“Pokud někdo, stejně jako firma KÜBLER, vyvíjí energeticky úsporné vytápění, které funguje dvacet let i více, pak nevyhnutelně přemýšlí v souladu s trvale udržitelným rozvojem.“

Trvalá udržitelnost není u firmy KÜBLER součástí jedné strategie. Trvalá udržitelnost je pro nás samozřejmostí. Jsme rodinná firma, řízená zakladatelem, který se zaměřuje na to, aby dlouhodobě zajistil trvání a zachování pracovních míst pro své osazenstvo. Jedním z hlavních cílů naší firmy je kromě základního obchodního cíle i převzetí zodpovědnosti za naše zaměstnance a zákazníky, za životní prostředí a společnost.


„TATO VĚTA JE PRO NÁS VE FIRMĚ KÜBLER NEJVYŠŠÍ MAXIMOU: TEPRVE KDYŽ JSOU SPOKOJENI NAŠI ZÁKAZNÍCI,
JSME SPOKOJENI I MY.“Naši zákazníci stojí v centruu naší činnosti. Jejich spokojenost tvoří základ našeho podnikatelského úspěchu. Celý náš pracovní proces, od vývoje, výrobu a prodej až po servis se zaměřuje na ně. Orientace na zákazníka a otevřený dialog jsou základními prvky naší podnikatelské strategie. Chápeme sami sebe jako partnera, který se stará o výzvy v oblasti vytápění a energií. A zvládne je lépe, než očekáváte.


„Jde o víc, než jen teplo. Otopné sestavy firmy KÜBLER jsou vysoce účinnou pákou při nastavování finanční strategie firmy a nastavování jejího vlivu na životní prostředí.“
S každým novým produktem firmy KÜBLER spojují naši inženýři otopné technologie orientované do budoucnosti a ochranu životního prostředí i zdrojů. Dávají pádné odpovědi na výzvy spojené se snižováním nákladů na energie. U firmy KÜBLER jde při vytápění velkoprostorových budouv již dlouho o víc, než jen spolehlivě dostupné teplo. Rozhodují roli hrají témata jako zasíťování, digitalizace a konektivita .


„Kvalita je postoj,který je potřeba každý den znovu dokazovat.“

Firma KÜBLER vyvíjí a vyrábí prvotřídní tepelně technické produkty. Od našich výrobků samozřejmě očekáváte, že podléhají nejvyšší kontrole kvality. Naše síto pro kontrolu kvality je velmi jemné. Platí pro každý produkt, každý proces u firmy KÜBLER. Ale naše chápání pojmu kvalita, dalece přesahuje naši kontrolu. Máme na mysli i kvalitu našich vztahů- k našim zadavatelům, spolupracovníkům a obchodním partnerům. Vyznačuje se spolehlivostí, vzájemnou důvěrou a otevřeností. Důležité zdroje na naší cestě do budoucnosti, které opečováváme a neustále prohlubujeme.


„Naším cílem bylo a je zacházet se zdroji úsporně a zodpovědně.
Již dlouho předtím, že se úspora energií stala mega trendem.“

Zodpovědné zacházení s energií, vodou i přírodními zdoji je pro naši firmu samozřejmostí. Vývoj energeticky úsporných produktů, šetrných k životními prostředí je totiž jádrem našeho obchodu. Již roky klademe u firmy KÜBLER velký důraz na efektivitu a ochranu žvotního prostředí. V průběhu celého našeho výrobního i prodejního procesu. Vede nás to nejen k tomu, že už víc než 30 let vyvíjíme velmi energeticky úsporné technologie a systémy, ale také všechny naše procesy včetně dopravy a distribuce hodnotíme podle měřítek ekonomické i ekologické rozumnosti.

„Úspěch firmy KÜBLER by byl nemyslitelný, kdyby se spolupracovnice a spolupracovnící nedokázali identifikovat s našimi cíli a hodnotami.“Za svůj úspěch vděčí firma KÜBLER především lidem. Svým spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří svou angažovaností a svými výkony umožňují úspěšný rozvoj firmy. Spokojenost, zdraví a jistoty našich zaměstnanců jsou tedy v centru naší podniktelské zodpovědnosti. Potvrzuje to mnoho benefitů napodporu zaměstnanců- od pružné pracovní doby, přes KÜBLER-Lounge až po týmové akce.


„Naše pobočky mají velkou důvěru společnosti. A tak by to mělo i zůstat.“Firma KÜBLER vnímá sama sebe jako část společnosti. Lokálně, regionálně i mezinárnodně. Tento pohled je rozhodující pro naší etiku a naše zásady. Klademe velký důraz na to, aby naše aktivity byly vždy v souladu s platnými hodnotami a právním systémem. Je pro nás důležité, předat část našeho úspechu dál společnosti. Proto se angažujeme v trvela udržitelném vývoji. V socální oblasti, ve vědě a výzkumu, ve sportu a kultuře.