Jak splňuje energeticky úsporné vytápění hal nové požadavky.

Nejefektivnější způsob, jak vytápět velké budovy a haly, je v mnoha případech využití infračervených systémů firmy KÜBLER. Tu technologii, která zajistí velmi příjemné pracovní klima bez průvanu. Nebo extra vysokou hospodárnost – s úsporami energií i nákladů (v porovnání s konvenčními řešeními) až 70%!

DOBRÉ DÚVODY PRO KAŽDÝ PROJEKT.

Dobré důvody zohlednit energeticky úsporné otopné sestavy při každém plánování projektu haly. Při rekonstrukci. Stejně jako v novostavbě.

CO NA TO ŘÍKAJÍ ZÁKONY ?

Smějí se vůbec používat decentrální infračervené systémy vytápění? Teď, po zpřísnění norem a směrnic o Ekodesignu?

Ano. Nejen, že se smějí, měly by. Evropská směrnice o úsporách energie z roku 2014 například zohledňuje poprvé technická specifika hal s výškou prostor nad 4 metry. Decentrální vytápění hal bylo explicitně vyjmuto z plnění vyšších požadavků.

Přesto stále panuje nejistota a objevují se otázky. Kde a ně naleznete odpovědi? Provedli jsme analýzu různých informačních zdojů a sestavili jsme pro Vás přehledný dokument. Krátce a srozumitelně.
Název: Jasné tepelně technické požadavky na haly.

Je to pro Vás důležité? Zajímá Vás to?

Tak si vyžádejte tento dokument.