VĚCNÁ ODPOVĚDNOST

Naši internetovou prezentaci jsme připravili s velkou pečlivostí. přesto nemůžeme zaručit její správnost, úplnost a aktuálnost jejího obsahu.

Za obsah na těchto stránkách jsme zodpovědní dle zákona. Nejsme však povini kontrolovat zprostředkované či cizí uložené informace, případně zkoumat okolnosti, které ukazují na nezákonné jednání.

Povinost odstranit či zablokovat využití informací dle Všeobecných podmínek zůstává tímto nedotčena. Ručíme však až od okamžiku, kdy zjistíme porušení práv. Bude-li nám známo porušení práv, okamžitě příslušný obsah smažeme.

ODPOVĚDNOST ZA PROLINKOVÁNÍ

Naše internetové stránky obsahují link yna stránky třetích subjektů, na jijichž obsah nemáme žádný vliv. proto nemůžeme za tento obsah také převzít žádnou záruku. Za obsah prolinkovaných stránek je vždy odpovědný příslušný provozovatel či poskytovatel. U propojených stránek jsem zkontrolovali v okamžiku jejich připojení, že neobsahují žádný protiprávní obsah.

Neustálá kontrola protiprávního obsahu u prolinkovaných stránek je však bez jednoznačného zadání nemožná. Bude-li nám známu porušení práv, ihned odstraníme příslušné linky.

COPYRIGHT

Obsahy a díla na našich stránkách či na stránkách prolinkovancýh podléhají autorskému právu. Kopírování, upravování, rozšiřování či jakékoli zhodnocení mimo hranice autorského práva podléhají písemnému souhlasu jednotlivých autorů či výrobců. Download a kopie této stránky není určena ke komerčnímu či obchodnmu účelu. V žádném případě není dovoleno bez našeho svolení upravovat námi poskytnutý obsah či díla a následně je využívat ke komerčním či obchodním účelům.

Pokud se týká obsahu, který jsme nevytvořili, respektovali jsme prává třetích stran. Obsah třetích stran je na našich stránkách takto prezentován. Pokud byste přesto narazili na porušení autorských práv, upozorněnte nás prosím na příslušný obsah. Zjistím-li porušení autorských práv, ihned vymažeme příslušný obsah.

PROGNÓZY

Naše internetová prezentace můž eobsahovat výpovědi směřované do budoucna, které se zakládají na našich současných informacích. Existuje možnost, že reálný vývoj se bude odlišovat od našich odhadů. Nemáme v plánu a ani se nezavazujeme k tomu tyto prognózy, orientované na budoucí vývoj, aktualizovat a přizpůsobovat je příslušnému vývoji či situaci.