Co spojuje přírodu a techniku?
Zvláštní záření.

Infračervené sálání je přirozený sluneční princip vytápění. Ve fyzice se takto označují elektromagnetické vlny v pevně definovaném spektru na hranici viditelného světla. Infračervené paprsky na frekvenci dlouhých vln vycházejí z každého zdroje tepla. Tyto paprsky mají tu vlastnost, že ohřívají jen pevná a kapalná tělesa. Přenos infračerveného tepla se tak diametrálně odlišuje od konvekce, která ohřívá okolní vzduch.

Poměr konvekce k infrazáření nám dává informaci o kvalitě a účinnosti jednotlivého infračerveného vytápění. Základem je fyzikální zákon: čím vyšší je teplota tepelného zdroje, tím nižší je jeho (nežádoucí) konvekční podíl a tím vyšší je (žádoucí) podíl infračerveného záření. Fyzikální zákon, který firma KÜBLER využívá až na samé hranice.

PŘÍJEMNÝ POCIT.

Infračervené paprsky ohřívají. Nehýbe se vzduch, nevzniká průvan ani se nevíří prach. Na naší planetě ten nejpříjemnější způsob ohřevu. Díky tom u je infrazáření tak příjemné.

HOSPODÁRNOST.

Infračevené paprsky ohřívají tělesa a předměty, jsou absorbovány. Vzduchem pouze procházejí. Velká výhoda při vytápění vysokých hal. Protože nevznikají ani polštáře teplého vzduchu, které by stoupaly vzhůru a zůstávaly nevyužity pod stropem haly. Infračervené teplo hřeje tam, kde je ho třeba. Díky tomu je tak hospodárné.

EFEKTIVITA.

Příjemné, efektivní a hospodárné : Díky těmto přednostem si firma KÜBLER zvolila infra za svůj princip efektivity. A výkonnost tohoto principu využívá ve svých technologiích při vytápění hal již od roku 1989. Infračervené zářiče firmy KÜBLER jsou velcí tahouni s malou spotřebou energie. Vysoce inteligentní a v mnoha ohledech jedinečné.