KÜBLER-hankeraportit

"Noin 570 tonnia vähemmän CO2-päästöt, noin 49 % vähemmän energiankulutusta - uusi hallien lämmitys maksaa itsensä takaisin sekä ympäristön että kustannustasapainon kannalta."

Element-Systemin ansiosta Bohnacker Systeme GmbH on numero 1 loppukäyttäjille tarkoitettujen hylly- ja varastointijärjestelmien alalla. Rottenackerissa sijaitsevasta pääkonttoristaan käsin vuonna 1954 perustettu yritys koordinoi liiketoimintaa yli 60 maassa kaikissa maanosissa ja takaa asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja. Tuotantolaitokset Saksassa, Unkarissa ja Kiinassa [...]
Takaisin

Element-Systemin ansiosta Bohnacker Systeme GmbH on numero 1 loppukäyttäjille tarkoitettujen hylly- ja varastointijärjestelmien alalla. Rottenackerissa sijaitsevasta pääkonttoristaan käsin vuonna 1954 perustettu yritys koordinoi liiketoimintaa yli 60 maassa kaikissa maanosissa ja takaa asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja. Saksassa, Unkarissa ja Kiinassa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa jalostetaan vuosittain kaksi kertaa Eiffel-tornin painon verran terästä palkeiksi, kiskoiksi, hyllyiksi, huonekalujen jaloiksi ja hyllyiksi. Bohnacker Systeme GmbH:n vuosittainen liikevaihto on 60 miljoonaa euroa ja se työllistää maailmanlaajuisesti yli 500 henkilöä.

Uusi hajautettu lämmitysjärjestelmä on ollut käytössä Bohnacker Systeme GmbH:ssa joulukuusta 2008 lähtien. Hallien lämmitykseen erikoistuneen KÜBLERin konsepti, joka on räätälöity erityisesti Rottenackerissa sijaitsevan päätoimipaikan monimutkaisiin rakennuskokonaisuuksiin, vakuuttaa paitsi erinomaisella hyötysuhteellaan myös innovatiivisella hybridikokonaisratkaisulla, joka asennettiin pilottihankkeena halliin 1. Järjestelmä on myös erittäin tehokas. Tässä integroidussa järjestelmässä, joka koostuu infrapunalämmityksestä, ohjauksesta ja vastikään kehitetystä jäännöslämmön hyödyntämisestä O.P.U.S.X., yhdistetään infrapunalämmitystekniikka ja perinteinen hydraulinen kuumavesilämmitys. Yhteensä 18 hallia käsittävän tuotantolaitoksen lämmitysjärjestelmän täydellinen uudistaminen parantaa tehokkuutta ja edistää ratkaisevasti ympäristönsuojelua ja kestävyyttä.

Lähtötilanne

Bohnacker Systeme GmbH:n tuotantolaitosta on lämmitetty jo yli 30 vuoden ajan klassisella kuumailmalämmitysjärjestelmällä. Rakennuskokonaisuutta, jossa on 18 tuotantohallia, joiden käyttöprofiilit vaihtelevat varastoinnista, tilausten keräilystä ja pakkaamisesta tuotantoon, lämmitettiin kahdella 3 500 kW:n kattilalla keskuskattilan kautta. Tämän vuoksi yksittäisten hallien lämmitystä oli vaikea ohjata tarpeen mukaan. Kun kokonaispinta-ala oli 23 265 m2 ja hallien korkeus 4-13 metriä, kulutus oli vastaavasti suuri.

Vaatimukset

Tuotantolaitoksen lämmitysremontin päävaatimuksena oli mahdollisimman suuri primäärienergian säästö, kun kokonaisvaltainen hanke otettiin käyttöön 20. lokakuuta 2008. Samalla uuden lämmitysjärjestelmän oli oltava hajautettu, siinä oli otettava huomioon olemassa olevat hallirakenteet, se oli voitava toteuttaa ilman suuria muutostöitä ja sen oli integroitava olemassa olevaan lämpimän käyttöveden järjestelmään toimistojen lämmitystä varten. Tavoitteena oli ottaa uusi järjestelmä käyttöön ennen joulua, jotta yhtäältä voitaisiin varmistaa lämmitys lomien aikana ja toisaalta hyödyntää uusi lämmityskausi mahdollisimman hyvin. Tämä oli kunnianhimoinen hanke, eikä pelkästään hankkeen monimutkaisuuden vuoksi, sillä uuteen lämmitysjärjestelmään oli tarkoitus integroida täydellinen olemassa oleva pumppulämpimän käyttöveden järjestelmä putkistoineen. Myös logistiikka oli erityinen haaste. Toisiinsa yhteydessä olevat hallikompleksit merkitsivät pitkiä matkoja jo pelkästään paikan päällä asennettavien komponenttien kuljettamiseksi. Asennus suoritettiin kahdessa vuorossa yöllä käynnissä olevien töiden aikana. Ajoittain viisi ammattiryhmää työskenteli samanaikaisesti.

Kunnostustoimenpide 1: Hallin lämmitysjärjestelmän hajauttaminen.

Bohnacker Systeme GmbH:n saneerauskonseptiin kuului vanhentuneen kuumailmalämmitysjärjestelmän täydellinen korvaaminen nykyaikaisella, energiaa säästävällä infrapunalämmitysjärjestelmällä. Rottenackerissa on nyt käytössä KÜBLERin tehokas lämmitystekniikka. Järjestelmän osat yksityiskohtaisesti:

Infrapunalämmittimet. Yhteensä asennettiin 123 energiaa säästävää infrapunalaitetta. KÜBLERin kokonaiskonsepti on räätälöity kunkin 18 salin yksilöllisen käyttöprofiilin ja lämmitystarpeen mukaan, ja siinä yhdistyvät erityyppiset laitteet: 63 Optima-suuritehoisen järjestelmän laitetta, joiden teho on 25 tai 38 kW, 56 NRV-monipolttimella toimivaa järjestelmää, joiden teho on 24-32 kW, ja neljä AR-laitetta, joiden teho on 13 kW. Kokonaisjärjestelmän rakenne takaa tasaisen, pölyttömän ja vedottoman lämmönjakautumisen, lyhyen lämpenemisajan ja korkean energiatehokkuuden eri huonekorkeuksilla alle 4 metristä 13 metriin.

valvontajärjestelmä. Seitsemän R.O.S.S.Y.Y®-järjestelmää varmistaa nyt Rottenackerin monimutkaisen lämmitysjärjestelmän kätevän ja tehokkaan toiminnan. Yhteensä 34 yksittäistä lämmitysvyöhykettä on määritetty, ja niitä voidaan ohjata erikseen, jotta voidaan vastata erilaisiin lämpötilavaatimuksiin ja määritellä tarkkaan yöaikaan, viikonloppuisin tai juhlapyhinä tapahtuvat kytkentä- ja sammutusajankohdat. Resurssioptimoiva ohjausjärjestelmä R.O.S.S.Y® on kytketty suoraan Ludwigshafenissa sijaitsevaan KÜBLER-ohjausasemaan. Näin varmistetaan kaikkien tärkeiden käyttö- ja kulutustietojen läpinäkyvyys kaikkina aikoina ja taataan koko järjestelmän mahdollisimman tehokas toiminta vähentämällä primäärienergian, huollon ja varaosien käyttökustannuksia.

Jäännöslämmön hyödyntäminen. Infrapunalämmityksestä ja lämmityksen ohjauksesta koostuvaa 432 kW:n järjestelmää täydennettiin koekäytössä hallissa 1 KÜBLERin innovaatiolla: O.P.U.S.X-lämmönsiirtimellä. Tämä uusi jäännöslämmön hyödyntämisjärjestelmä voi käyttää hallien lämmitysjärjestelmien pakokaasun sisältämää energiaa hydrauliseen lämpimän veden valmistukseen, ja se on perusta KÜBLERin uudelle ja tähän mennessä tehokkaimmalle lämmityskonseptille: H.Y.B.R.I.D.-hybridijärjestelmälle.

Kunnostustoimenpide 2: toimistojen lämmitykseen tarkoitetun pumppulämpimän veden järjestelmän hajauttaminen.

Nykyinen pumppulämpimän veden järjestelmä hajautettiin kokonaan toimistorakennusten lämmitykseen. Viisi tehokasta kaasukondenssikattilaa ja yksi kattila, jonka kokonaisteho on 833 kW, korvaavat nyt kaksi vanhaa 3 500 kW:n kattilaa ja keskuskattilahuoneen. Ne takaavat lyhyet etäisyydet ja pienemmän energiankulutuksen.

Olemassa olevia oheislaitteita hyödynnettiin suurelta osin, mutta uudet pumput ja putkistot integroitiin. Kun aiemmin oli vain yksi monimutkainen pumppujärjestelmä yksittäisten alijakelijoiden syöttämiseksi, myös tämä hajautettiin, jotta yksittäisiä lämmitysprosesseja voitiin ohjata kohdennetummin.

Lämmitysjärjestelmän kunnostuksen tulokset

Sopimus tehtiin 20. lokakuuta 2008, ja asennus alkoi 24. lokakuuta 2008. Hallin uusi lämmitysjärjestelmä otettiin käyttöön ennen joulua. Modernisoitu infrapunalämmitysjärjestelmä, johon kuuluu myös nykyaikainen pumppulämmitysjärjestelmä, luovutettiin asiakkaalle 15. helmikuuta 2009. Koko asennus toteutettiin keskeyttämättä tuotantoa käynnissä olevan toiminnan aikana. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön samaan aikaan, kun vanha järjestelmä kytkettiin pois päältä. Bohnacker Systeme GmbH:lle energiaa säästävän infrapunalämmön sivuvaikutuksena on käämien varastointi: infrapunalämmittimet vähentävät kosteutta siten, että kondenssiveden muodostuminen vältetään luotettavasti.

Peruskorjauksen päätavoitteena oli kuitenkin saavuttaa merkittäviä säästöjä primäärienergian kulutuksessa. Noin 40 %:n energiansäästöt ennustettiin ja taattiin. Ensimmäisten käyttökuukausien jälkeen oli selvää, että odotukset olivat täyttyneet. Kun keskimääräinen primäärienergiankulutus oli 6 500 000 kWh vuodessa, kunnostuksen jälkeinen vuosikulutus on nyt vain 3 344 000 kWh. Kun kWh:n hinta on noin 0,07 euroa, tämä merkitsee yli 220 000 euron vuotuisia kustannussäästöjä. Tämä vastaa noin 49 %:tä. Lisäksi säästettiin noin 40 000 euroa huomattavia kuluja, jotka olisivat aiheutuneet vanhan järjestelmän korjauksista vuonna 2009. Näin ollen säästöt olivat ensimmäisenä toimintavuonna yhteensä noin 260 000 euroa.

Kuitenkin myös muita menoja vähennettiin:

  • Säästöt kattilalaitoksen käytöstä aiheutuvissa henkilöstökustannuksissa.
  • Säästöt huolto- ja kunnossapitokustannuksissa
  • Säästöt käyttömateriaalikustannuksissa
  • Uuden käyttökelpoisen tilan saaminen vanhan kattilahuoneen käytöstä poistamisella.

Noin 700 000 euron investointi kuoletetaan Bohnacker Systeme GmbH:lle noin kolmessa vuodessa.

Tulokset

Die Energieverbrauchswerte vor und nach der Sanierung | Bohnacker Systeme GmbH

Tulokset perustuvat ensimmäisten käyttökuukausien todellisiin arvoihin joulukuusta 2008 huhtikuuhun 2009. Loka-joulukuun ja tammi-huhtikuun eri kylmien jaksojen vuoksi oikaistuna nämä arvot johtavat noin 220 000 euron kokonaissäästöihin primäärienergian käytössä ensimmäisenä käyttövuonna ja lisäksi 40 000 euron säästöihin, jotka liittyvät vanhan lämminilmalämmitysjärjestelmän tarvittaviin korjauksiin.

Tulokset Jäännöslämmön hyödyntäminen Bohnacker Systeme GmbH:ssa O.P.U.S.X. syötti 69 kW:n tehon halli 1:n lämpimän käyttöveden järjestelmään ruuhka-aikoina 3 000 litran puskurisäiliön kautta tarpeen mukaan. Tämä vastaa noin 8 prosenttia koko modernisoidun pumppulämpimän käyttövesijärjestelmän tehosta.

Fernando Gomes-Anjon, Bohnacker Systeme GmbH:n asiakashaastattelu

Fernando Gomes-Anjo on Bohnacker Systeme GmbH:n tuotannon tekninen johtaja ja johtoryhmän jäsen. Baden-Württembergin tuotantolaitoksen lämmitysjärjestelmän täydellistä nykyaikaistamista varten hän valitsi nykyaikaisimman ratkaisun, joka KÜBLERillä on tarjota: H.Y.B.R.I.D. - kokonaiskonsepti, joka käsittää lämmityksen, ohjauksen ja jäännöslämmön hyödyntämisen. Toimituksemme keskusteli hänen kanssaan Rottenackerissa suunnittelusta, asennuksesta ja ensimmäisistä käyttökokemuksista.

Sinulle esiteltiin kilpailussa useita eri lämmitysvalmistajien konsepteja. Mitkä tekijät olivat ratkaisevia, kun lopulta annoitte toimeksiannon KÜBLER GmbH:lle?

Kaiken kaikkiaan KÜBLER GmbH teki meihin vaikutuksen teknisesti yksityiskohtaisella sovelluksella ja räätälöidyllä kokonaiskonseptilla. Ratkaiseva tekijä sopimuksen myöntämisessä oli toisaalta se, että KÜBLER GmbH pystyi tarjoamaan meille ratkaisun, joka oli räätälöity erityisesti hallirakenteisiimme eikä vaatinut suuria muutostöitä. Toiseksi vierailin yrityksessä, jolla oli lähes samanlaiset hallit ja joka oli myös asentanut KÜBLER-laitteita. Siellä minua kiehtoi näiden laitteiden tehokkuus, ja tehokkuus oli se tekijä, joka lopulta vakuutti minut eniten.

Mitä vaatimuksia asetitte uudelle lämmitysjärjestelmällenne nykyaikaistamista edeltävänä aikana? Tärkein vaatimuksemme tuotantolaitosta nykyaikaistettaessa oli maksimoida säästömahdollisuudet verrattuna vanhan ilmankiertojärjestelmän heikkoon tehokkuuteen. Uuden lämmitysjärjestelmän oli yhdistettävä toimistorakennusten lämmitys ja oltava hajautettu, jotta lyhyiden etäisyyksien aiheuttamat häviöt saataisiin minimoitua. Ohjausjärjestelmän oli oltava helppokäyttöinen ja helposti käytettävissä. KÜBLER täytti kaikki nämä vaatimukset täydellisesti ja varmisti myös nopean käyttöönoton ilman tuotantokatkoksia.

Ja mitä etuja infrapunatekniikan käyttö tarjoaa verrattuna aiempaan järjestelmään?

KÜBLER-laitteiden ansiosta investointikustannukset saadaan takaisin jo kolmessa vuodessa, ja infrapunatekniikan ansiosta CO2-päästöjä noin 570 tonnia vuodessa. Koska ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat vahvasti kiinni yritysfilosofiassamme, tämä on myös tärkeä plussa. Erityisesti metalliosien varastoinnissa toinen ratkaiseva etu on se, että laitteet toimivat ilman pölyä ja ilmavirtaa eivätkä anna kuivalle huoneilmalle mahdollisuuden tiivistyä.

Täydellinen nykyaikaistaminen tapahtui käynnissä olevan toiminnan aikana. Oliko asennuksen aikana häiriöitä?

Ei, ei ollenkaan. Tuotantoa ei menetetty, ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön suunnitelmien mukaisesti, kun vanha järjestelmä kytkettiin pois päältä. Koko toteutus oli erittäin ammattimainen, ja suunnitelmaa, jonka mukaan ensin muutetaan ne hallit, joissa säästöpotentiaali on suurin, noudatettiin täsmälleen tyydyttävällä tavalla. Saimme KÜBLERiltä yksityiskohtaista neuvontaa etukäteen, ja meille annettiin tarkka kuvaus järjestelmästä ja ohjauksesta, joten pystyimme alusta alkaen toimimaan järjestelmän kanssa hyvin.

Entä miten työntekijät ovat suhtautuneet muutoksiin? Onko heiltä jo saatu palautetta?

Täällä esitetyt mielipiteet ovat jatkuvasti myönteisiä. Kaikki korostavat yksimielisesti paljon miellyttävämpää lämpöä, joka ei heti karkaa, jos ikkuna jätetään auki käytävillä. Erityisesti lattioihin varastoitunut lämpö, joka purkautuu alhaalta, muistuttaa lattialämmityksen lämpöä, ja kaikki pitävät sitä paljon miellyttävämpänä. Monet sanovat myös, että se lämpiää paljon nopeammin ja että uudet lämmitysjärjestelmät ovat paljon tehokkaampia.

Tietoja KÜBLER

Innovatiivisten infrapunajärjestelmiensä avulla KÜBLER GmbH kehittää ja myy nykyaikaisinta ja taloudellisinta tekniikkaa suurten tilojen lämmittämiseen ja tarjoaa nykyään avaimet käteen -ratkaisujen kokonaispalvelun tarjoajana kattavan tuotevalikoiman erityyppisiin halleihin ja huoneympäristöihin. KÜBLER on vaikuttanut merkittävästi modernin infrapunatekniikan läpimurtoon. Yritystä pidetään alan innovaatiojohtajana, ja se saa säännöllisesti palkintoja innovatiivisista saavutuksistaan. Kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja ovat muun muassa Vuoden teollisuuslämmitin 1996, liittovaltion palkinto erinomaisista innovatiivisista saavutuksista 2004, Ludwigshafenin vuoden yritys, vuoden yrittäjä 2005, Baijerin osavaltion palkinto 2006, keskisuurten yritysten pääpalkinto 2008 ja Rheinland-Pfalzin innovaatiopalkinto 2008. KÜBLER on rekisteröinyt kuusi patenttia ja kaksitoista tavaramerkkiä. Vuonna 1989 perustettu yritys työllistää noin 100 henkilöä, ja sillä on toimipisteet Ludwigshafenissa, Dresdenissä, Tšekissä ja Unkarissa.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua
KÜBLER-salien lämmitysjärjestelmät
Otetaan seuraava askel yhdessä
Jokainen sali on erilainen. Yrityksen yli 30-vuotisen historian ansiosta meille tuskin mikään vaatimus on vieras. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme toteuttaneet oikeat ratkaisut. Jos olet valmis toteuttamaan taloudellisesti hyväksi havaittuja lämmityskonsepteja halliisi, olet tullut oikeaan paikkaan.