prohlížeče a uloženy na pevném disku. Zde je uložena pouze adresa internetového protokolu-žádné osobní údaje. Tyto informace, které jsou uloženy v souborech cookie, umožňují, aby byly automaticky rozpoznány při příštím návštěvě našeho webu, což usnadňuje použití. Právním základem pro používání souborů cookie je oprávněný zájem v souladu s čl. 6, odst 1 pís.f GDPR.

Samozřejmě můžete navštívit náš web i bez přijetí souborů cookie. Pokud nechcete, aby byl počítač při příští návštěvě rozpoznán, můžete také zamítnout použití souborů cookie změnou nastavení v prohlížeči na "zamítnout soubory cookie". Příslušný postup naleznete v uživatelské příručce příslušného prohlížeče. Pokud však odmítnete používat soubory cookie, mohou existovat omezení pro používání některých oblastí našeho webu. Soubory cookie marketingu a sledování se používají pouze s vaším souhlasem (čl. 6 ods. 1 pís.f GDPR).

Služba Google Analytics s funkcí anonymizace

V následující části se používá služba Google Analytics, služby webové analýzy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a "Google". Služba Google Analytics používá takzvané "soubory cookie", textové soubory uložené v počítači, a umožňuje tak analýzu vašeho použití webu.

Informace generované těmito soubory cookie, například čas, umístění a četnost návštěvy vašeho webu, včetně adresy IP, budou předány společnosti Google ve Spojených státech a uloženy tam.

Na našem webovém serveru používáte službu Google Analytics s doplňkem _gat. _anonymizeIp. V tomto případě bude vaše adresa IP již zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, a tím bude anonymnizována.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webu, ke shromažďování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a Internetu. Společnost Google může tyto informace také převést na třetí strany, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud třetí strany zpracují tyto údaje v zastoupení společnosti Google.

Podle vlastních informací společnost Google v žádném případě nepropojí vaši IP adresu s jinými daty od společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit tak, že v souladu s tím nastavíte software prohlížeče; Nicméně bychom rádi poukazují na to, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu v plném rozsahu.

Kromě toho nabízí společnost Google doplněk k deaktivaci nejběžnějších prohlížečů, což vám dává větší kontrolu nad tím, jaká data shromažďuje společnost Google ohledně navštěvovaných webů. Doplněk informuje jazyk JavaScript (GA. js) služby Google Analytics, že na službu Google Analytics nemají být přenášeny žádné informace o návštěvě webu. Avšak doplněk pro prohlížeče Google Analytics nezabraňuje přenosu informací nám nebo jiným službám webové analýzy, které lze použít. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče získáte v následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Navštívíte-li náš web prostřednictvím mobilního zařízení (smartphone nebo tablet), musíte klepnout na tento odkaz, abyste zabránili sledování služby Google Analytics v rámci tohoto webu v budoucnu. To je také možné jako alternativa k výše uvedenému doplňku prohlížeče. Klepnutím na odkaz nastavíte v prohlížeči soubor cookie opt-out, který je platný pouze pro tento prohlížeč a doménu. Odstraníte-li soubory cookie v tomto prohlížeči, bude odstraněn také soubor cookie opt-out, takže budete muset znovu kliknout na odkaz.

Pokud jste souhlasili, že vaše webová a aplikační historie prohlížeče bude společností Google propojena na váš účet Google a že informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci reklam, Google bude používat vaše data společně s daty služby Google Analytics pro Vytvoření seznamů cílových skupin pro remarketingové připojení křížového zařízení Za tímto účelem služba Google Analytics nejprve shromažďuje na našich webových stránkách identifikační číslo vašeho Google, které je spojeno s vaším účtem Google (tj. osobními údaji). Služba Google Analytics pak dočasně propojí vaše ID s daty služby Google Analytics a optimalizuje tak naše publikum.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete tak učinit nastavením v části můj účet vašeho účtu Google.

Inzerce Microsoft Bing

Na našich stránkách se používá sledování konverze společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Aplikace Microsoft Bing Ads nastaví v počítači soubor cookie, pokud jste přistali na našem webu prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing a můžeme vidět, že někdo kliknul na inzerát, byl přesměrován na náš web a dosáhl předem určené cílové stránky (stránky pro převod). Dozvěděli jsme se pouze celkový počet uživatelů, kteří klepnuli na reklamu v síti Bing a byli přesměrováni na stránku pro převod. Nebudou poskytnuty žádné osobní informace o identitě uživatele.

Pokud nechcete, aby informace o vašem chování použila společnost Microsoft, jak je vysvětleno výše, můžete odmítnout nastavit soubor cookie tak, jak je vyžadován pro tento účel, například pomocí nastavení prohlížeče, které obvykle zakáže automatické nastavování souborů cookie. Můžete také zabránit shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webu a zpracováním těchto dat společností Microsoft tím, že tuto deklaraci deklarujete na následujícím odkazu: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out vaše námitka. Další informace o osobních údajích a souborech cookie používaných v aplikacích Microsoft a Bing Ads naleznete na webu společnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

LinkedIn Insight Tag

Naše webové stránky používají linkedIn Ireland Unlimited společnosti LinkedIn Insight Tag konverzní nástroj. Tento nástroj vytvoří soubor cookie ve vašem webovém prohlížeči, který umožňuje shromažďování následujících dat, mimo jiné: IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a události stránky (např. načítání stránek). Tato data jsou šifrována, anonymizována do sedmi dnů a anonymizovaná data jsou smazána do 90 dnů. LinkedIn s námi nesdílí osobní údaje, ale nabízí anonymizované zprávy o cílové skupině webových stránek a výkonu zobrazení. Tyto informace můžeme použít k zobrazení cílené reklamy mimo naše webové stránky, aniž bychom vás identifikovali jako návštěvníka webových stránek. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů linkedIn najdete v zásadách ochrany osobních údajů linkedIn. LinkedIn Insight používáme pouze s vaším souhlasem (čl. 6 sec. 1 zapálil gdpr), pokud jste s tím souhlasili v rámci banneru cookie.

Členové LinkedIn mohou v nastavení svého účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. Chcete-li deaktivovat značku Insight na našich webových stránkách jednotlivě ("opt-out"), klikněte zde (https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out).

Zabezpečení

Podnikli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci i poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat příslušné zákony na ochranu údajů.

Vždy, když shromažďujeme a zpracováme osobní data, jsou data šifrována před tím, než je převedeme. To znamená, že vaše data nemohou být zneužita třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému vylepšování a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů jsou neustále revidována. Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi.

Práva k údajům

Máte kdykoli právo na přístup, opravu, odstranění nebo omezení zpracování uložených dat, právo na námitky proti zpracování a právo na přenositelnost dat a odvolání v souladu s podmínkami Právo na ochranu údajů.

Právo na informace:
Můžete nás požádat, abychom vám řekli, zda a do jaké míry zpracováme vaše data.

Právo na opravu:
Pokud zpracováme neúplná nebo nesprávná data, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz:
Můžete požadovat odstranění svých dat, pokud je zpracováme nezákonně nebo pokud zpracování nepřiměřeně narušuje vaše oprávněné zájmy. Uvědomte si prosím, že mohou existovat důvody, které zabraňují okamžitému odstranění, například v případě povinných zadržovací povinnosti.
Bez ohledu na výkon práva na výmaz, okamžitě a kompletně odstraníme vaše údaje, pokud v tomto ohledu nebude existovat povinnost právně nebo právně zadržená.
Právo na omezení zpracování:
Můžete nás požádat o omezení zpracování dat v těchto případech:
 • zpochybnit přesnost údajů po určitou dobu, která nám umožňuje ověřit správnost údajů.
 • zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte jej odstranit a místo toho žádat o omezení používání údajů,
 • data pro zamýšlený účel již nepotřebujeme, ale tato data stále potřebujete k prosazení nebo ochraně právních nároků, nebo
 • vznesli jste námitku proti zpracování údajů.
Právo na přenositelnost dat:
Můžete požadovat, abychom vám poskytli vaše data, která jste nám poskytli ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu a abyste mohli předávat tato data jinému zpracovateli bez překážky, Pokud
 • Tyto údaje zpracováme na základě vašeho souhlasu a svolení k odvolání nebo k plnění smlouvy mezi námi a
 • Toto zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.
V případě technické proveditelnosti můžete požadovat přímý přenos dat k jinému zpracovateli.

Právo vznést námitku:
Pokud zpracováme vaše data pro oprávněný zájem, můžete na toto zpracování dat kdykoli vznést námitky; To by se rovněž mělo vztahovat na profilování na základě těchto ustanovení. Nebudeme nadále zpracovávat vaše data, s výjimkou toho, že se nám podaří dokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažuje nad vaším zájmem, právy a svobodami, nebo se zpracování bude uplatňovat, vykonávat nebo bránit vaší zákonné nároky. Proti zpracování dat s cílem přímého marketingu můžete bez udáním důvodů vznést námitky kdykoli bez udání důvodu.

Právo na odvolání:
Pokud se domníváte, že porušujeme německé nebo Evropské právo na ochranu dat při zpracovávání vašich dat, kontaktujte nás, abychom objasnili jakékoli otázky. Samozřejmě máte také právo kontaktovat dozorčí orgán, který je za vás zodpovědný, příslušný národní úřad pro dozor nad ochranou údajů.
Pokud chcete uplatnit kterékoli z těchto práv proti nám, kontaktujte prosím našeho inspektora ochrany údajů. V případě pochybností si můžeme vyžádat další informace k potvrzení vaší totožnosti.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud se domníváte, že porušujeme německé nebo Evropské právo na ochranu dat při zpracovávání vašich dat, kontaktujte nás, abychom objasnili jakékoli otázky. Samozřejmě máte také právo kontaktovat dozorčí orgán, který je za vás zodpovědný, příslušný národní úřad pro dozor nad ochranou údajů.
V případě potřeby si vyhrazujeme právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů kvůli novým technologiím. Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi. Pokud jsou v této zásadě ochrany osobních údajů provedeny zásadní změny, budou na našich webových stránkách známy.

Všechny zainteresované strany a návštěvníci naší webové stránky nás mohou kontaktovat v záležitostech ochrany údajů na:

Pan Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
Email: anfragen@projekt29.de
Internet: https://www.projekt29.de