ZDE JSOU VÝHODY:  • Inovativní, opakovaně oceněná energeticky úsporná technologie
  • Úspora energie/CO2 až o 70 % bez větších zásahů do obálky budovy
  • Rovnoměrné rozvrstvení tepla i ve špatně izolovaných halách
  • Vytápění bez prachu a průvanu
  • Flexibilní vytápění jednotlvých zón
  • Využití zbytkového tepla se systémem H.Y.B.R.I.D.
  • Velmi inteligentní regulace
  • Rozšiřitelný, doplnitelný systém modulů
  • Efektivní pro novostavby i rekonstrukce
  • Ekodesign 2018

„Kombinace infračeveného otopného systému a využití zbytkového tepla svádí dohromady energii z vytápění, kompresorů a pecí.“

Benjamin Reiners
Reiners + Fürst GmbH u. Co. KG, Mönchengladbach

Porovnání. Pohyb tepla
v různých systémech.Centrální teplovzdušné vytápění:
teplý vzduch se hromadí
bez užitku pod střechou.
Na pracovišti je třeba
neustále dotápět.Efektivní princip decentralních
infračervených systémů:
Sálavé teplo vzniká dole,
přímo tam, kde je v hale potřeba.

Čím se vyznačujeme.

Jak naplňují energeticky úsporná vytápění hal zákonné požadavky.

Evropská směrnice Ecodesign 2009/125/EU (Erp) klade vysoké nároky na technické zařízení budov. Ideální pro technologie pro vytápění hal firmy KÜBLER. Vysoce účinné sestavy mají nezanedbatelný přínos pro úsporu energie. Přesto se stále znovu objevuje nejistota a otázky. Kde najdete odpovědi? Provedli jsme pro Vás analýzu různých zdrojů a sepsali jsme ji pro vás do přehledného dokumentu: „Jasné stanovisko k tepelně technickým nárokům na vytápění hal.


Vyžádejte si dokument

Porovnání investičních a energetických
nákladů systému H.Y.B.R.I.D.
a referenčních systémů dle německého EEWärmeG.
Ve srovnávací studii* byl testován systém vysoce úsporných tmavých zářičů, inteligentní regulace a spalovací technologie využití zbytkového tepla firmy KÜBLER (System H.Y.B.R.I.D.) spolu s jednotlivými projekčními návrhy projekční kanceláře za podmínek stanovaných německým zákonem o úsporách tepla (EEWärmeG).


* „Investiční náklady a úspory energie: Moderní koncepty vytápění dle EEWärmeG v porovnání“, srovnávací studie firmy KÜBLER
GmbH pro spolkovou zemi Rheinland-PfalzZde si můžete studii vyžádat

Jednoduše nám napište
nebo zavolejte na 286 840 537