Oppvarming av KÜBLER-hallen

Siste nytt

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og innsiktene våre som er utviklet for å dekke behovene i moderne industri- og næringslokaler. Her finner du ikke bare produkter, men også inspirasjon og ideer til hvordan du kan utvikle virksomheten din med forbedret oppvarmingsteknologi.
La oss diskutere prosjektet ditt
Be om en uforpliktende guide nå
 • Økonomien snakker ESG og varmer multi-energi fleksibelt.

  ESG står for Environmental, Social and Corporate Governance og refererer til de tre nøkkelområdene for bærekraftig selskapsledelse: miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Men hva har dette å gjøre med deg og måten du varmer opp produksjonshallene og lagrene dine på?
 • Energislukende oppvarming av hallen - 10 sparetips fra eksperten

  Energikrisen etterlater ingen likegyldig for øyeblikket. Alle leter desperat etter måter å få forbruket og kostnadene under kontroll på. Den tyske regjeringens prisbrems vil ikke tre i kraft før i mars 2023, og selv da vil prisene for 30 prosent over grunnkvoten for industrien og 20 prosent for små og mellomstore bedrifter fortsatt være underlagt de ville markedsforholdene neste år. Så hva skal vi gjøre?
 • Slik regulerer du oppvarmingen i hallen i juleferien - og motvirker stigende energipriser på en smart måte

  Julen nærmer seg nok en gang overraskende raskt - og dessverre er det en og annen utfordring i horisonten. Fra 3G og 2G pluss til de neste økningene i energiprisene. Gratulerer hvis du allerede har byttet til et økonomisk oppvarmingssystem fra KÜBLER. Det er en veldig god beslutning på mange måter.
 • CO2-skatt: Hva betyr det for selskapet ditt?

  I 2021 vil den nye CO2-skatt trådte i kraft. Den skal hjelpe Tyskland med å nå sine klimamål. Les videre for å finne ut hva dette betyr for bedriften din når det gjelder kostnader, og hva du bør gjøre nå!
 • Revolusjonerende varme: KÜBLERs hallvarmesystemer setter en ny standard i Mußbach gymnastikkforening.

  Turnverein 1860 Mußbach e.V. er en tradisjonsrik idrettsforening med en lang historie. Siden den ble stiftet i 1860 har den fått et stort antall mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn til å bevege seg, og har nå over 1200 medlemmer. Klubben tilbyr et bredt spekter av sportslige aktiviteter. Dieter Hackebeil, tidligere formann i klubben og nå (u)pensjonist, var hovedansvarlig for fornyelsen av varmeanlegget i sin tid og kan "bare rose KÜBLER til skyene". Tilfredshet og overbevisning er nøkkelordene her.
 • Planlegg varmevedlikeholdet nå og gå vinteren trygt i møte

  Ingen tenker på hallvarmen når solen steker, asfalten gløder og alle er takknemlige for den minste avkjøling. Eller gjør de det? For alle som er forutseende, vet at sommertid er vedlikeholdstid. Så hvis du vil gå vinteren trygt i møte med produksjons- eller lagerhallene dine, er det lurt å være forberedt. Den neste oppvarmingsperioden er tross alt ofte raskere rundt hjørnet enn forventet, og da er spørsmålet: Er hallvarmesystemet ditt klart for neste sesong?
 • Lei inn infrarød halloppvarming. 4 grunner til at dette er viktig for bedrifter akkurat nå.

  Det er ikke alltid lett for energiledelsen å finne egnede optimeringspotensialer i energirelaterte prosesser i industri- og handelsbedrifter. Spesielt siden tiltak innen effektiviseringsteknologi og fornybar energi koster penger og det ofte ikke finnes noe budsjett for dem. Mange - både økologisk og økonomisk viktige - tiltak blir da ikke gjennomført. Men må det være slik? 
 • Oppvarmingshaller i samsvar med GEG fra 2024 - men hvordan?

  Hvordan skal Tyskland varmes opp fra 2024, ifølge forbundsminister Habeck? Først av alt: Det endelige svaret foreligger ennå ikke. Det skyldes at utkastet til en ny bygningsenergilov (GEG) nettopp har passert regjeringen. Det neste trinnet vil involvere Forbundsdagen og Forbundsrådet. Likevel har den varslede "slutten" for gass- og oljefyringssystemer skapt bølger i flere måneder. Det har skapt så mye usikkerhet at industrien i fjor vinter ofte foretrakk å reaktivere gamle olje- og kullfyringsanlegg i stedet for å investere i energieffektiv oppgradering av oppvarmingsanleggene i hallene...
 • FUTURA i Trier: Første infrarøde flerenergisystem for klimanøytral oppvarming av haller i drift

  Metallbearbeidingsbedriften "Die Kanter & und Schlosser" varmer opp nybygget sitt variabelt med elektrisitet, hydrogen eller gass takket være verdensnyheten fra KÜBLER i Ludwigshafen.
 • Ny gassoppvarming raskt i 2023 - ofte den gunstigste beslutningen som også lønner seg for miljøet

  BMWK vekker for tiden oppsikt med et lovforslag. Det innebærer nemlig et kategorisk forbud mot gassoppvarmingssystemer. Etter planen skal det fra 2024 kun være tillatt å bruke varmesystemer som drives med 65 % fornybar energi. Formelt sett kan dette bare være varmepumper, fjernvarme eller biomasseoppvarming. Dette reiser spørsmålet: Hva med teknologiens åpenhet i Tyskland? Og hvem skal betale for den? Desentraliserte gassfyrte varmesystemer er ofte de eneste økonomisk og funksjonelt forsvarlige løsningene, spesielt i hallbygninger.
 • Oppvarming av haller med 65 prosent fornybar energi - men på riktig måte

  Allerede i juli 2022 publiserte BMWK sitt konseptdokument om endring av bygningsenergiloven (GEG), noe som ikke bare skaper håpløs usikkerhet, men også hindrer investeringer i nødvendige energieffektive renoveringer. En ting først: Lovendringen er ennå ikke vedtatt - og det er tvilsomt om den faktisk blir vedtatt 1:1. For hvis man skal stole på Strucks lov, forlater en lov vanligvis ikke parlamentet i den formen den ble innført.
 • Slik sparer du mye energi med riktig oppvarmingssystem for hallen

  Prisen på fossilt brensel stiger. Også på grunn av de økte utslippene av CO2-skatt. Det blir stadig viktigere for halloperatører å generere varme på en energieffektiv måte. Finn ut hvordan det riktige hallvarmesystemet kan hjelpe deg med å kompensere for de økende kostnadene.
 • Endring av bygningsenergiloven: FDP varsler overgang fra energieffektivisering til utslippseffektivisering

  Det er bare et lite segment, men av stor betydning: I den pågående diskusjonen om energiomstillingen blir industribygninger neglisjert. De utgjør bare to prosent av bygningsmassen i Tyskland. De står imidlertid for rundt 15 prosent av det bygningsrelaterte energiforbruket og de tilhørende klimagassutslippene. I den gjeldende bygningsenergiloven (GEG) behandles imidlertid industribygg på samme måte som barnehager - og i et lovforslag er det indikasjoner på at den føderale regjeringen ønsker å fokusere utelukkende på varmepumper som teknologi. For å diskutere dette inviterte KÜBLER GmbH eksperter til en dialog i Ludwigshafen. Daniel Föst, byggepolitisk talsmann for FDP-gruppen i Forbundsdagen, kunngjorde at han har til hensikt å endre lovverket.
 • Energiewende: Verdens første hedret i Mainz

  Mens Tyskland diskuterer energiomstillingen, har KÜBLER GmbH fra Ludwigshafen allerede levert. FUTURA er navnet på den nyeste oppfinnelsen fra ekspertene på hallvarmesystemer - og den fungerer uavhengig av energikilde: Det infrarøde varmesystemet for haller bruker hydrogen, elektrisitet, gass eller en blanding av disse. Det kan behandle grønne og fossile brensler på en svært effektiv måte og dermed bygge en bro til den karbonfrie æraen. Dette er en av grunnene til at Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) og departementet for økonomi, samferdsel, landbruk og vinproduksjon tirsdag kveld tildelte KÜBLER spesialprisen "Innovative teknologier for klimabeskyttelse" under SUCCESS Innovation Award.
 • Endring i bygningsenergiloven: Energisparing er bare mulig ved å differensiere mellom bygninger - industribygninger er ikke barnehager.

  Hvordan brukes energi riktig? Hva betyr effektivitet? I den tyske regjeringens nåværende energipolitikk er det et stort gap mellom ambisjon og virkelighet. Industribygg behandles nemlig ikke som industribygg fordi de bare utgjør to prosent av bygningsmassen - selv om de står for 15 prosent av klimagassutslippene. Sistnevnte har hittil ikke spilt noen rolle. Disse to prosentene omfatter 420 000 til 480 000 hallbygg som brukes i industri, handel og kommuner som produksjonshaller, logistikkhaller, verksteder, idrettshaller eller utsalgssteder. Et lite antall som står for en betydelig andel av energiforbruket og klimagassutslippene i Tyskland.
 • For at Tyskland ikke skal gå tom for gass: Gå over til energisparende industrioppvarming nå!

  Hva er trolig det mest effektive virkemiddelet mot gasskrisen, prispresset og avhengigheten av Russland for øyeblikket? Svaret: Å forbruke mindre energi. Den tyske regjeringen er av samme oppfatning og oppfordrer til energisparing i en storstilt kampanje - støttet av industri og foreninger. Det er mulig å nå dette målet. Når det gjelder de store hallene til industri- og handelsbedrifter, er det enda enklere og raskere enn forventet.
 • Industrielle varmesystemer - hvor sikker er gassforsyningen?

  Den voldsomme økningen i energiprisene, frykten for at Putin skal stoppe leveransene, kravet om fornybar energi for å bekjempe klimaendringene - alt dette skaper for tiden stor usikkerhet. Er det fortsatt verdt å investere i gassdrevne industrielle varmesystemer? Svaret på dette spørsmålet er viktig. Det avgjør nemlig hvor raskt næringslivet kan bidra til energiomstillingen. Og hvor godt det vil være mulig å oppfylle fremtidens krav til klimabeskyttelse på en økonomisk fornuftig måte.
 • Forskningsmerket "Innovativ gjennom forskning" for KÜBLER

  Merket "Innovativ gjennom forskning" tildeles forskningsbaserte selskaper som gjennom sitt utviklingsarbeid har forpliktet seg til Tyskland som et sterkt innovasjonssenter. KÜBLER er nok en gang et av disse selskapene og har blitt tildelt det prestisjetunge seglet.
 • Kondenserende kjelteknologi utnytter det store sparepotensialet i bedriftene

  "Ingen energiomstilling uten energieffektivitet" er overskriften på denas hjemmeside under "Temaer og prosjekter". "Den beste kilowattimen er den som er spart", sier Thomas Kübler, Managing Partner i KÜBLER GmbH. Begge deler betyr det samme: Det handler om å redusere energiforbruket generelt og spesielt i bedrifter. For dette er en enorm løftestang for å nå klimamålene. Og ikke nok med det: Energieffektivitet lønner seg også økonomisk hvis det gjøres på riktig teknologisk måte. Moderne infrarød varmeteknologi spiller en viktig rolle i dette, spesielt når den kombineres intelligent med energisparende teknologi.
 • KÜBLER er nominert til den tyske innovasjonsprisen for klima og miljø 2022.

  Det føderale departementet for økonomi og klimabeskyttelse har i mange år hedret næringslivets og forskningens engasjement for klima- og miljøvern med IKU - den tyske innovasjonsprisen for klima og miljø. Blant de 21 nominerte er det mange store navn, men også et mellomstort selskap: KÜBLER GmbH fra Ludwigshafen. Selskapet har spesialisert seg på utvikling av energibesparende hallvarmesystemer og deltok i konkurransen med HeizWerk, en smart løsningspakke for industrien. Bak dette ligger intet mindre enn et smart konsept for energieffektiv oppussing av produksjons-, lager- og andre hallbygninger uten behov for investeringer.
 • På vei mot klimanøytralitet - det du bør vite om fremtidens oppvarming av haller

  Enten det gjelder industri eller privat boligbygging - den som i dag bestemmer seg for fremtidens varmesystem eller halloppvarming, står overfor mange spørsmålstegn. Hvilke energiscenarier kommer til å avgjøre fremtiden? Hvilke teknologier vil da bli aktuelle? Lønner det seg fortsatt å investere i fossile systemer? Hva sier trafikklyset? Og hva er den beste funksjonelle og økonomiske oppvarmingsløsningen for hallen på lang sikt, når man tar alle disse spørsmålene i betraktning?
 • Oppvarming av verksted - hva du bør se etter når du skal gjøre ditt valg

  Enten det dreier seg om metallbearbeidingsverksteder, snekkerverksteder, sveiseverksteder, bilforhandlere eller jernbaneselskaper - verkstedvarmesystemer sørger for varme arbeidsforhold i verkstedene når det er kaldt ute. Men hvilke krav - bortsett fra varmeproduksjon, selvfølgelig - kan du stille til et moderne varmesystem i dag? Og hva må du ta hensyn til hvis du vil at investeringen skal lønne seg i mange år fremover?
 • Strålevarme - funksjon, typer og mulige bruksområder

  Oppvarming av industri- og eventhaller på en økonomisk og fleksibel måte: Varmestrålere er perfekt egnet til dette formålet. Her får du en oversikt over hvordan de fungerer, typer og bruksområder.
 • Seks feil du bør unngå når du planlegger varmesystemer for nye hallbygg

  Er du på utkikk etter et økonomisk og bærekraftig oppvarmingssystem til nybygget ditt? Da bør du investere nok tid i planleggingen. Og unngå følgende feil.
 • Hallvarmere - løsninger for arrangementshaller og utstillingslokaler

  Enten du er konsertentusiast, kunstelsker eller festentusiast, er romtemperaturen også avgjørende for hvor vellykket et arrangement blir. Hvordan arrangører sørger for en koselig atmosfære i event- og utstillingslokaler med varmeovner.
 • Leier du oppvarming i hallen? Slik løser du budsjettproblemet og sparer penger!

  Utdaterte hallvarmesystemer fører til horrible oppvarmingskostnader og forurenser miljøet. Til tross for dette er det mange som vegrer seg for å investere i modernisering. En mulig løsning: leide varmesystemer for haller - varme som en tjeneste!
 • Kjøp mørke radiatorer: Overbevisende teknologier på et øyeblikk

  Spar energikostnader og beskytt miljøet: Mørke varmestrålere er blant de mest effektive varmesystemene for haller du kan kjøpe. Men hvilket infrarødt system passer for deg? Vi gir deg en oversikt.
 • Overgang til fremtidens energikilder med KÜBLER

   Den tyske regjeringens mål er ambisiøse: Innen 2045 skal Tyskland være klimanøytralt og ikke lenger bruke fossilt brensel i varmeproduksjonen. Et mål som legger press på industrien. En rekke innovasjoner presser på for å gå over til fornybar energi - for eksempel den tyske loven om handel med utslippskvoter for drivstoff (BEHG), som har ført til en økning i CO2-pris for fossilt brensel.
 • Slik finner du det ideelle varmesystemet for hallen

  Ønsker du å få mest mulig ut av ditt nye oppvarmingssystem, spare energikostnader og være forberedt på fremtidens miljølovgivning? Da er det lurt å ta hensyn til noen tips før du kjøper. I denne artikkelen får du vite hvilke.
 • Oppvarming av haller: Utfordringer og løsninger

  Romvolum, medarbeidernes behov, klimamål, oppvarmingskostnader og så videre: Når du skal velge riktig varmesystem for hallene dine, må du ta hensyn til en rekke faktorer. Les denne artikkelen for å finne ut hva disse er i detalj og hvordan du kan mestre disse utfordringene med et moderne system.
 • Vedlikehold av varmesystemet om sommeren: 5 grunner til at du absolutt bør ta tak i varmesystemet ditt

  Den som driver et innendørs varmesystem, har også ansvar for at systemet vedlikeholdes regelmessig. I tillegg til driftssikkerheten er det også andre gode grunner til ikke å sette vedlikeholdet på vent!
 • 4 gode grunner til å investere i et energibesparende og miljøvennlig oppvarmingssystem for hallen

  Som alle andre sektorer må også industrien gjøre sitt for å beskytte klimaet og bekjempe den globale oppvarmingen. En viktig del av dette er å investere i energieffektive og miljøvennlige varmesystemer. I denne artikkelen kan du lese om de konkrete grunnene til å gjøre det.
 • Smart varmestyring - hvordan digitalisering endrer varmeforsyningen i industri og næringsliv

  Industri 4.0 er ikke lenger en fremtidsdrøm. Overalt snakkes det om digitalisering av industriprosesser - og en ny æra har også begynt i varmeforsyningssektoren. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan intelligent nettverksbygging ser ut for varmekomplekser og hvilke muligheter det åpner for deg!
 • Derfor bør du satse på effektiv fremtidsteknologi når du moderniserer varmesystemet ditt

  Ambisiøse klimamål og nye energiregler for bygninger skaper utfordringer for bedrifter. Spesielt ved modernisering av varmesystemer i hallbygninger bør man satse på fremtidig teknologi for å oppfylle de strenge kravene.
 • Varmehaller: 6 varmesystemer i en oversikt

  Varmluft, panelvarme eller infrarød? Det finnes mange ulike varmesystemer å velge mellom for oppvarming av haller. I denne artikkelen får du en første oversikt over de seks mest aktuelle systemene.
 • Infrarød hallvarme i produksjonen: Slik skaper du riktig inneklima for produksjonen din

  Innendørs bygninger er en verden for seg selv. Spesielt om vinteren. De høye rommene er en stor utfordring for alle som ønsker å sikre et så behagelig arbeidsmiljø som mulig. Men det finnes løsninger - for eksempel infrarød hallvarme.
 • Varme 4.0

  Energispørsmålet har sjelden vært mer eksplosivt. Lover, standarder og forskrifter skaper utfordringer for nesten alle selskaper. Det letes etter løsninger for å realisere potensielle besparelser.
 • Oppvarming i koronatider

  Mange varmesystemer, enten det er i produksjons- eller lagerhaller, har i dag et problem: De sprer virus spesielt godt i rommet. Dette er kontraproduktivt for mange hygienekonsepter. Men betyr det at varmesystemene må forbli kalde i vinter?
 • Fokus på "åpne dører i hallen"

  "Oppvarming med åpne vinduer" i private husholdninger er som "oppvarming med åpne dører" i produksjons- og lagerhaller. Det er flott hvis man har råd til dette i industri og næringsliv, for da går produksjonen og virksomheten selvsagt sin gang - dessverre er ikke dette en selvfølge for mange bedrifter i koronatider.
 • Optimaliser innkoblingstidene og spar penger

  Når produksjonen går for fullt opp mot jul, er det ingen som har tid til å kontrollere varmen. Det viktigste er at det er varmt og godt i hallen. Når oppvarmingen er innstilt, går den i de angitte driftstidene.
 • Riktig utnyttelse av spillvarme for din virksomhet - slik konverterer du spillvarme til energi i noen få trinn

  Bare rundt halvparten av tyske bedrifter er klar over sitt spillvarmepotensial - det skriver dena i sin publikasjon om spillvarmeutnyttelse som en del av Energy Efficiency Initiative. Det betyr at anslagsvis 226 TWh utnyttbar varme går uutnyttet hvert år. Det tilsvarer 36 % av energien som brukes av hele produksjonsindustrien. Dette koster selvsagt bedriftene enorme summer, men samtidig er den ubrukte spillvarmen en belastning for miljøet. Rundt 60 millioner tonn av klimagassen CO2 slippes unødig ut i atmosfæren hvert år. Med tanke på de økende energikostnadene og klimamålene har selskapene rett og slett ikke råd til å gjøre dette lenger.
 • Slik varmer du opp kontorer med spillvarme fra maskiner nesten gratis

  Nesten alle maskiner produserer spillvarme. Det gjelder først og fremst trykkluftsystemer og herdeovner, med enorme varmeutslipp. Denne forsvinner imidlertid vanligvis uregulert ut i bygningen, noe som er irriterende. På den ene siden for miljøet, men fremfor alt økonomisk. Det er nemlig mye energi som går til spille på denne måten, og som må betales dyrt andre steder.
 • Lang juleferie? Senk oppvarmingstemperaturen nå!

  Det er ikke bare politikerne som har trukket i snoren, mange bedrifter planlegger også å forlenge juleferien og stenge ned driften i hvert fall til 2. uke i januar. Maskinene vil stå stille i flere uker, og dørene til fabrikkbygningene vil forbli stengt.
 • Løs varmeproblemer på en smart måte til tross for krisen med en varmerenovering

  Alle som driver en av de rundt 360 000 hallene som har blitt bygget i Tyskland siden 1960-tallet, har sikkert allerede fått kalde føtter i vinter. Sannsynligvis er varmesystemene i disse hallene over 20 år gamle, noe som kan føre til regelmessige driftsforstyrrelser eller til og med produksjonsstans. For ikke å snakke om de høye oppvarmingskostnadene eller problemene med de ansatte og bedriftsforsamlingen.
 • Hvorfor er mørke varmestrålere den mest effektive løsningen for oppvarming av industri- og næringsbygg?

  Hvis du leser denne artikkelen, er du sannsynligvis på utkikk etter en effektiv måte å varme opp industri- eller næringsbygg på. I løpet av researchen din har du allerede støtt på en eller annen teknologi, for eksempel mørke varmestrålere eller varmluft. Nå vil du gjerne vite hvorfor mørke varmestrålere gjentatte ganger fremheves som spesielt effektive. Det skal vi fortelle deg!
 • Redusere sykefraværet - øke produktiviteten

  Høyt sykefravær er en belastning for mange bedrifter. Mange bedrifter har oppdaget at dette ikke bare er avhengig av årstid og smitteforekomst, men at det også kan påvirkes direkte. De jobber aktivt med å forbedre medarbeidertilfredsheten og utvikler egnede programmer for å øke denne viktige faktoren.
 • Oppvarming med sterkt forurenset halluft

  Støvintensivt arbeid er ikke uvanlig i produksjonsprosesser. Det kan bli en belastning - både for mennesker og maskiner, for eksempel hallens varmesystem. Hva bør du ta hensyn til hvis du ønsker å beskytte de ansattes helse og samtidig dra nytte av varmesystemet i lang tid? Og er det mulig å forene det ene med det andre?
 • Oppvarming med infrarøde varmestrålere: Dette bør du vite!

  Et nytt varmesystem til bedriftens hall er en beslutning som må vurderes nøye. Les denne artikkelen for å finne ut hvilke fakta som taler for en infrarød varmestråler!
 • HOHE Kundenzufriedenheit 2024 KÜBLER Hallenheizungen.

  KÜBLER hedret for "høy kundetilfredshet"

  KÜBLER, spesialisten på miljøvennlig og effektiv oppvarming av hallbygg, vinner den prestisjetunge prisen "High Customer Satisfaction". Denne prestisjetunge prisen deles ut av det tyske instituttet for produkt- og markedsevaluering og anerkjenner fremragende produkter, tjenester og bærekraftig forretningspraksis. "Denne prisen er en stor ære for selskapet vårt og bekrefter vår kontinuerlige forpliktelse til fortreffelighet og [...]
 • Energieffektivitet 2.0: AI-revolusjon innen halloppvarmingsteknologi

  På BVMUVs fremtidsdag for små og mellomstore bedrifter 13. mars presenterer KÜBLER, spesialisten på klimavennlige halloppvarmingssystemer, de første resultatene av det felles AI-pilotprosjektet som en del av Green-AI Hub Mittelstand for forbundsmiljøminister Steffi Lemke.
 • "Innovasjoner skapes i SMB-sektoren!"

  Statssekretær Mario Brandenburg, medlem av den tyske Forbundsdagen, snakker med Thomas Kübler, Dr. Steffen Manser (KÜBLER GmbH) og Prof. Dr. Matthias Rädle (CeMOS) om forskning, utvikling og hva som må til for å redusere CO2-utslippene i industri og næringsliv.
 • KÜBLER er vinneren av Future Prize 2024.

  Berlin, 14.03.2024 Den energifleksible nyutviklingen FUTURA fra hallvarmespesialisten KÜBLER er vinneren av BVMW Future Prize 2024. Grunnlegger og administrerende direktør Thomas Kübler tok imot prisen foran rundt 6000 deltakere på BVMW Future Day på Station-Berlin. 
 • KÜBLER er nominert til den viktige næringslivsprisen "Großer Preis des Mittelstandes" 2024.

  Hallvarmespesialisten KÜBLER GmbH er nominert i kategorien "Premier" til "Großer Preis des Mittelstands" 2024. Nok en stor suksess for det mellomstore, innovasjonsdrevne selskapet fra Ludwigshafen am Rhein.
 • PLUS X Award for FUTURAs multi-energi IR-varmeanlegg for haller

  Ludwigshafen, februar 2024: FUTURA imponerer også den anerkjente PLUS X Award-juryen! "Mesterverket innen varmeteknologi" fikk høyeste anerkjennelse fra ekspertjuryen i fem av syv kategorier: Innovasjon, høy kvalitet, design, brukervennlighet og funksjonalitet. Denne utmerkelsen understreker den banebrytende innovasjonen, den enestående kvaliteten, den estetiske elegansen, den intuitive betjeningen og den allsidige funksjonaliteten som gjør FUTURA til en pioner i bransjen. Med FUTURA har KÜBLER innledet en ny æra innen halloppvarming - en æra som setter standarder og spiller en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens oppvarmingsteknologi." - heter det i juryens begrunnelse for PLUS X AWARD.
 • KÜBLERs ansatte donerer 500 euro til matvarebanken i Ludwigshafen

  Ludwigshafen, januar 2024: Matsentralen i Bayreuther Straße gleder seg over en donasjonssjekk fra de ansatte i KÜBLER, spesialisten på energibesparende hallvarmesystemer. De ville ikke bare bruke julefesten til å avslutte det gamle året på en hyggelig måte sammen med hele arbeidsstokken, men også til å tenke på mennesker som trenger hjelp. Derfor arrangerte de en utlodning med over 100 premier, deriblant en iPhone som hovedpremie, som ble gitt av selskapet. Dette innbrakte nesten 500 euro. Matsentralen er strålende fornøyd.
 • Besøk av høytstående personer hos KÜBLER - økonomiminister Daniela Schmitt hos Hidden Champion

  Temaene er like aktuelle som de var i mai, da økonomiminister Daniela Schmitt overrakte den prestisjetunge innovasjonsprisen for Rheinland-Pfalz til KÜBLER ved prisutdelingen. For FUTURA, det multi-energikapable hallvarmesystemet med integrert belysningsfunksjon. Bedriftsbesøket hos den skjulte mesteren og innovasjonslederen for klimavennlig halloppvarmingsteknologi var derfor forberedt i god tid. Torsdag møtte økonomiministeren administrerende direktør Sabine Mesletzky og administrerende direktør Thomas Kübler på selskapets anlegg i Ludwigshafen.
 • Energieffektiv oppvarming av haller er et av Denas fyrtårnprosjekter

  Hvordan spare 3,7 millioner kWh - nesten 70 prosent! - kan man spare energi? Det viser fellesprosjektet til hallvarmespesialisten KÜBLER og Höganäs Germany GmbH (tidligere H.C. Starck) i Laufenburg nær den sveitsiske grensen. For dena er dette et forbildeprosjekt som det tyske energibyrået har publisert på sitt nye nettsted som et eksempel på god praksis.
 • KÜBLER og Eickhoff - nominert til dena's Energy Efficiency Award!

  "Sammen oppnår vi mer! Energy services as enablers of the energy turnaround" - dette er mottoet som overbeviste juryen for Energy Efficiency Award da de nominerte det felles storskalaprosjektet på Eickhoffs bedriftsanlegg i Bochum til den ettertraktede prisen fra det tyske energibyrået dena.
 • KÜBLER hovedsponsor på parlamentskvelden - Robert Habeck som gjest

  Berlin, september 2023: Energieffektivitet er en viktig pilar i energiomstillingen - og et tema som alle tre er opptatt av: Thomas Kübler, spesialist på energisparende oppvarmingssystemer for haller, Dr. Robert Habeck, leder for BMWK, og det tyske næringslivsinitiativet for energieffektivitet (DENEFF).
 • Hva skjer videre med oppvarmingsloven?

  Ludwigshafen, august 2023: Konrad Stockmeier, FDP-medlem av Forbundsdagen fra Mannheim, er medlem av Forbundsdagens komité for klimavern og energi og sin parlamentsgruppes saksordfører for bygningsenergiloven (GEG), den såkalte "oppvarmingsloven". Han var involvert i forhandlingene om GEG og er derfor godt kjent med denne loven. Fredag besøkte han Thomas Kübler, grunnlegger og administrerende partner i KÜBLER GmbH, i Ludwigshafen. Gründeren, som er spesialist på varmesystemer med stor kapasitet, har i flere måneder kjempet for at GEG i større grad skal ta hensyn til kommersielle og industrielle hallbygg.
 • Hva er KÜBLERs bidrag til energiomstillingen?

  Ludwigshafen, august 2022: Som energipolitisk talsmann for De Grønnes parlamentariske gruppe i Rheinland-Pfalz har Fabian Ehmann KÜBLER på agendaen for sin sommertur. Sammen med sine partikolleger fra Ludwigshafen, Hans-Uwe Daumann (parlamentarisk gruppeformann og representantskapsmedlem i TWL), Regina Keßler (medformann i styret) og Diethelm Messinger (kasserer), besøkte han den Ludwigshafen-baserte halloppvarmingsspesialisten for å få et inntrykk av den nyeste utviklingen innen klimavennlig oppvarming av industri- og næringshaller. Og selvfølgelig sto også varmeloven på dagsordenen.
 • Den tradisjonsrike gymnastikkforeningen 1860 Mußbach e.V. nyter den nye varmefølelsen takket være KÜBLERs hallvarmesystem.

  Turnverein Mußbach e.V. er en tradisjonsrik idrettsforening med en lang historie. Siden den ble grunnlagt i 1860 har den fått et stort antall mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn til å bevege seg, og har nå over 1200 medlemmer. For å imøtekomme medlemmenes krav og behov ble det besluttet å skifte ut klubbens utdaterte varmesystem.
 • FUTURA hedret under FOCUS OPEN

  Multienergi IR-hallvarmesystemet med integrert belysningsfunksjon har allerede vunnet sin fjerde designpris i prestisjetunge konkurranser for innovasjon og sitt verdifulle bidrag til energiomstillingen.
 • FUTURA vinner den tyske innovasjonsprisen!

  I dag er det klart: Verdensnyheten fra KÜBLER har vunnet sin tredje pris! Etter SUCCESS 2022 Technology Award og Rhineland-Palatinate 2023 Innovation Award er det innovative FUTURA multi-energi-infrarøde varmesystemet for klimavennlig og økonomisk oppvarming av hallbygninger nå anerkjent i kategorien "Winner" i den tyske innovasjonsprisen 2023.
 • Bedriftsbesøk hos KÜBLER GmbH i Ludwigshafen

  Ministerpresident Malu Dreyer: Rheinland-Pfalz er et attraktivt sted med et hjemsted og en fremtid for mange sterke, fantasifulle selskaper.
 • Verdens første vinner innovasjonsprisen i Rheinland-Pfalz. FUTURA varmer opp haller for energirevolusjonen: Med elektrisitet, hydrogen og gass.

  Kaiserslautern. Oppvarming og belysning av industri- og næringsbygg på en klimanøytral måte - det er "utmerket", ifølge juryen i delstaten Rheinland-Pfalz, som tildelte den prestisjetunge innovasjonsprisen til KÜBLER GmbH fra Ludwigshafen. Delstaten hedrer det umiddelbart gjennomførbare og økonomiske bidraget til avkarbonisering av den industrielle varmeforsyningen gjennom multi-energisystemet FUTURA. KÜBLER GmbH har utviklet varmesystemer for haller i mer enn tre tiår, har 130 ansatte og har bygget opp velprøvd ekspertise med sin egen FoU-enhet. Dette er allerede den fjerde innovasjonsprisen i selskapets historie.
 • Økonomisk oppvarming av haller i energiomstillingen

  Hvordan kan oppvarmingsutfordringene i hallbygninger håndteres i energiomstillingen? Svaret på dette spørsmålet inspirerte mange messebesøkende og ga håp om en pragmatisk, teknologisk fornuftig og samtidig svært økonomisk løsning på 65%-EE-spørsmålet. I hall 12.1 B19 presenterte innovasjonslederen for høyeffektive infrarøde varmeovner tre banebrytende verdensnyheter: FUTURA, FUTURA cool og MAXIMA E-Hybrid. 
 • Innovative varmesystemer for energiomstillingen: KÜBLER presenterer tre verdensnyheter under ISH 2023

  Den tyske regjeringen ønsker 65 prosent fornybar energi fra 2024. "Det kan den få", sier Thomas Kübler, grunnlegger og administrerende direktør i KÜBLER GmbH fra Ludwigshafen. På ISH presenterer hallvarmespesialisten sine nyeste utviklinger og verdensnyheter. Det dreier seg om tre systemer som gjør det mulig for bedrifter å spare penger og bidra til energiomstillingen.
 • Banebrytende hallvarmesystem nominert til den tyske innovasjonsprisen 2023

  Det infrarøde multi-energi varmesystemet FUTURA fra hallvarmeeksperten KÜBLER er nominert til den tyske innovasjonsprisen. Som et av de produktene, teknologiene og tjenestene som bryter ny, innovativ mark og tilbyr løsninger som skiller seg ut på grunn av sin merverdi for brukerne og miljøet.
 • "Vi må være åpne for teknologi": Verena Hubertz, parlamentsmedlem, appellerer til næringslivet og politikerne om å skape energiomstillingen.

  "Det er viktig for meg at vi ikke binder oss til én teknologi nå, vi må være åpne for ny teknologi og stå sammen om målet", sier parlamentsmedlem Verena Hubertz. I Trier appellerte nestlederen i SPDs parlamentsgruppe fredag til sunn fornuft og fornuft i gjennomføringen av energiomstillingen. "Vi har et svært spennende eksempel her i Trier, [...].
 • Peter Altmaier: "Vi vil tape hvis vi spiller klimabeskyttelse og økonomi ut mot hverandre"

  "Klimabeskyttelse er vår tids viktigste oppgave", sa Peter Altmaier i Trier fredag. I sin hovedtale anbefalte den tidligere energiministeren "innstendig at vi ikke går i begge retninger, men legger kursen slik at vi trygt kan nå klimamålene. Ellers synder vi mot den yngre generasjonen og forårsaker økonomiske kostnader som [...].
 • Oppvarmingsinnovasjoner for energiomstillingen. For haller.

  KÜBLER presenterer verdensnyheter for bærekraftig og økonomisk oppvarming av industrielle, kommersielle og kommunale bygninger på ISH 2023.
 • Energiomstilling: "Vi trenger teknologiåpenhet og planleggingssikkerhet" - nye retningslinjer for finansiering kunngjort

  Dresden. Energiomstillingen kommer til å oppta Tyskland som intet annet tema i det nye året. Den tyske regjeringen har forpliktet seg til å nå målet om 65 prosent fornybar energi, noe som etter gründernes mening verken virker fornuftig eller oppnåelig. "Vi har utviklet varmesystemer i 34 år og vet at det mest økonomiske varmesystemet er det som er mest økonomisk. Det mest økonomiske varmesystemet er det vi ikke trenger", sier Thomas [...].
 • Endring av bygningsenergiloven: FDP varsler overgang fra energieffektivisering til utslippseffektivisering

  Det er bare et lite segment, men av stor betydning: I den pågående diskusjonen om energiomstillingen blir industribygninger neglisjert. De utgjør bare to prosent av bygningsmassen i Tyskland. De står imidlertid for rundt 15 prosent av det bygningsrelaterte energiforbruket og de tilhørende klimagassutslippene. I den nåværende loven om bygningsenergi (GEG) behandles imidlertid industribygg på samme måte som [...].
 • Energiewende: Verdens første hedret i Mainz

  FUTURA varmer opp industrihaller uavhengig av energikilde - spesialpris "Innovative teknologier for klimabeskyttelse" i teknologikonkurransen SUCCESS Mainz. Mens Tyskland diskuterer energiomstillingen, har KÜBLER GmbH fra Ludwigshafen allerede levert. FUTURA er navnet på den nyeste oppfinnelsen fra ekspertene innen halloppvarmingssystemer - og den fungerer uavhengig av energikilde: Det infrarøde varmesystemet for haller bruker hydrogen, elektrisitet, gass eller [...].
 • Gruppe von Geschäftsleuten im Foyer.

  Dr. Bernhard Braun og Fabian Ehmann, medlemmer av delstatsparlamentet for De Grønne, på KÜBLER i Ludwigshafen.

  Ludwigshafen, august 2022 - Et viktig besøk hos KÜBLER i Ludwigshafen: Dr. Bernhard Braun (leder av parlamentsgruppen Bündnis90/Grünen), Fabian Ehmann (talsmann for økonomi og nyetableringer, Europa og én verden, ungdoms- og skogpolitikk) og Hanna Thiele (personlig assistent) møtte den Ludwigshafen-baserte halloppvarmingsspesialisten og den skjulte mesteren i Pfalz. De diskuterte de høyaktuelle temaene energiomlegging, energieffektivitet, lovgivning og spørsmålene: "Hva skiller haller fra boliger, kontorer eller barnehager? Og hvorfor trenger de spesielle teknologier for effektiv og CO2-fattig oppvarming?"
 • KÜBLER og Kapital 1852 går sammen for en CO2-fri fremtid

  KÜBLER er merkenavnet for innovative energibesparende løsninger for oppvarming av haller. En voksende bestand av hallvarmesystemer som trenger renovering, økende myndighetskrav for å nå klimamålene og stigende råvarepriser er langsiktige vekstdrivere i markedet for energibesparende varmesystemer. For å realisere det høye vekstpotensialet og utvide selskapets lederskap og ekspansjonsambisjoner har KÜBLER valgt [...].
 • Forskningsmerket "Innovativ gjennom forskning" for KÜBLER

  Merket "Innovativ gjennom forskning" tildeles forskningsbaserte selskaper som gjennom sitt utviklingsarbeid har forpliktet seg til Tyskland som et sterkt innovasjonssenter. KÜBLER er nok en gang et av disse selskapene og har blitt tildelt det prestisjetunge merket. KÜBLER har i mer enn 30 år vært en av pionerene innen energibesparende hallvarmesystemer. I hallbygninger med stor takhøyde kan de infrarøde varmeovnene fra KÜBLER med [...].
 • KÜBLER er nominert til den tyske innovasjonsprisen for klima og miljø 2022.

  Forbundsdepartementet for økonomi og klimabeskyttelse har i mange år hedret næringslivets og forskningens engasjement for klima- og miljøvern med IKU - den tyske innovasjonsprisen for klima og miljø. Blant de 21 nominerte er det mange store navn, men også et mellomstort selskap: KÜBLER GmbH fra Ludwigshafen. Selskapet har spesialisert seg på utvikling av energisparende [...].
 • Skjult mester i Pfalz 2022

  KÜBLER GmbH, spesialist på energibesparende hallvarmesystemer og en av hovedpersonene på veien mot klimanøytralitet, er en av de "skjulte heltene" i Rheinland-Pfalz. Det finnes mellom 1 300 og 1 650 skjulte helter i Rheinland-Pfalz*. Bare 23 av disse har fått plass i publikasjonen "Hidden Champions in the Pfalz". En av de stille markedslederne er nok en gang selskapet KÜBLER [...].
 • "Det energibesparende hallvarmesystemet sparer klubben vår for 47 %."

  Tennisklubben Grün-Weiss Mannheim e.V. satser på innovativ oppvarmingsteknologi og utnyttelse av restvarme i hallene - en smart avgjørelse som lønner seg for den tradisjonsrike klubben. Den tradisjonsrike tennisklubben Grün-Weiss Mannheim e.V. er en av de største tennisklubbene i Baden. Klubben har to egne tennishaller og tilbyr dermed kontinuerlige treningsmuligheter for spillerne sine. Oppvarmingen av de to [...]
 • Slik blir fremtiden varm

  Energisparende hallvarmesystemer - KÜBLER presenterer sine innovative høyeffektive teknologier på ISH digital 2021 Smart og effektiv energibruk, planlegging og investering for fremtiden, digitalisering av prosesser, oppfyllelse av klimamål og GEG, reduksjon av CO2-avgiften, oppfyllelse av fremtidens krav i dag - og alt dette med maksimal teknologi og investeringssikkerhet: Dette er utfordringene som oppvarming står overfor i dag [...].
 • Ny lov understreker effektiviteten til desentraliserte infrarøde varmesystemer - GEG trer i kraft 01.11.

  Ludwigshafen, august 2020 | Desentraliserte infrarøde strålevarmesystemer er den foretrukne teknologien i høye bygninger med en takhøyde på over 4 meter. Her er de ofte funksjonelt overlegne alternative varmesystemer. Virkningsgraden er så høy at de i årevis har overgått klimakravene, selv uten integrering av fornybar energi. Undersøkelser har også vist at de har klare fordeler når det gjelder investeringskostnader. Med ikrafttredelsen av GEG er høyeffektive teknologier som desentraliserte infrarøde varmesystemer endelig på vei inn i lovgivningen.
 • Slutten på kaoset - forbundsdagen vedtar loven om bygningsenergi (GEG)

  Ludwigshafen, 19. juni 2020 | Bygningsenergiloven, forkortet GEG, har lenge vært etterlengtet. Det standardiserte, koordinerte regelverket for energikrav til nye bygninger, eksisterende bygninger og bruk av fornybar energi til oppvarming og kjøling av bygninger skal samle ulike lover om energieffektivitet og varmeutnyttelse i bygninger. Dette vil i betydelig grad forenkle det tidligere svært komplekse og uoversiktlige lovverket for energisparing for byggeiere og planleggere. Utkast til loven har vært tilgjengelig siden 2017. Etter utallige utsettelser i løpet av lovgivningsperiodene ble GEG i går vedtatt i Forbundsdagen.
 • Startskuddet for fremtidens halloppvarming

  55 prosent mindre CO2-utslipp innen 2030, 80 til 95 prosent innen 2050 - det er den tyske regjeringens mål for byggsektoren. I tillegg til bolig- og kontorbygg er det også et stort behov for industribygg (produksjonshaller osv.). På dette området oppfyller varmesystemene fra den Ludwigshafen-baserte infrarødspesialisten KÜBLER allerede kravene for det neste tiåret. Et felles forskningsprosjekt mellom KÜBLER og Kaiserslauterns tekniske universitet, InfraEff, lover nå å ta det avgjørende innovative skrittet mot 2050. Prosjektet støttes og finansieres av det føderale utdannings- og forskningsdepartementet (BMBF). Samarbeidspartnerne møttes i Ludwigshafen 13. mars for å sparke i gang prosjektet.
 • Varmesystemer med lang levetid sørger for 40 % lavere energikostnader hos bilforhandleren Bähr.

  "Vi har spart penger på oppvarming i 15 år" Ludwigshafen. Verkstedet til bilforhandleren Bähr i Ludwigshafen har vært oppvarmet med infrarøde systemer fra KÜBLER i 15 år - problemfritt og med høy økonomisk effektivitet. Eier Frank Bähr er mer enn fornøyd.
 • Oppvarming med perspektiv

  Høye haller - høyt energiforbruk. Det er verdt å ta en nærmere titt. Hvis du vil vite hvor energien sløses bort, trenger du åpenhet. En klar oversikt over om og hvor varmen sløses bort og dermed forårsaker unødvendig høye kostnader og utslipp. For eksempel ved å la halldører stå åpne for lenge. Ved å varme opp ubrukte hallområder. Eller ved suboptimale oppvarmingstider. Et smart verktøy fra hallvarmespesialisten KÜBLER sørger nå for klarhet: varmestyringssystemet E.M.M.A., som sørger for reduserte kostnader, mindre CO2 og større effektivitet i industrielle oppvarmingsprosesser.
 • Hvordan kan man spare 30 til 70 % av oppvarmingskostnader og CO2? - Ganske enkelt.

  Mat. Klimabeskyttelse er et hett tema - ikke bare etter Greta Thunberg. Hallvarmespesialisten og effektivitetseksperten KÜBLER vil demonstrere det enorme energi- og CO2-sparepotensialet som kan realiseres bare ved oppvarming av hallbygninger. De vil presentere sine høyeffektive løsninger på SHK Essen 10.-13. mars.
 • KÜBLER planter 1 000 trær for å beskytte klimaet

  Ludwigshafen. KÜBLERs ansatte har vært opptatt av miljøvern i 30 år. Den ledende produsenten av hallvarmesystemer har fokusert på energisparing, CO2-reduksjon og bærekraft helt fra starten av. Nå donerer KÜBLER 1000 trær til miljøvern.
 • Ny oppvarming av hallen - null investering

  KÜBLER tilbyr en investeringsfri leiemodell for oppvarmingshaller med sitt varmeanlegg
 • Den nye lønner seg. Ved å leie den nye hallvarmen sparer Dexion energi og 45 000 euro i oppvarmingskostnader.

  Utdatert oppvarmingsteknologi i hallbygninger er dyrt og energikrevende. Modernisering er imidlertid tidkrevende og innebærer investeringskostnader. Dexion har funnet en ny og praktisk løsning på moderniseringsproblemet. Verdens ledende spesialist på lagerlogistikkløsninger har valgt det nyeste serviceproduktet fra KÜBLER - HeizWerk. Nå nyter de godt av fordelene ved moderne infrarød oppvarmingsteknologi. Blant disse er høy energieffektivitet, pålitelig varmeforsyning, et rent og trekkfritt arbeidsmiljø og reduserte oppvarmingskostnader. Helt uten investeringer fra din side.
 • Det kan være dyrt å pusse opp oppvarmingen i en hall. Eller enkelt og lønnsomt.

  Det gamle varmesystemet i hallen bruker for mye energi, slipper ut for mye CO2 og blir stadig mer upålitelig. Gode grunner til endelig å ta fatt på moderniseringen av varmeanlegget og erstatte det gamle med et moderne, energieffektivt system. Men utgiftene virker høye, og man vegrer seg ofte for å gjøre det. I dag finnes det imidlertid alternative løsninger som også kan være svært interessante økonomisk.
 • Nominert til Grand Prix for små og mellomstore bedrifter 2019

  Großer Preis des Mittelstandes er en av spesialprisene som KÜBLER allerede har mottatt. Spesialisten på energieffektiv hallvarmeteknologi har også blitt hedret med det ettertraktede hedersmerket. For KÜBLER handler denne nominasjonen om de to siste mulighetene til å toppe Tysklands mest ettertraktede forretningspris: å bli hedret som Premier eller Premier Finalist i Grand Prix des Mittelstandes.
 • Gass kan være grønt. Hvordan klimamålene kan nås til en overkommelig pris.

  Gass er desentralisert, fleksibel, kan lagres effektivt og er billig. Energikilden er en garanti for at energiomstillingen skal lykkes. Ti foreninger fra gassindustrien har gått sammen og formulert en appell til klimaplanen, der de forklarer hvorfor gass som energikilde allerede i dag kan realisere betydelige CO2-besparelser på en kostnadseffektiv måte.
 • Effektive teknologier for oppvarming av haller - for større designfrihet

  Energibesparelser på opptil 70 % - med disse verdiene er KÜBLERs varmesystemer kanskje et av de mest effektive virkemidlene for å redusere primærenergiforbruk, CO2-utslipp og kostnader i hallsektoren. Avhengig av prosjektet kan dette utgjøre årlige besparelser på 300 000 euro og mer. Dette er en sum som kan brukes til å forme fremtiden. Fordi det gir økonomisk frihet. Til arkitektoniske innovasjoner. Til ytterligere fordelaktige tiltak på bygningsstrukturen. Innovasjonslederen presenterte sine nyeste utviklinger på ISH 2019 i Frankfurt.
 • Positiv balanse på ISH 2019 - stor interesse for energieffektive løsninger for halloppvarming

  Med rundt 190 000 besøkende, 2532 utstillere fra 57 land og en økt andel utenlandske besøkende (48 %) understreket ISH nok en gang sin betydning som verdens ledende fagmesse fra 11. til 15. mars 2019. Og var et perfekt forum for de nyeste effektivitetsfremmende utviklingene fra hallvarmespesialisten KÜBLER.
 • Effektivitet først - halloppvarming gir et enormt sparepotensial

  "Den beste kilowattimen er den som spares", sier Thomas Kübler. Den administrerende partneren i KÜBLER GmbH Energiesparende Hallenheizungen er i godt selskap. DENEFF konstaterer også* at det investeres for lite, selv om energieffektivisering lønner seg, og siterer Niedersachsens energiminister Olaf Lies i hans bønn om en energipolitikk basert på prinsippet "Efficiency First". Ekspertene er enige om at hvis klimamålene for 2030 i det hele tatt skal kunne nås, er det nødvendig med effektive tiltak raskt. Førsteprioritet er å redusere energiforbruket. Løsningen på dette finner du i industrisektoren med spesialutviklede hallvarmesystemer fra KÜBLER. De kombinerer et enormt besparelsespotensial med kort avkastningstid.
 • Renovering av hallvarme - enkelt og lønnsomt. Praktisk eksempel PFAFF Industrial

  Det gamle varmesystemet i hallen bruker for mye energi. Og det blir stadig mer upålitelig. Det er gode grunner til endelig å ta fatt på moderniseringen av varmeanlegget og erstatte det gamle systemet med et moderne og energieffektivt. Men utgiftene virker høye, og mange vegrer seg for å gjøre det. Men i dag finnes det alternative løsninger som også kan være svært interessante ut fra et økonomisk synspunkt.
 • Energibesparende oppvarming av haller med nye øyne

  Den digitale tidsalderen er i ferd med å endre industri og handel. Helt ned til oppvarmingsprosessene. KÜBLER baner vei med sin innovative oppvarmingsstrategi. Navnet WÄRME 4.0 står for et nytt, helhetlig syn på varmeforsyning i industribygg. Et program der innovasjonslederen skaper nettverk. Digitaliserer varmeprosesser. Og dermed gir helt nye muligheter. For et fremtidsrettet pluss i energieffektivitet i hallsektoren.
 • Høy energieffektivitet: KÜBLER mottar Rhineland-Palatinate Innovation Award 2018 for det digitale hallvarmesystemet

  For 30. gang har departementet for økonomi, samferdsel, landbruk og vindyrking, sammen med arbeidsgruppene til industri- og handelskamrene og håndverkskammeret, tildelt den ettertraktede prisen til spesielt innovative bedrifter til hallvarmespesialisten KÜBLER for den digitaliserte varmeløsningen WÄRME 4.0.
 • Bærekraftig oppvarming for materiallagring

  Stadtwerke Frankenthal satser på høyeffektiv teknologi og et sunt inneklima.
 • Pris. Ytelse. PRIMA.

  Den nye standardvarmelinjen for høye ytelseskrav og stramme budsjetter.
 • Produkter og systemløsninger fra KÜBLER har gjort oppvarming av store rom til et av de mest effektive virkemidlene i energirevolusjonen.

  WÄRME 4.0 - Energibesparende halloppvarming har fått et nytt ansikt.
KÜBLER varmesystemer for haller
La oss ta neste skritt sammen
Alle haller er forskjellige. Med mer enn 30 år på baken finnes det knapt et krav som er fremmed for oss. Sammen med kundene våre har vi implementert de riktige løsningene. Hvis du er klar til å ta i bruk økonomisk utprøvde oppvarmingskonsepter for hallen din, har du kommet til rett sted.
Avtal en konsultasjon nå
Be om en guide nå