Zbytkové teplo vytápí bezplatně.

Využití zbytkového tepla u infračervených zářičů: Kvantový skok v technologii vytápění hal. Od té doby, co jsme vyvinuli O.P.U.S. X , je možné hospodárně využít zbytkovou energii ze spalin infrazářičů. Například pro teplovodní vytápění kanceláří. Nebo s výměníkem vzduch-vzduch O.P.U.S. Air i v halách, kde teplovodní spotřebiče využití nenajdou.

O.P.U.S. X

O.P.U.S. X je výměníkový systém pro tmavé zářiče. A technologická vychytávka.
Vždyť hospodárné využití zbytkového tepla u infračerveného vytápění (tmavých plynových zářičů) bylo doposud možné jen ve výjimečných případech.
Díky systému O.P.U.S. X se nám to podařilo.

Až o 15 % energie navíc. Plus od firmy KÜBLER.

Výměníková sestava od firmy KÜBLER umožňuje hospodárně využívat energii, která se dříve ve spalinách odvedených z haly rozplynula v povětří. Až o 15 % energie tak získáte zpět. Třeba pro vytápění kanceláří a sociálních místností. Nebo jako teplou užitkovou vodu. V zásadě bezplatně.

Ostatně: O.P.U.S. X je z hospodářského hlediska zajímavý nejen pro nová zařízení. Zbytkové teplo lze dle potřeby využívat i u stávajících infrazářičů firmy KÜBLER.

Jak to funguje.O.P.U.S. X odebere ze spalin infrazářičů (tmavých plynových zářičů) energii a přenese ji do média. Obvykle to bývá voda. Zachycená v tepelném výměníku. Standardním postupem je pak energii z horké vody uložit pomocí regulátoru do topného okruhu s teplovodním čerpadlem. Tak můžeme získanou energii využít k vytápění kanceláří či sociálních místností. Nebo pro přípravu užitkové vody. Další možnosti využití leží například v oblastech předehřívání vzduchu.

Pošlete nám svůj požadavek
nebo nám zavolejte na 286 840 537

O.P.U.S. Air

Výměník vzduch-vzduch od firmy KÜBLER.

Zpětné získávání tepla zvyšuje účinnost vytápění. Stoupá tedy i poptávka po těchto řešeních. Ale co dělat v halách,
kde není pro teplou vodu odběrné místo? Naše Vývojové oddělení pro tyto případy vyvinulo nový systém: O.P.U.S. Air – rekuperační výměník od firmy KÜBLER.

Zbytkové teplo
pro nízké haly.

Vyvinuto pro haly bez odběrných míst na teplou vodu: O.P.U.S. Air.
Tento výměník vyrábí teplý vzduch. K využití například při vytápění nižších prostor haly.
Velmi kompaktní.
A velmi efektivní.

Z technického hlediska získáváme teplo s touto technologií firmy KÜBLER metodou top-down/ bottom -up. Nebo rekuperačním výměníkem. Podle výkonu. Kompaktní tvar nabízí znatelně větší plochu pro řenos energie než konvenční řešení trubka v trubce. A tím i vysoké stupně tepelně technické účinnosti. Podle konfigurace otopné sestavy i více než 100 %.

O.P.U.S. Air schema.Využití. Mnohostranné.
O.P.U.S. Air existuje v různých výkonnech až do 225 kW. Pro zářiče se samostaným i společným odvodem spalin. Pro invididuální požadavky. I v menších a nižších halách. Vždy, když není potřeba teplá voda, ale chceme využít potenciál zbtykového tepla.