Tilbage

KÜBLER nomineret til den tyske innovationspris for klima og miljø 2022

20. januar 2022
Logo for innovationsprisen for klima og miljø.

Forbundsministeriet for økonomi og klimabeskyttelse har i mange år hædret industriens og forskningens engagement i klima- og miljøbeskyttelse med IKU - den tyske innovationspris for klima og miljø. Blandt de 21 nominerede er der både mange store navne og en mellemstor virksomhed: KÜBLER GmbH fra Ludwigshafen. Virksomheden har specialiseret sig i udvikling af energibesparende systemer til opvarmning af haller og deltog i konkurrencen med HeizWerk, en smart løsningspakke til industrien. Bag dette ligger intet mindre end et smart koncept til energieffektiv renovering af produktions-, lager- og andre halbygninger uden behov for kapitaludgifter.

HeizWerk er navnet på et nyt, meget økonomisk og let implementerbart servicekoncept, som kort sagt betyder "leje af halopvarmning". For første gang tilbyder dette operatører af halbygninger et alternativ til at investere i moderne, energibesparende halopvarmningsteknologi. Den store fordel er, at brugeren ikke har nogen investeringsomkostninger, ingen afskrivningsomkostninger og ingen betydelige personale- eller tidsudgifter. HeizWerk er derfor særligt attraktivt, hvor behovet for renovering er erkendt, men hvor budgetterne af forskellige årsager ikke er blevet frigivet. Det gælder både nybyggeri og modernisering af eksisterende bygninger inden for handel, industri, events, sport og mange andre indendørs bygninger.

"I HeizWerk samler vi vores mest effektive, fuldt digitaliserede og netværksforbundne varmesystemer, som er de mest innovative med fem patenter", siger Thomas Kübler, grundlægger og administrerende direktør for virksomheden. Ud over selve varmeteknologien og det digitale styresystem omfatter serviceporteføljen også projektering, installation, vedligeholdelse og servicering samt drift og permanent overvågning af varmesystemet.

Samspillet mellem KÜBLER-teknologierne er så effektivt, at der opnås energibesparelser på mellem 30 og 70 procent, som ikke kun betaler for systemlejen, men også giver et betydeligt plus i kassen. Bundlinjen er normalt 10 til 25 procent sammenlignet med de tidligere varmeomkostninger. Forbrugsomkostningerne reduceres derfor så meget ved moderniseringen, at de er lavere end de tidligere omkostninger på trods af lejen.

"HeizWerk er en vigtig løftestang, hvormed vi vil bidrage til at nå klimamålene", siger Thomas Kübler. Det gør det trods alt mere attraktivt at spare på energien i hallerne. For på trods af det store behov for renovering af bygninger og anlægsteknik i erhvervsbyggeriet er folk tilbageholdende med at investere. I praksis kanaliseres pengene primært ind i produktionsprocesser eller holdes tilbage i økonomisk usikre tider - som f.eks. den nuværende pandemi. Derudover er investeringer ikke særlig attraktive ud fra et skattemæssigt perspektiv, da afskrivninger reducerer virksomhedens overskud og derfor går imod ledelsens mission. Resultatet er et renoveringsefterslæb. HeizWerk gør det i første omgang muligt for mange virksomheder at bruge energieffektive opvarmningsteknologier i nybyggerier og renoveringer. Når halbygninger f.eks. lejes, er der ikke noget budget til rådighed, eller investeringen virker ikke attraktiv af andre grunde, f.eks. på grund af kortsigtede profit- og finansielle mål.

KÜBLER har specialiseret sig i effektivitetsteknologier i over 30 år og betragtes som innovationsleder inden for økonomisk og miljøvenlig opvarmning af bygninger med en rumhøjde på fire meter eller mere. Den mellemstore virksomhed fra Ludwigshafen bygger konsekvent på videreudvikling af infrarød teknologi som det mest fornuftige opvarmningsprincip til haller. Med sine innovative resultater sætter KÜBLER gang på gang nye standarder i branchen og bliver jævnligt hædret. Eksempler herpå er den tyske bæredygtighedspris, Rheinland-Pfalz' innovationspris og senest Hidden Champion i Pfalz.
Lejemodellen løser mange problemer for haloperatører på én gang og er også meget attraktiv i forhold til klimapolitikken. HeizWerk gør det muligt at opnå maksimal energieffektivitet på en rentabel måde, selv under vanskelige bygningsforhold, uden egne investeringsomkostninger. Dette understreges blandt andet af kundeudtalelser.

Hans Fuhrmann, produktionsdirektør hos Dexion Gonvarri Material Handling:

"KÜBLERs løsning er et godt tilbud til virksomheder, der ønsker at undgå store investeringer og stadig drage fordel af moderne varmeteknologi. Vi ville aldrig have moderniseret vores gamle varmesystem uden udlejningsmodellen."

"Den højtstående jury, ledet af professor Ottmar Edenhofer (herunder direktør og cheføkonom ved Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)), traf sine beslutninger på baggrund af videnskabelige vurderinger fra Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research." 1 I alt 150 ansøgninger blev gennemgået, og kun 21 innovationer blev nomineret. Den tyske innovationspris for klima og miljø (IKU) finansieres af det nationale klimainitiativ fra forbundsministeriet for økonomi og klimabeskyttelse og blev annonceret for 8. gang i 2022.

"De mange indsendelser viser det enorme potentiale inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi og ressourcebevarelse, som stadig kan realiseres med gode ideer", siger Oliver Krischer, parlamentarisk statssekretær i forbundsministeriet for økonomi og klimabeskyttelse. "Det glæder mig at se, at flere og flere virksomheder er villige til at gøre en indsats for klimaet og miljøet. IKU har i mange år gjort opmærksom på teknologier, produkter og tjenester, som kan yde et vigtigt bidrag til en bæredygtig forretning."

1 BMWI's pressemeddelelse "21 projekter nomineret af juryen til den tyske innovationspris for klima og miljø", Berlin, 17. januar 2022. weblink: https://www.bmwi.de/SiteGlobals/BMWI/Forms/Listen/Medienraum/Medienraum_Formular.html?resourceId=184318&input_=184194&pageLocale=de&templateQueryStringListen=&to=&from=&documentType_=PressRelea-se&documentType_.GROUP=1&cl2Categories_LeadKeyword=&cl2Categories_LeadKeyword.GROUP=1&selectSort=&selectSort.GROUP=1&selectTimePeriod=&selectTimePeriod.GROUP=1#form-184318

Alt hvad du behøver at vide om energibesparende halvarmesystemer i praksis
Energibesparelser er et stort emne - på tværs af alle sektorer. Hvis du vil sætte en stopper for ineffektive varmesystemer, er vores guide lige noget for dig!
Anmod om en gratis guide
Jetzt teilen:
Dette vil måske også interessere dig
  • Uanset om det er i industrien eller i det private boligbyggeri - alle, der i dag beslutter sig for fremtidens varmesystem eller opvarmning af haller, står over for en masse spørgsmålstegn. Hvilke energiscenarier vil egentlig bestemme fremtiden? Hvilke teknologier vil så blive relevante? Er det stadig værd at investere i fossilt drevne systemer? Hvad siger trafiklyset? Og når man tager alle disse spørgsmål i betragtning, hvad er så den bedste funktionelle og økonomiske opvarmningsløsning til halbygningen på lang sigt?
  • Opvarmning af industri- og eventhaller på en økonomisk og fleksibel måde: Varmestrålere er ideelle til dette job. En oversigt over, hvordan de fungerer, typer og mulige anvendelser.
  • "Opvarmning med åbne vinduer" i private husholdninger er som "opvarmning med åbne døre" i produktionshaller og lagerbygninger. Det er dejligt, hvis man har råd til det i industri og handel, fordi produktionen og forretningen naturligvis kører - desværre er det ikke en selvfølge for mange virksomheder i tider med coronavirus.
  • Kun omkring halvdelen af de tyske virksomheder er klar over deres spildvarmepotentiale - det skriver dena i sin publikation om udnyttelse af spildvarme som en del af Energy Efficiency Initiative. Det betyder, at anslået 226 TWh brugbar varme forbliver uudnyttet hvert år. Det er 36 % af den energi, der bruges af hele fremstillingsindustrien. Det er klart, at det koster virksomhederne enormt mange penge, men samtidig er den ubrugte spildvarme en belastning for miljøet. Omkring 60 millioner tons af drivhusgassen CO2 bliver unødigt sendt ud i atmosfæren hvert år. I lyset af stigende energiomkostninger og klimabeskyttelsesmål har virksomheder simpelthen ikke længere råd til at gøre dette.
KÜBLER varmesystemer til haller
Lad os tage det næste skridt sammen
Alle haller er forskellige. Med mere end 30 års virksomhedshistorie er der næppe et krav, der er fremmed for os. Sammen med vores kunder har vi implementeret de rigtige løsninger. Hvis du er klar til at implementere økonomisk gennemprøvede varmekoncepter til din hal, så er du kommet til det rette sted.
Aftal en konsultation nu
Anmod om en guide nu