Budoucnost energeticky úsporných hal. JIž dávno začala.

Ústředním bodem naší podnikatelské strategie ve firmě KÜBLER je snaha být inovátorem. Investice, které každoročně plynou do výzkumné práce a vývoje zařízení, jsou pro naše odvětní nadprůměrné. Týmy v oddělení Výzkumu a vývoje pracují pod neustálým tlakem na pokroku v topenářství. To má své následky.Naši zákazníci dnes profitují z infračervených systémů vytápění, které využijí použitou energie skoro beze zbytku. Přitom výkonnost našich zařízení vysoce překračuje aktuální požadavky. Hledání nových potenciálů je pro nás výzvou při vývoji špičkové budoucí technologie. Budoucnost již ve firmě KÜBLER dávno začala. Je zasíťovaná a digitalizovaná. Dostupná a efektivní. Hospodárná a v praxi realizovatelná.

PATENTY PODPORUJÍ INOVACE.

Vývoj ve firmě KÜBLER zásadním způsobem ovlivnil technologie
i funkcionalitu moderního vytápění hal. Mnoho komponentů, které dnes dokumentují stav techniky, vzniklo v našem oddělení Vývoje. Odpovídající je i počet patentů, užitných vzorů, jež firma KÜBLER během cirka 30 let přihlásila a získala na národní i mezinárodní úrovni. Stejně jako bezpočet ocenění dokládají tyto patenty naše inovátorské počiny na poli úspory energií, hospodárnosti a ochrany životního prostředí při vytápění hal.

1990,1996,2004,2005,2008,2009,2011,2012,2013,2016,2017

Důležitá data.

 • 1990
 • 1996
 • 2004
 • 2005
 • 2008
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2016
 • 2017
  • méně děr do střechy
  • nižší náklady
  • první úsporný infrazářič
  • až 65 % tepla přímo na pracovišti
  • Regulace pro úsporu zdrojů
  • až o 20 % nižší spoteba energie díky inteligentnímu managementu tepla
 • 2005 RayLab

  • plně automatický měřicí systém
  • zakotveno jako metoda B v normě EN 416-2 a 419-2
  • integrované regulační moduly
  • první integrovaný systém s využitím tepla ze spalin
  • až o 15 % energie navíc pro přípravu teplé vody
  • až 108 % tepelně technický stupěň účinnosti
  • 72 % podíl infračerveného sálání
  • Sluneční energie v systému H.Y.B.R.I.D.
  • 80 % podíl infračerveného sálání. 100 % Fascinace.
  • až 45 % úspora energie v systému H.Y.B.R.I.D. oproti standardním infrazářičům fimry KÜBLER
 • 2016 HEIZWERK

  • Nova dimenze dodávek tepla
  • pronájem tepla bez investic
  • Nový pohled na regulaci zářičů
  • Nová generace digitálních rozvaděčů pro vytápění hal
  • cesta k digitalizaci vytápění hal
  • zasíťovaný, transparentní, vysoce efektivní

KOOPERACe VE VÝZKUMU.

Naše zaujetí pro Vědu a Výzkum je v tomto oboru neobvyklé. Stejně jako nasazení, s kterým se angažujeme v národních i mezinárodních zákaznických fórech a normovacích komisích. Máme pevnou kooperaci s renomovanými vědeckými instituty. Patří mezi ně Institut pro technologie z Karlsruhe KIT, Institut procesní měřicí techniky a inovativních energetických systémů (PI) při Vysoké škole v Mannheimu nebo Obor Management, Controlling, HealthCare při Vysoké škole v Ludwigshafen am Rhein a mnoho dalších. Vždy s cílem, abychom byl díky našim výrobkům napřed tím správným směrem.

Výbory & GREMIA.

Angažujeme se v národních i mezinárodních zákaznických fórech a normovacích výborech. Dlužíme to své pověsti inovátora na poli energeticky úsporného decentralizovaného vytápění hal. A dlužíme to též našim zákazníkům. Náš přínos k vývoji norem a směrnic, naše blízkost k německým i evropským zákonodárným orgánům dává jistotu. Jistotu, že jako partner firmy KÜBLER budete vždy mít prst na pulsu aktuálního vývoje.