Mi köti össze a természetet és a technikát?
Egy különleges kisugárzás

Az infravörös, a nap természetes hősugárzása.
A fizika úgy határozza meg az elektromágneses hullámokat, hogy azokat bizonyos spektrum-tartományban mutatja ki a látható és a láthatatlan fény határán. A hosszúhullámú infravörös sugarakat minden egyes hőforrás ki tudja bocsájtani. Ezek az infravörös sugarak olyan tulajdonsággal rendelkeznek, hogy csakis az általuk érzékelt testeket melegítik fel. Az infravörös sugárzás hőátadása nagymértékben eltér az un. Konvekciótól , mivel ez nem melegíti fel a környezeti levegőt.

A konvekció és az infravörös sugárzás összefüggése tájékoztatást nyújt az infravörös fűtés minőségéről és hatékonyságáról. Ennek alapja egy fizikai törvény. Minél magasabb egy hőforrás hőmérséklete, annál annál alacsonyabb (nem kívánt) konvektív komponense és annál magasabb a (kívánt) infravörös komponense. Ez olyan fizikai törvény, amely a KÜBLER rendszereket a végső határokig felhasználhatóvá teszi.

KOMFORTÉRZET

Az infravörös sugarak melegítenek. Légmozgás nélkül, huzat nélkül, a por felkavarása nélkül.
Bolygónk legkellemesebb hő-előállítási elve. Ez teszi olyan komfortossá az infravörös hőt.

Gazdaságosság

Az infravörös sugarak felmelegítik a testet és a tárgyakat azáltal, hogy azok elnyelik. A levegő ettől függetlenül nem változik. Ez egy döntő előny a nagy belmagasságú csarnokterületek fűtésében. Nem keletkeznek forrólevegő feltorlódások, amelyek a csarnokfödém felé irányulnának és ezáltal ott kihasználatlan hő keletkezhetne. Az infravörös hő ott hasznosul, ahol szükség van rá. Ez teszi olyan gazdaságossá.

HATÉKONYSÁG.

Kényelmes, hatékony és gazdaságos. Ezen előnyök alapján a KÜBLER ezt határozta meg, az ő hatékonysági elvének. Ezen elv teljesítmény-képessége alapján, 1989 óta a csarnokfűtési technológiáiban ez, a vezető helyet jelenti a KÜBLER infravörös fűtés számára.
Nagyon intelligens és sok szempontból egyedülálló.