Utalások az adatvédelemhez

Az Ön bizalma fontos nekünk. Ezért tiszteletben tartjuk az adatvédelmet és tájékoztatjuk Önt a megismert és mentett adatokról és az Ön tájékoztatással, helyreigazítással, zárolással és törléssel kapcsolatos jogairól.

Adatgyűjtés és-tárolás

Amikor Ön az internetes megjelenésünket meglátogatja, böngészője információkat küld a bongésző típusáról és verziójáról, az alkalmazott operációs rendszerről, az URL-elérhetőségről, az IP-címről, fájlnevekről, belépési státuszról, az átvitt adatmennyiségről, a belépés dátumáról és időpontjáról. Ezek az adatok sem egy személyhez, sem más adatforrásokhoz nem rendelhetők hozzá és részünkről mindenekelőtt tárolásra kerülnek. De egy statisztikai kiértéles után törölve lesznek.

Sütik

Az Ön böngészője olyan adatokat tárol, amelyek az internetben történő használat során felhasználóbarátabb lesz, ezek az úgynevezett sütik. Ezt a tárolást a böngészője beállításaiban kikapcsolhatja.

Tájékoztatás, Helyesbítés, Zárolás és Törlés

Személyekre vonatkozó adatokat csakis azok beleegyezésével tárolunk az ajánlatkérések megválaszolásához, a szerződések lebonyolításához és a műszaki ügyintézés során. Azokat harmadik személy részére nem hozzáférhető módon tároljuk. Az Ön adatait harmadik félnek csakis a szerződés lebonyolítása céljából adjuk át vagy akkor ha Ön a továbbadáshoz hozzájárult. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Egyébként az Ön személyre szóló adatait sem tovább nem adjuk, sem eladni nem adjuk vagy bocsájtjuk harmadik fél részére még díjazásért sem.

Bármikor tájékoztatást kérhet tölünk a nálunk Önről tárolt adatokról, a tárolás céljáról és az adatok eredetéről. A törvényi rendelkezések szerint Önnek joga van a személyére vonatkozó adatok helyesbítéséhez, zárolásához és törléséhez. Az Ön személyére vonatkozó adatok helyesbítésére, zárolására, vagy törlésére szóló kérését vagy felszólítását az internetes elérhetőségünkön megadott kapcsolati adatok útján juttathatja el hozzánk.

Google Elemzések

Ez a WEB-oldal Google Analytics elemzéseket használ, a Google Inc. egy web elemzéseket végző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "sütiket" használ, szövegfájlokat, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra és amelyek a WEB-oldal Ön által történő használatának elemzését teszi lehetővé. A sütik által létrehozott információkat, amelyek az Ön által ezen WEB-oldal használatával kapcsolatosak, rendszerint a Google egy Egyesült Államok-beli szerverére lesznek átmásolva és ott tárolva. Az IP-anonimizálás ezen a WEB-oldalon történő aktiválása esetében, az Ön IP címe a Google által az Európai Unió tagállamain belül és a többi az Európai Gazdasági Közösség egyezménye szerint szerződőtt tagállamokban előtte rövidítve lesz.. Csakis kivételes esetekben lesz a teljes IP cím a Google egy Egyesült Államok-beli szerverére átmásolva és ott lerövidítve

A WEB-oldal üzemeltetőjének megbízásából használja majd a Google ezeket az információkat, a WEB-oldal Ön általi használatának elemzésére, a WEB-oldallal kapcsolatos tevékenységekről szóló jelentések összeállítására és további a WEB-oldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatások nyújtására a WEB-oldal üzemeltetője felé. A Google Analytics keretein belül, az Ön bongészőjéről átadott IP cím nem lesz a Google más adataival összevezetve. A sütik tárolását az Ön böngészője szoftverének egy megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem lehet majd adott esetben ezen WEB-oldal minden funkcióját teljes körűen használni. Ezen túlmenően a sütik által létrejött és a WEB-oldal Ön által történő használatára vonatkozó adatok (belértve az Ön IP-címét) Google általi rögzítését, valamint feldolgozását megakadályozhatja, azáltal, hogy Ön a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) linken rendelkezésre álló Browser-Plugin-t letölti és telepíti. Az adatgyűjtéssel és adattárolással szemben Ön a jövőre nézve gyakorolhatja az adatvédelmi jogát arra vonatkozóan, hogy kifogásolja az Ön adatainak gyújtését, tárolását a Google deaktiváló szoftver és a fenti link segítségével.

Közelebbi információkat a használati feltételekről és az adatvédelemről az http://www.google.com/analytics/terms/de.html illetve az http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html linkeken talál. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen a WEB-oldalon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();“ kóddal lett kibővítve, annak érdekében, hogy az IP címek (úgynevezett IP-Masking) egy anonimizált rögzítését biztosítsuk.

ADATVÉDELMI MEGBÍZOTT

Adatvédelmi megbízottunkat a datenschutz@kuebler-hallenheizungen.de e-mail címen éri el.