KÜBLERs prosjektrapporter

"Besparelser på 340 000 euro er en relevant økonomisk faktor"

Wippermann jr. GmbH er en av de ledende europeiske produsentene av presisjonskjeder og tannhjul. Produktsortimentet omfatter alene 2462 standardprodukter, eksklusive spesialtilpassede produkter, inkludert stålkjeder, bladkjeder, bøssingkjeder, gallekjeder og omvendte tannkjeder samt spesialkjeder for alle områder innen driv- og transportteknologi. Selskapet ble grunnlagt i Hagen i 1883 og er nå en familiebedrift i femte generasjon. Den anerkjente [...]
Tilbake

Wippermann jr. GmbH er en av Europas ledende produsenter av presisjonskjeder og kjedehjul. Produktsortimentet omfatter alene 2462 standardprodukter, eksklusive spesialtilpassede produkter, inkludert stålkjeder, bladkjeder, bøssingkjeder, gallekjeder og omvendte tannkjeder, samt spesialkjeder for alle områder innen driv- og transportteknologi. Selskapet ble grunnlagt i Hagen i 1883, og er nå inne i sin femte generasjon som en familiedrevet bedrift. Den anerkjente produsenten av vedlikeholdsfrie Marathon-kjeder har en årlig omsetning på 36 millioner euro og sysselsetter over 300 medarbeidere over hele Europa.

Det største renoveringskonseptet i selskapets historie ble gjennomført i Hagen på rekordtiden ti uker. Det sentrale dampvarmeanlegget for oppvarming av 62 bygningsområder hos Wippermann jr. GmbH ble fullstendig konvertert til desentralisert teknologi på et område på rundt 24 000 m2. Moderniseringskontrakten ble tildelt KÜBLER GmbH som hovedentreprenør. Det overordnede konseptet til den Ludwigshafen-baserte halloppvarmingsspesialisten omfatter toppmoderne infrarøde varmesystemer i ulike ytelsesklasser, samt alt periferiutstyr og fjernstyring og vedlikehold av det komplekse systemet. Resultatene innfrir de høye forventningene til det integrerte helhetskonseptet: Etter den første oppvarmingsperioden kunne Wippermann registrere en energibesparelse på rundt 70 prosent.

Prosjektet

Den 125 år gamle bygningsstrukturen ved hovedkvarteret til den Hagen-baserte presisjonskjedeprodusenten Wippermann jr. GmbH består av rundt 70 bygninger, noen av dem i flere etasjer, på et areal på til sammen ca. 31 000 m2 , inkludert lager- og produksjonshaller samt administrasjons- og boligbygg. Siden 1965 har hele fabrikken vært sentraloppvarmet av to dampkjeler (3,5 og 5 MW), som har vært drevet med enten gass- eller oljefyring. Den 20. august 2006 ble kontrakten tildelt KÜBLER GmbH, noe som markerte starten på systemmoderniseringen i 62 bygningsområder og dermed et av de mest omfattende renoveringsprosjektene for oppvarming.

Oppgaven

Energikostnadene for drift av selskapets eget varmeanlegg hadde blitt uforholdsmessig høye. Det var særlig de økte energiprisene og den lange fyringsperioden i 2004/2005 som tvang selskapet til å ta en rask beslutning. Overgangen til en moderne desentralisert oppvarmingsløsning hadde derfor klart definerte mål for Wippermann jr. 2. Fleksible styringsmuligheter i henhold til behov og ulike varmesoner. 3. Fleksible utvidelsesmuligheter og enkel demontering av systemene, f.eks. når hallen skal brukes på nytt. På grunn av den gamle teknologien og den dårlige isolasjonen i de historiske bygningene var forventningene til potensialet for energibesparelser relativt høye.

Utfordringene

Målet var å utnytte den nye oppvarmingsperioden fullt ut. 10 uker, fra bestillingen ble lagt inn 20.08.2006 til nøkkelferdig overlevering 31.10.2006, var til rådighet for å realisere det storstilte renoveringskonseptet, fra idé til tildeling og koordinering av underleveranser til installasjon og idriftsettelse. Et ambisiøst mål, gitt prosjektets kompleksitet. Det måtte tas hensyn til en lang rekke forskjellige bygningslayouter og takhøyder, i tillegg til de mange ulike bruksområdene i de 125 år gamle historiske og delvis fredede bygningene. Ulike installasjonsforhold med individuelle festesystemer gjaldt for nesten annethvert rom. En særlig utfordring var installasjonen av det kollektive røykgassystemet, som i noen tilfeller gikk over fem etasjer. Hele prosjektet ble installert under pågående drift. Arbeidet ble utført på dagtid, om natten og i helgene. Til tider var 40 montører på byggeplassen samtidig for å utføre de ulike fagene, fra gass- og elektroinstallasjoner til tak- og veggåpninger.

Tiltakene

Oppvarmingssystemene

189 Optima- og AR 13 HB-infrarøde varmeovner med en samlet effekt på 3,1 MW ble installert. Utformingen av det samlede systemet sikrer jevn, støvfri og trekkfri varmefordeling både i høye (opptil 20 m) og lave romhøyder (under 4 m). De moderne infrarøde systemene sparer energi med korte oppvarmingstider og kan styres separat for rundt 100 varmesoner, avhengig av bruksprofilen og det aktuelle varmebehovet i hallen. Åtte ekstra varmesentraler (kondenserende kjeler) for vannbehandling ble installert for energibesparende oppvarming av hjelpe- og oppholdsrom.

Kontrollsystemene

Toppmoderne styringsteknologi sørger for at varmesystemene hos Wippermann jr. GmbH drives effektivt og individuelt i henhold til hallenes ulike bruksprofiler og varmebehov. Til dette formålet ble det installert 26 R.O.S.S.Y®-systemer. Det utmerkede* styringssystemet fra KÜBLER GmbH kan styres fra en PC-arbeidsstasjon.

Intervju med Christian Hamann, Wippermann jr. GmbH

Christian Hamann er administrerende direktør og medeier i Wippermann jr. Han har den omfattende

Christian Hamann Christian Hamann, Wippermann jr. GmbH

 Han erklærte at varmerenoveringsprosjektet i bedriften hans hadde høyeste prioritet, og fulgte personlig med på gjennomføringen fra begynnelsen til idriftsettelsen. Han fortalte redaksjonen vår i Hagen om sine inntrykk og de første praktiske erfaringene med den nye integrerte varmeløsningen fra KÜBLER (infrarød oppvarming - styring - prosesstyring).

Dere så først på andre konsepter for renovering av varmesystemet. Hva var den avgjørende faktoren for at kontrakten ble tildelt KÜBLER?

En ting var klart: Oppvarming av 24 000 kvadratmeter ville innebære et høyt investeringsvolum. Man må se nærmere på det. Den første vurderingen var en entreprisemodell basert på konvensjonell varmtvannsoppvarming. Det ble imidlertid raskt tvilsomt om dette konseptet kunne være en tilfredsstillende løsning. I tillegg ville det ha vært umulig å realisere installasjonen for den kommende fyringsperioden. Dette fikk oss til å se på et alternativt konsept. Med KÜBLER ble vi umiddelbart overbevist av funksjonaliteten. Ideelt for våre bygningskonstruksjoner. En annen fordel var at hele systemet skulle installeres i løpet av to måneder. Og det viste seg faktisk å være tilfelle. Vi brukte nesten aldri fyrhuset i den kommende oppvarmingsperioden.

Hvilke bekymringer oppstår når man begir seg inn på ukjent territorium når det gjelder oppvarmingsteknologi for et så stort prosjekt?

Jeg hadde ingen betenkeligheter med teknologien. Vi fikk en god og overbevisende forklaring på hvordan den fungerer. Det som virkelig bekymret meg, var isoleringen av bygningene. Det ville ikke ha vært økonomisk mulig for oss å gjennomføre omfattende isoleringstiltak. Rådene vi fikk fra KÜBLER fikk oss til å slappe av, nemlig å sammenligne oppvarming og isolering. Hva investerer jeg i et varmesystem med hvilken effektivitet, hvilken effekt? Og hva må jeg investere i isolasjon for å oppnå samme effekt? Det overbeviste meg.

Fullstendig modernisering under pågående drift: Knirket det noen ganger?

Snarere tvert imot! Sammensetningen av folkene på byggeplassen var svært godt organisert. Både KÜBLERs ansatte og underleverandørene var svært erfarne team. Prosjektet var a) veldig morsomt og b) ekstremt effektivt. Jeg har sjelden opplevd noe lignende, og jeg kan helt klart si at det ikke hadde noen merkbar innvirkning på den løpende driften vår.

Hva er ditt førsteinntrykk av det integrerte varmekonseptet?

Først og fremst ser systemet flott ut. Hele rommet ser annerledes ut. De store blå Optimas ser spesielt bra ut i høye saler. Og de mindre enhetene er rett og slett veldig elegante med panelene i rustfritt stål. Dessuten kan jeg nå når som helst omdisponere en hall og enten utvide oppvarmingen eller fjerne enhetene og installere dem et annet sted. Kontrollsystemet er en åpenbaring for oss. For første gang noensinne kan vi styre det fra PC-en vår.

Har medarbeiderne dine funnet seg til rette med det nye varmesystemet?

I begynnelsen var det en og annen som klaget. Noen mente at den nye oppvarmingen var for kald. Ikke så rart, for tidligere hadde folk jobbet i T-skjorte selv om vinteren. Noen ganger hadde vi badstutemperaturer i områdene nær fyrhuset. Nå er alle strålende fornøyd. Klimaet er nå mye mer behagelig. Det er forresten ingen som river opp vinduet i svette eller går ut i minusgrader lenger. Jeg forventer også at moderniseringen vil redusere antall sykedager.

Hvilke konklusjoner trekker dere etter moderniseringsarbeidet?

Forventningene våre har absolutt blitt innfridd. Hele systemet er rett og slett overbevisende. Godt gjennomtenkt, godt designet og nesten perfekt når det gjelder funksjonalitet. Jeg er også veldig fornøyd med å ha funnet en løsning som er økonomisk for en eiendom som denne. Basert på erfaringene fra den første fyringsperioden har vi spart 70 prosent på drivstoff. Vi må selvfølgelig fortsatt sammenligne de nøyaktige tallene med temperaturene vinteren 2005/2006, men én ting er allerede klart: Vi har overgått målene våre.

Vil du anbefale det integrerte varmekonseptet fra Kübler?

På en måte har vi satt en milepæl med prosjektet vårt. Mer komplekst og vanskelig kan det knapt bli. Det finnes sikkert mange haller der systemet kan utnytte sitt potensial bedre enn her. Denne teknologien anbefales på det sterkeste. Ikke bare på grunn av måten den fungerer på og den høye effektiviteten, men også fra et miljømessig synspunkt.

Energieverbrauchswerte Heizung vor und nach der Sanierung

Resultatene

Den integrerte løsningen, som består av toppmoderne varme- og kontrollsystemer og innovativ prosessstyring, ble satt i drift som planlagt 31. oktober 2006 - og kan dermed brukes i hele oppvarmingsperioden 2006/2007. Etter den første oppvarmingsperioden viser tallene at det nye varmesystemet er svært effektivt: Takket være den milde vinteren er energibehovet på rundt 2,9 millioner kWh - bare 30 % av forbruksverdiene i det gamle systemet. Med en kWh-pris på rundt 0,05 euro gir dette en besparelse på 340 000 euro bare i primærenergiforbruk.

For Wippermann lønner investeringen i det moderne varmekonseptet fra KÜBLER seg også på grunn av følgende økonomiske faktorer:

  • Besparelser i personalkostnader for service: ca. 70 000 euro per år.
  • Besparelser på vedlikeholds- og servicekostnader: rundt 40 000 euro per år.
  • Besparelser på driftsmateriellkostnader: ca. 80 % per år.
  • Få ny brukbar plass ved å ta kjelehuset ut av drift

Om KÜBLER

KÜBLER er et internasjonalt aktivt konsern. Kjernevirksomheten vår er utvikling og produksjon av høyeffektive premiumteknologier for energibesparende oppvarming av haller. Vi har et usedvanlig bredt produktsortiment for nesten alle typer haller og rom. KÜBLER er anerkjent som en pioner og innovasjonsleder innen moderne infrarød oppvarmingsteknologi. Våre produkter og utviklingsresultater blir jevnlig hedret med priser.

Blant de nasjonale og internasjonale prisene finner vi blant annet Forbundsrepublikkens pris for fremragende innovative prestasjoner fra økonomidepartementet, den bayerske delstatsprisen, Rheinland-Pfalz' innovasjonspris og den tyske bærekraftprisen. KÜBLER mottok den høyeste tyske prisen for bærekraftig entreprenørskap i kategorien "Tysklands mest bærekraftige produkt" for den spesielle energieffektiviteten til H.Y.B.R.I.D.-systemet.

Konsernet ble grunnlagt i 1989, har over 100 ansatte og er et av de ledende selskapene i bransjen i Europa, med avdelinger i Ludwigshafen, Dresden, Hagen, Hamburg, Ingolstadt, Praha (Tsjekkia), Fegyvernek (Ungarn), en rekke utenlandske agenturer og et landsdekkende servicenettverk.

Dette kan også interessere deg
KÜBLER varmesystemer for haller
La oss ta neste skritt sammen
Alle haller er forskjellige. Med mer enn 30 år på baken finnes det knapt et krav som er fremmed for oss. Sammen med kundene våre har vi implementert de riktige løsningene. Hvis du er klar til å ta i bruk økonomisk utprøvde oppvarmingskonsepter for hallen din, har du kommet til rett sted.
Avtal en konsultasjon nå
Be om en guide nå