Od 01.01.2018 platí směrnice 2009/125/ES také pro tmavé plynové zářiče určené pro vytápění hal. Výrobky firmy KÜBLER dosahují výborných hodnot. Přečtěte si zde vše důležité o požadavcích nové směrnice Ekodesign.

ErP 2018 – Co byste měli vědět o směrnici Ekodesign

ErP – co to znamená?
ErP je zkratka pro Energy-related Products a označuje tzv. Ekodesign směrnici Evropského parlamentu a Rady (2009/125/ES). Tato směrnice obsahuje povinnosti a technické požadavky, které musí při uvádění na trh a do provozu splňovat různé výrobky. V potaz se bere vždy celý životní cyklus výrobku, resp. jeho energetická náročnost.

Jak jsou výrobky rozděleny?
Jsou rozděleny do skupin tzv. lotů. Pro jednotlivé loty je směrnice uváděna v platnost postupně.

Co je nového od ledna 2018?
Od 01.01.2018 platí směrnice ErP i pro lokální topidla pro komerční využití jako tmavé či světlé plynové zářiče (ENER / LOT 20) nebo pro teplovzdušné vytápění (ENER / LOT 21). Konkretní požadavky na tyto výrobky stanovuje Nařízení Evropské komise č. 2015/1188. Podle něj platí pro tmavé plynové zářiče toto:
  • Požadavek na sezónní energetickou účinnost vytápění (Saisonal Efficiency): minimálně 74 %. Výrobky, jejichž sezónní účinnost nedosahuje této kritické hodnoty
  • nesmějí být od 01.01.2018 uváděny na trh.
  • emise NOx: maxium 200 mg/kWh
  • dostatečné informace o výrobku

Jak se určuje hodnota pro sezónní účinnost pro energeticky úsporné tmavé zářiče?
Vliv na tento parametr u infrazářičů má především:
  • užitečná účinnost zářiče (GCV)
  • součinitel sálání

Obě kategorie mají hodnotu po 15 % při jmenovitém provozu, 85 % při provozu v částečném zatížení.
Relevantní jsou navíc tzv. korekční faktory, které zohledňují:
  • Schopnost zářičů modulovat F(1)
  • spotřebu pomocné elektrické energie F(4)
  • energetickou spotřebu trvale hořícího zapalovacího hořáku F(5)

Jaký přínos mám nový parametr?
Evropská unie si od zavedení sezónní energetické účinnosti vytápění slibuje příklon trhu k energeticky úsporným výrobkům. Výhodu získává i uživatel díky větší trasnparentnosti a možnosti porovnání při nákupu. Novinkou tato možnost srovnání u kategorie sálavého vytápění ale není. Firma KÜBLER již skoro 30 let prosazuje objektivní porovnatelost u vytápění pro průmyslové haly. Metoda RayLab, kterou tato technoligická a inovační špička dala k dispozci, je měření, které splehlivě a reprodukovatelně určuje sálavý výkon průmyslového vytápění (RayLab je zakotvena jako metoda B v evropské normě EN 416-2 a 419-2 a byla roku 2006 oceněna Bavorskou státní cenou). Sezónní účinnost, tzv. seasonal efficiency dosavadní normu rozšiřuje a dělá z ní platnou hodnotu pro určování energetické účinnost sálavých infrazářičů pro celou Evropu.

Kdo měří tuto hodnotu?
Každý jednotlivý výrobce je zodpovědný na zjištění této hodnoty. Výrobci mají povinnost zdarma zveřejnit tuto informaci.

Závěr: Co znamená směrnice ErP v praxi?
„Jakožto výrobce kvalitních výrobků jsme velmi uvítali, že Seasonal efficiency představuje pro celoevropský trh hodnocení kvality infračervených sálavých systémů vytápění a že touto cestou budou z trhu odstraněny neefektivní výrobky “, říká Dr. Jens Findeisen, zástupce předsedy pracovního kruhu figawa pro infračervené plynové vytápění (GIS). Vedoucí vývoje ve firmě KÜBLER GmbH je odborníkem na poli infračerveného vytápění. Jako aktivní člen národních i mezinárodních normovacích komisí se podílí na podstatné části normovacích rozhodnutí. Již 30 let se výrobce kvalitních produktů firma KÜBLER snaží nabízet topenářům, projektantům i uživatelům hal transparentní, platné a srovnatelné informace jako podklady pro rozhodování. Dr. Findeisen: „Nesmírně důležitá pro energeticky úsporné vytápění hal je navíc i správné přizpůsobení topného systému podmínkám jednotlivých hal. V provozování vytápění leží navíc nesmírně velký potenciál k úsporám energie.“ Jinak řečeno: směrodatná je otázka, zda je použitá energie využívána inteligentně a úsporně, nebo prostě jen protopena. Důležitou roli zde hraje regulace. Dr. Findeisen říká závěrem: „Sezónní energetická účinnost dle ErP je užitečné vodítko, ale není to hodnocení pro celkový systém. Souhra mezi budovou, technologií pro vytápění, chováním uživatele a inteligentní regulací je a zůstane komplexní. Vývoj, projektování a provoz topných systémů vyžaduje vysokou kompetenci a mnoho zkušeností.“

Jak splní energeticky úsporná zařízení firmy KÜBLER novou směrnici?
Systémy vytápění od firmy KÜBLER patří k nejúspornějším řešením na trhu. Již od založení v roce 1989 je cílem firmy specializující se na infračervené vytápění vyrábět jen energeticky úsporná zařízení. Vysoce úsporná modelová řada jako MAXIMA nebo OPTIMA plus výrazně překračují požadavky. MAXIMA dosahuje při podílu infračerveného sálání na pracovišti ve výši 80 % a modulaci hodnotu ErP 96,4 %* (MAXIMA 55i). Ale i standardní modelové řady firmy KÜBLER požadavky nové směrnice plní. (*stav k 12.2017)

Jakou výhodu můžete mít Vy z potenziálu úspor u energeticky úsporného vytápění?
Energetická účinnost vytápění stojí a padá se způsobem provozování a regulace celé sestavy. Firmy KÜBLER už roky nabízí i chytré regulace pro vytápění hal. Cílem je automaticky optimalizovat provozní parametry. Regulace CELESTRA zdaleka překračuje hranice digitální regulace. Kompletně vyvinutý a patentovaný systém propojuje náročné funkce a možnosti analýzy s jednoduchým intuitivním ovládáním a novými požadavky na vizualizaci. CELESTRA nabízí modul s řadou analytických funkcí či dokumentací celého topného procesu – základním požadavkem při certifikaci dle ISO 50001.

Kde naleznete další informace?
Vaše otázky k Ekodesignu i energeticky úspornému vytápění hal Vám rádi osobně zodpovíme.

Zavolejte nám na : 286 840 537
nebo nám napiště email:

direkt@kuebler-hallenheizungen.de

příslušný text evropského nařízení naleznete ke stažení zde:
> Nařízení EK 2015/1188
> Nařízení EK 2015/1186


Na přehled