ČLOVĚK VE STŘEDU DĚNÍ.

Lidé se potkávají s lidmi. ve firmách. Na trzích. Na veřejnosti. Jedním z nejdůležiějších cílů u firmy KÜBLER proto je, tvořit a podporovat firmení kulturu založenou na etických zásadách. Vyznačuje se týmovým duchem, vzájemným respektem. Otevřeností a férovostí. Jen tak vzniká důvěra. A vlastní iniciativa. Angažovanost, kterou potřebuejme k dalšímu růstu. Jen tak je možné vytvořit a dlouhodobě udržet obchodní vazby. Jen jen tímto způsobem dostojíme svému renomé, kterým se vyznačujeme jako firma a zaměstnavatel.

NAŠE MOTO.

Moto firmy KÜBLER vyvinuli naši spolupracovníci. Chápání hodnot, se kterými se všichni mohou ztotožnit a které nás zavazuje. Kdo jsme, jak se chováme, jak komunikujeme. Ve vzájemném kontaktu, při komunikaci se zákazníky a obchodními partnery. Bez ohledu na zemi, kulturní či etinické hranice.

NADŠENÍ.

Naším cílem je nadchnout lidi. Nadstandardními technologiemi a službami. Způsobem, jak řešíme úkoly a výzvy, tedy lépe, než náš zadavatel očekává. Zkrátka tím, že ze sebe vydáme to nejlepší. Každý den. K tomuto cíli směřuje celý náš tvůrčí proces. Od prvního poradenství až po pozáruční servis. Nadšení - to je pro nás základ při orientaci a zákazníka.

RADOST Z PRÁCE.

Ten, kdo si za cíl neklade nic menšího než je budoucnost energeticky úsporného vytápění hal, ten potřebuje vize. A zaměstnance, kteří se s nadšením zasazují o dosažení cíle. Radost z práce, odvaha postavit se výzvám, ochota vydat ze sebe každý den to nejlepší - to vše je typické pro zaměstnance firmy KÜBLER. vždyť tím zajišťujeme nejen náš podnikatelský úspěch, ale i základní životní podmínky pro naše rodiny.

ZODPOVĚDNOST.

Jako Firma, která i sama sehe hodnotí dle měřítek udržitelnosti, přebírá firma KÜBLER zodpovědnost. Jako Obchodní Partner. Jako zaměstnavatel. Za životní prostředí a za společnost.

Tento bod je pro nás tak důležitý, že jsme mu věnovali vlastní prostor.


PODÍVEJTE SE? JAK SE VE FIRMĚ KÜBLER PROPOJUJE ZODPOVĚDNOST A TRVALÁ UDRŽITELNOST

OTEVŘENOST & TRANSPARENTNOST.

Jedno souvisí s druhým. Bez těchto dvou postojů nefunguje žádná důvěryhodná spolupráce. Tak to vidíme ve firmě KÜBLER. Photo je pro Nase nesmírně důležitá komunikace a výměna informací. Unitř firmy napříč všemi úrovněmi a pobočkami. Mimo firmu ve spolupráci s našimi zadavateli a obchodními partnery. Otevřenost a trasparentnost vyžadují odvahu potkat s jiným způsobem uvažování. ve firmě KÜBLER jsou to důležité impulzy pro kreativitu a vývoj.