Tilbage

Kondenserende kedelteknologi udnytter stort besparelsespotentiale i virksomheder

8. februar 2022
Industrielle Heizung an Lagerhallendecke montiert.

"Ingen energiomstilling uden energieffektivitet" er titlen på denas sektion "Emner og projekter" på hjemmesiden.1 "Den bedste kilowatt-time er den, der bliver sparet", siger Thomas Kübler, Managing Partner i KÜBLER GmbH. De betyder begge det samme: Det handler om at reducere energiforbruget generelt og især i virksomheder. For det er en enorm løftestang til at nå klimamålene. Og det er ikke alt: Energieffektivitet betaler sig også økonomisk, hvis det gribes an på den rigtige teknologiske måde. Her spiller moderne infrarød varmeteknologi en vigtig rolle, især når den kombineres intelligent med energibesparende teknologi.

Kondenseringsteknologi omdanner spildvarme til brugbar energi

Det særlige ved kondenserende kedelteknologi er, at den udvinder kondensationsvarmen (kaldet brændværdi) fra varmesystemernes spildvarme, udnytter dette energiindhold og dermed øger systemernes samlede effektivitet betydeligt. Afhængigt af brændslet kaldes dette for olie- eller gaskondenseringsteknologi. Kort sagt er kondenserende kedelteknologi kendetegnet ved, at den øger graden af energiudnyttelse og dermed energieffektiviteten.

Sådan fungerer udnyttelse af spildvarme med kondenserende kedelteknologi

Funktionsprincippet for kondenserende kedelteknologi er grundlæggende meget enkelt. Med infrarød opvarmning som eksempel køles energien i udstødningsgassen ned til kondenseringspunktet, og den opnåede varme overføres til et lagringsmedium (normalt vand). Det opvarmede vand føres til en buffertank og derfra ind i et standardnetværk til opvarmning af varmt vand med pumpe efter behov. Vand er ideelt som lagringsmedium, men andre medier som luft kan også bruges og udnyttes i f.eks. varmluftblæsere.

Start med at identificere og reducere dine kilder til spildvarme

Det er ikke kun varmesystemer, der genererer spildvarme; afhængigt af driftstilstanden genereres der spildvarme mange forskellige steder. Ovne, maskiner (især luftkompressorer), kølesystemer og/eller uisolerede rør er nok klassikerne. Kom til bunds i årsagerne til uudnyttet spildvarme ved grundigt at analysere og evaluere energiforbruget i hele virksomheden. Derefter er det vigtigt at undgå eller i det mindste reducere unødvendig spildvarme ved at optimere processerne. Følgende spørgsmål vil hjælpe dig med at gøre dette:

  • Kan du undgå tomgang?
  • Kører alle systemer/processer virkelig effektivt, eller er der stadig plads til forbedringer her og der?
  • Er nogle processer måske overdimensionerede?
  • Er der nogen opvarmnings- eller afkølingsfaser, som ikke er nødvendige i praksis?
  • Vedligeholder du dine maskiner og systemer regelmæssigt?
  • Isolerer du tilstrækkeligt?

Med en omfattende analyse kan du allerede spare en masse spildvarme. Og resten? Det er bedst at bruge den fornuftigt, afhængigt af dine behov.

Brug energien fra kondenserende kedelteknologi fornuftigt

Det praktiske ved kondenserende kedelteknologi er, at du kan udnytte spildvarmen på en række forskellige måder for at opnå større energieffektivitet i din virksomhed. "Hybridopvarmning" er et vigtigt nøgleord her. Når alt kommer til alt, kan spildvarme spille en stor rolle i forbindelse med varmtvandsberedning eller opvarmning af rum. Mens denne variant af udnyttelse af spildvarme allerede har etableret sig i mange private husholdninger, er det stadig langt fra alle steder, den bruges til opvarmning af industribygninger. Men netop dette bygningssegment har ry for at bruge meget energi på grund af rummenes størrelse. Her er der et stort potentiale for besparelser. I industrisektoren kan den genvundne energi f.eks. bruges til varmt brugsvand eller til varmtvandsbaseret (hybrid) opvarmning. Dette giver ofte mening for kontorer eller sociale rum, som typisk er forbundet med haller. I sportssektoren bruges varmt vand ofte i sanitære faciliteter, især i bruserum. Hvor det er relevant, kan varm luft bruges via varmluftblæsere til at supplere energieffektiv infrarød opvarmning.

Saml dine energistrømme for større energieffektivitet

Det er ikke kun spildvarmen fra varmeanlæggene, der kan udnyttes, men også mange andre varmestrømme i halbygningen har et interessant effektiviseringspotentiale. Nemlig når man kombinerer kondenserende kedelteknologi og opvarmning på en intelligent måde. Et eksempel er det infrarøde varmesystem H.Y.B.R.I.D. fra den Ludwigshafen-baserede halopvarmningsspecialist KÜBLER. Den fuldt integrerede løsning giver stor fleksibilitet i integrationen af forskellige teknologier og energikilder. Hybridsystemet kan f.eks. udnytte energistrømmene fra processen (maskiner, kompressorer osv.) på samme tid som spildvarmen fra varmesystemet. Hos en producent af tekstilmaskiner i Nordrhein-Westfalen blev energistrømmene fra varmesystemet, hærdeovnene og kompressorerne kombineret på denne måde. Siden da kan varmebehovet for 1.200 m² kontorlokaler dækkes fuldstændigt af restvarmeudnyttelsen.

Der er også mange andre kombinationsmuligheder. Hvad der er særligt interessant i betragtning af de normalt store tagarealer på industrihaller er, at hybridsystemet, som har vundet flere priser (herunder "Tysklands mest bæredygtige produkt", German Sustainability Award 2012), også kan integrere vedvarende energi såsom solvarmeenergi (nøgleord: Helio.B.R.I.D.). Varmepumper kan også integreres. Derudover er hybridsystemet grundlaget for realiseringen af digital halvarme (f.eks. WÄRME 4.0), som gør det muligt at køre systemet kontinuerligt på en ideel linje, bl.a. gennem realtidsovervågning af det aktuelle forbrug. Kombinationen af kondenserende kedelteknologi og energibesparende varmeteknologi giver dig derfor mulighed for at sikre større energieffektivitet i din virksomhed på en række forskellige måder.

Hvorfor du bør fokusere på din virksomhed og dine klimamål på samme tid

Kun omkring halvdelen af de tyske virksomheder er opmærksomme på deres spildvarmepotentiale - det skriver dena i sin publikation om udnyttelse af spildvarme som en del af Energy Efficiency Initiative.2 . Det betyder, at anslået 226 TWh brugbar varme går uudnyttet hen hvert år. Det er 36 % af den energi, der bruges af hele fremstillingsindustrien. Det er klart, at det koster virksomhederne enormt mange penge, men samtidig har den ubrugte spildvarme en negativ indvirkning på miljøet. Omkring 60 millioner tons af drivhusgassen CO2 bliver unødigt sendt ud i atmosfæren hvert år. I lyset af stigende energiomkostninger og klimabeskyttelsesmål har virksomheder simpelthen ikke længere råd til at gøre dette.

Gør miljøbeskyttelse til din rentabilitetsforanstaltning

Det faktum, at spildvarmen udnyttes med kondenserende kedelteknologi stort set uden ekstra forbrugsomkostninger, bør være af stor interesse for mange haloperatører. Samlet set giver den integrerede KÜBLER-restvarmeudnyttelse i hybridsystemet mulighed for at genvinde og udnytte op til 15 procent af varmen. Thomas Kübler, grundlægger og ledende partner i KÜBLER GmbH Energiesparende Hallenheizungen: "Dette tal, ud over vores allerede ekstremt energieffektive infrarøde systemer, markerer et kvantespring inden for økonomisk og miljøvenlig halopvarmning. Der kan opnås energibesparelser på op til 70 procent* i det samlede system."

* Sammenlignet med konventionelle teknologier

Hvordan kombinationen af kondenserende kedelteknologi og IR-opvarmning betaler sig i praksis

Praktiske eksempler viser, hvordan disse værdier betaler sig for haloperatørerne. Ved omkring 65 % er CO2-emissioner blev reduceret ved at modernisere varmesystemet med KÜBLER H.Y.B.R.I.D.-systemet i en produktionshal hos AZO Group i Osterburken. Nærmere bestemt fra ca. 226.400 kg pr. år til ca. 79.800 kg pr. år. Større energieffektivitet var også i fokus hos Reiners + Fürst. De energibesparelser, som producenten af tekstilmaskiner var i stand til at realisere under den energieffektive renovering af sine produktions- og lagerområder, var også omkring 65 %. Konkret beløber besparelserne sig her til ca. 46.5000 euro og 299 tons CO2-emissioner om året. Forresten: Reiners + Fürst fik førstepladsen i Energy Masters Award i bygningskategorien i 2014 for renoveringen af hallens varmesystem og integrationen af restvarmeudnyttelse til halopvarmning, trykluft og hærdeovn i H.Y.B.R.I.D.-systemet.

Bundlinjen: Hybridopvarmning med kondenserende kedelteknologi betaler sig - især økonomisk!

Hvis man bruger mindre energi til at generere varme, sparer man penge. Det er krystalklart. Hvordan det omsættes til konkrete tal, afhænger af forskellige faktorer, som f.eks.

  • Type og størrelse af din virksomhed
  • Den mængde, der skal opvarmes
  • Antallet af processer, der genererer spildvarme
  • Den opvarmning, du bruger

Konklusion: Optimeringspotentialet kan findes mange forskellige steder

Modernisering af haller, ordentlig isolering, højeffektive varmesystemer, kondenserende kedelteknologi og andre muligheder for moderne udnyttelse af spildvarme: Der er mange måder at øge energieffektiviteten i din virksomhed og reducere omkostningerne på. Du er velkommen til at kontakte os og lade os diskutere, hvordan du kan udnytte spildvarmen fra dine varme- og produktionsprocesser i stedet for at bortskaffe den ubrugt gennem skorstenen.

1 Weblink: https://www.dena.de/themen-projekte/energieeffizienz/

2 Jf. 1445_Brochure_Udnyttelse_af_spildevand.pdf (dena.de)

Alt hvad du behøver at vide om energibesparende halvarmesystemer i praksis
Energibesparelser er et stort emne - på tværs af alle sektorer. Hvis du vil sætte en stopper for ineffektive varmesystemer, er vores guide lige noget for dig!
Anmod om en gratis guide
Dette vil måske også interessere dig
KÜBLER varmesystemer til haller
Lad os tage det næste skridt sammen
Alle haller er forskellige. Med mere end 30 års virksomhedshistorie er der næppe et krav, der er fremmed for os. Sammen med vores kunder har vi implementeret de rigtige løsninger. Hvis du er klar til at implementere økonomisk gennemprøvede varmekoncepter til din hal, så er du kommet til det rette sted.
Aftal en konsultation nu
Anmod om en guide nu