KÜBLERs projektrapporter

"Besparelser på 340.000 euro er en relevant økonomisk faktor"

Wippermann jr. GmbH er en af de førende europæiske producenter af præcisionskæder og tandhjul. Produktsortimentet omfatter alene 2.462 standardprodukter, eksklusive kundetilpassede produkter, herunder stålkæder, bladkæder, bøsningskæder, galdekæder og omvendte tandkæder samt specialkæder til alle områder inden for driv- og transportteknologi. Virksomheden blev grundlagt i Hagen i 1883 og er nu i femte generation i familiens eje. Den anerkendte [...]
Tilbage

Wippermann jr. GmbH er en af de førende europæiske producenter af præcisionskæder og tandhjul. Produktsortimentet omfatter alene 2.462 standardprodukter, eksklusive kundetilpassede produkter, herunder stålkæder, bladkæder, bøsningskæder, gallekæder og omvendte tandkæder samt specialkæder til alle områder inden for driv- og transportteknologi. Virksomheden blev grundlagt i Hagen i 1883 og er nu i sin femte generation som familiedrevet virksomhed. Den anerkendte producent af vedligeholdelsesfrie Marathon-kæder har en årlig omsætning på 36 millioner euro og beskæftiger over 300 medarbejdere i hele Europa.

Det største renoveringskoncept i virksomhedens historie blev gennemført i Hagen på en rekordtid på ti uger. Det centrale dampvarmeanlæg til opvarmning af 62 bygningsområder hos Wippermann jr. GmbH blev fuldstændig ombygget til decentrale teknologier på et areal på ca. 24.000 m2. Moderniseringskontrakten blev tildelt KÜBLER GmbH som hovedentreprenør. Det overordnede koncept fra den Ludwigshafen-baserede halopvarmningsspecialist omfatter topmoderne infrarøde varmesystemer i forskellige ydelsesklasser samt hele periferiudstyret og fjernstyring og vedligeholdelse af det komplekse system. Resultaterne opfylder de høje forventninger til det integrerede overordnede koncept: Efter den første opvarmningsperiode registrerede Wippermann energibesparelser på omkring 70 procent.

Projektet

Den 125 år gamle bygningsstruktur i hovedkvarteret for den Hagen-baserede præcisionskædeproducent Wippermann jr. GmbH omfatter omkring 70 bygninger, nogle af dem i flere etager, på et samlet areal på ca. 31.000 m2 , herunder lager- og produktionshaller samt administrations- og beboelsesbygninger. Siden 1965 er hele fabrikken blevet opvarmet centralt af 2 dampkedler (3,5 og 5 MW), som blev drevet med enten gas- eller oliefyring. Den 20. august 2006 blev kontrakten tildelt KÜBLER GmbH, hvilket markerede starten på systemmoderniseringen i 62 bygningsområder og dermed et af de mest omfattende varmerenoveringsprojekter.

Opgaven

Energiomkostningerne til drift af virksomhedens eget varmeværk var blevet uforholdsmæssigt høje. Især stigningen i energipriserne og den lange opvarmningsperiode i 2004/2005 tvang virksomheden til at træffe en hurtig beslutning. Skiftet til en moderne decentral varmeløsning havde derfor klart definerede mål for Wippermann jr. 2. Fleksible styringsmuligheder i forhold til behov og forskellige varmezoner. 3. Fleksible udvidelsesmuligheder og nem demontering af systemerne, f.eks. når hallen skal genbruges. På grund af den gamle teknologi og den dårlige isoleringstilstand i de historiske bygninger var forventningerne til potentialet for energibesparelser relativt høje.

Udfordringerne

Målet var at udnytte den nye varmeperiode fuldt ud. 10 uger, fra ordren blev afgivet den 20.08.2006 til den nøglefærdige overdragelse den 31.10.2006, var til rådighed til at realisere det store renoveringskoncept, fra idé til tildeling og koordinering af underleverandørerne til installation og idriftsættelse. Et ambitiøst mål i betragtning af projektets kompleksitet. Der skulle tages højde for en lang række forskellige bygningslayouts og loftshøjder foruden de mange forskellige typer brug af de 125 år gamle historiske og delvist fredede bygninger. Forskellige installationsforhold med individuelle fastgørelsessystemer gjaldt for næsten hvert andet rum. Særligt udfordrende: installationen af det kollektive røggassystem, i nogle tilfælde over fem etager. Hele projektet blev installeret under igangværende drift. Arbejdet blev udført om dagen, om natten og i weekenden. Til tider var 40 montører på byggepladsen på samme tid for at udføre de forskellige fag, fra gas- og elinstallationer til tag- og vægåbninger.

Foranstaltningerne

Varmesystemerne

Der blev installeret 189 infrarøde varmeapparater af typen Optima og AR 13 HB med en samlet effekt på 3,1 MW. Designet af det samlede system sikrer en jævn, støvfri og trækfri varmefordeling både i høje (op til 20 m) og lave rumhøjder (under 4 m). De moderne infrarøde systemer sparer energi med korte opvarmningstider og kan styres separat for omkring 100 varmezoner afhængigt af brugsprofilen og det aktuelle varmebehov i hallen. Otte ekstra varmecentraler (kondenserende kedler) til vandbehandling blev installeret til energibesparende opvarmning af hjælpe- og opholdsområder.

Kontrolsystemerne

Moderne styringsteknologi sikrer, at varmesystemerne hos Wippermann jr. GmbH drives effektivt og individuelt i henhold til hallernes forskellige brugsprofiler og varmebehov. Til dette formål blev der installeret 26 R.O.S.S.Y®-systemer. Det fremragende* styresystem fra KÜBLER GmbH kan styres fra en pc-arbejdsstation.

Interview med Christian Hamann, Wippermann jr. GmbH

Christian Hamann er administrerende direktør og medejer af Wippermann jr. Han har den omfattende

Christian Hamann Christian Hamann, Wippermann jr. GmbH

 Han erklærede varmerenoveringsprojektet i sin virksomhed for en topprioritet og fulgte personligt realiseringsfasen fra begyndelsen til idriftsættelsen. Han talte med vores redaktion i Hagen om sine indtryk og første praktiske erfaringer med den nye integrerede varmeløsning fra KÜBLER (infrarød opvarmning - styring - processtyring).

I kiggede først på andre koncepter til renovering af varmesystemet. Hvad var den afgørende faktor for at tildele kontrakten til KÜBLER?

En ting stod klart: Opvarmning af 24.000 kvadratmeter ville indebære en stor investeringsvolumen. Man er nødt til at se nærmere på det. Den første overvejelse var en kontraktmodel baseret på konventionel opvarmning med varmt vand. Det blev dog hurtigt tvivlsomt, om dette koncept kunne være en tilfredsstillende løsning. Desuden ville det have været umuligt at realisere installationen til den kommende varmeperiode. Det fik os til at undersøge et alternativt koncept. Med KÜBLER blev vi straks overbevist om funktionaliteten. Ideelt til vores bygningskonstruktioner. En anden fordel var, at hele systemet skulle installeres inden for to måneder. Det viste sig faktisk at være tilfældet. Vi brugte næsten aldrig kedelhuset i den kommende varmeperiode.

Hvilke bekymringer opstår der, når man bevæger sig ud på ukendt territorium med hensyn til opvarmningsteknologi til så stort et projekt?

Jeg havde ingen betænkeligheder ved teknologien. Vi fik en god og overbevisende forklaring på, hvordan den fungerer. Det, der virkelig bekymrede mig, var isoleringen af bygningerne. Store isoleringsforanstaltninger ville ikke have været økonomisk mulige for os. De råd, vi fik fra KÜBLER, gav os ro i sindet, nemlig at sammenligne opvarmning og isolering. Hvad investerer jeg i et varmesystem med hvilken effektivitet, hvilken effekt? Og hvad skal jeg investere i isolering for at opnå den samme effekt? Det overbeviste mig.

Den komplette modernisering under igangværende operationer: Gik det nogle gange galt?

Tværtimod! Sammensætningen af folk på byggepladsen var meget velorganiseret. Både KÜBLERs medarbejdere og underleverandørerne var meget erfarne teams. Projektet var a) meget sjovt og b) ekstremt effektivt. Det har jeg sjældent oplevet, og jeg kan helt klart sige, at det ikke havde nogen mærkbar indvirkning på vores løbende drift.

Hvad er dit første indtryk af det integrerede varmekoncept?

Først og fremmest ser systemet godt ud. Hele rummet ser anderledes ud. De store blå Optimas ser særligt godt ud i høje haller. Og de mindre enheder er simpelthen meget elegante med panelerne i rustfrit stål. Desuden kan jeg nu til enhver tid ændre brugen af en sal og enten udvide opvarmningen eller fjerne enhederne og installere dem et andet sted. Kontrolsystemet er en åbenbaring for os. For første gang nogensinde kan vi styre det fra vores pc.

Har dine medarbejdere vænnet sig til det nye varmesystem?

I begyndelsen var der en eller to, der klagede. Nogle mente, at den nye opvarmning var for kold. Det er ikke så mærkeligt, da folk tidligere havde arbejdet i T-shirts selv om vinteren. Nogle gange havde vi saunatemperaturer i områderne nær kedelhuset. Nu er alle begejstrede. Klimaet er nu meget mere behageligt. Desuden er der ikke længere nogen, der river vinduet op eller går udenfor og sveder i minusgrader. Jeg forventer også, at moderniseringen vil reducere antallet af sygedage.

Hvilke konklusioner drager du efter moderniseringsarbejdet?

Vores forventninger er absolut blevet indfriet. Hele systemet er simpelthen overbevisende. Gennemtænkt, veldesignet og næsten perfekt med hensyn til funktionalitet. Jeg er også rigtig glad for at have fundet en løsning, der er økonomisk for en ejendom som denne. Baseret på erfaringerne fra den første varmeperiode har vi sparet 70 procent på brændstof. Vi mangler selvfølgelig stadig at sammenligne de nøjagtige tal med temperaturerne i vinteren 2005/2006, men én ting står allerede klart: Vi har overgået vores mål.

Vil du anbefale det integrerede varmekoncept fra Kübler?

På en måde har vi sat en milepæl med vores projekt. Det kunne næsten ikke være mere komplekst og vanskeligt. Der er helt sikkert masser af haller, hvor systemet kan udnytte sit potentiale bedre end her. Denne teknologi kan varmt anbefales. Ikke kun på grund af den måde, den fungerer på, og dens høje effektivitet, men også ud fra et miljømæssigt synspunkt.

Værdier for energiforbrug til opvarmning før og efter renovering

Resultaterne

Den integrerede løsning, der består af topmoderne varme- og kontrolsystemer og innovativ processtyring, blev sat i drift efter planen den 31. oktober 2006 - og sikrede dermed, at den kunne bruges i hele varmeperioden 2006/2007. Efter den første varmeperiode viser tallene, at det nye varmesystem er meget effektivt: Takket være den milde vinter er energibehovet omkring 2,9 millioner kWh - kun 30 % af forbrugsværdierne i det gamle system. Med en kWh-pris på ca. 0,05 euro giver det en besparelse på 340.000 euro alene i det primære energiforbrug.

For Wippermann betaler investeringen i det moderne varmekoncept fra KÜBLER sig også på grund af følgende økonomiske faktorer:

  • Besparelser i personaleomkostninger til service: omkring 70.000 euro om året.
  • Besparelser på vedligeholdelses- og serviceomkostninger: ca. 40.000 euro om året.
  • Besparelser på omkostninger til driftsmaterialer: ca. 80 % pr. år.
  • Få ny brugbar plads ved at nedlægge kedelhuset

Om KÜBLER

KÜBLER er en internationalt aktiv gruppe af virksomheder. Vores kerneforretning er udvikling og produktion af højeffektive premium-teknologier til energibesparende halopvarmning. Med et usædvanligt bredt udvalg af produkter til næsten alle typer haller og rummiljøer. KÜBLER er anerkendt som pioner og innovationsleder inden for moderne infrarød varmeteknologi. Vores produkter og udviklingsresultater bliver regelmæssigt hædret med priser.

De nationale og internationale priser omfatter bl.a. Forbundsrepublikkens pris for fremragende innovative præstationer fra Økonomiministeriet, den bayerske statspris, Rheinland-Pfalz' innovationspris og den tyske bæredygtighedspris. KÜBLER modtog den højeste tyske pris for bæredygtigt iværksætteri i kategorien "Tysklands mest bæredygtige produkt" for den særlige energieffektivitet i H.Y.B.R.I.D.-systemet.

Virksomhedsgruppen, der blev grundlagt i 1989, beskæftiger over 100 medarbejdere og er en af de førende virksomheder i branchen i Europa med afdelinger i Ludwigshafen, Dresden, Hagen, Hamborg, Ingolstadt, Prag (Tjekkiet), Fegyvernek (Ungarn), adskillige udenlandske agenturer og et landsdækkende servicenetværk.

Dette vil måske også interessere dig

KÜBLER varmesystemer til haller

Lad os tage det næste skridt sammen

Alle haller er forskellige. Med mere end 30 års virksomhedshistorie er der næppe et krav, der er fremmed for os. Sammen med vores kunder har vi implementeret de rigtige løsninger. Hvis du er klar til at implementere økonomisk gennemprøvede varmekoncepter til din hal, så er du kommet til det rette sted.
Aftal en konsultation nu
Anmod om en guide nu