KÜBLERs prosjektrapporter

"Rundt 570 tonn mindre CO2-utslipp, ca. 49 % mindre energiforbruk - den nye halloppvarmingen lønner seg både for miljøet og for kostnadsbalansen vår."

Med Element-System er Bohnacker Systeme GmbH nummer én innen hylle- og lagringssystemer for sluttbrukere. Fra hovedkontoret i Rottenacker koordinerer selskapet, som ble grunnlagt i 1954, forretningsaktiviteter i over 60 land på alle kontinenter og garanterer at kundene får skreddersydde løsninger. Produksjonsanleggene i Tyskland, Ungarn og Kina [...].
Tilbake

Med Element-System er Bohnacker Systeme GmbH nummer 1 innen reoler og lagringssystemer for sluttbrukere. Fra hovedkontoret i Rottenacker koordinerer selskapet, som ble grunnlagt i 1954, forretningsaktiviteter i over 60 land på alle kontinenter og garanterer levering av skreddersydde løsninger til sine kunder. Hvert år foredles stål med en vekt som er dobbelt så stor som Eiffeltårnet til bjelker, skinner, hyller, møbelben og reoler ved produksjonsanleggene i Tyskland, Ungarn og Kina. Bohnacker Systeme GmbH har en årlig omsetning på 60 millioner euro og sysselsetter over 500 personer på verdensbasis.

Et nytt desentralisert varmesystem har vært i bruk hos Bohnacker Systeme GmbH siden desember 2008. Konseptet fra hallvarmespesialisten KÜBLER, som er spesialtilpasset de komplekse bygningskonstruksjonene på hovedkontoret i Rottenacker, overbeviser ikke bare med sin høye virkningsgrad, men også med en innovativ hybrid totalløsning som ble installert som et pilotprosjekt i hall 1. Dette integrerte systemet, som består av infrarød oppvarming, styring og den nyutviklede restvarmeutnyttelsen O.P.U.S.X, kombinerer infrarød oppvarmingsteknologi med konvensjonell hydraulisk varmtvannsoppvarming. Den komplette renoveringen av varmesystemet i produksjonsanlegget med i alt 18 haller forbedrer effektiviteten og gir et avgjørende bidrag til miljøvern og bærekraft.

Utgangssituasjonen

I mer enn 30 år har et klassisk varmluftsoppvarmingssystem varmet opp produksjonsanlegget til Bohnacker Systeme GmbH. Bygningskomplekset med 18 produksjonshaller med ulike bruksprofiler, fra lager, ordreplukking og pakking til produksjon, ble varmet opp av to kjeler, hver på 3 500 kW, via et sentralt kjelhus. Dette gjorde det vanskelig å styre oppvarmingen i de enkelte hallene i henhold til behovet. Med et samlet gulvareal på 23 265 m2 og hallhøyder fra 4 til 13 meter ble forbruket tilsvarende høyt.

Kravene

Å spare så mye primærenergi som mulig var hovedkravet for oppvarmingsrenoveringen i produksjonsanlegget da det omfattende prosjektet ble satt i gang 20. oktober 2008. Samtidig skulle det nye varmesystemet være desentralisert, ta hensyn til de eksisterende hallstrukturene, kunne implementeres uten store ombyggingsarbeider og integrere det eksisterende varmtvannssystemet for kontoroppvarming. Målet var å sette det nye systemet i drift før jul - på den ene siden for å sikre oppvarming i høytiden, men også for å utnytte den nye oppvarmingsperioden så godt som mulig. Et ambisiøst prosjekt - ikke bare på grunn av kompleksiteten i prosjektet, der et komplett eksisterende varmtvannspumpesystem med alle rørledninger skulle integreres i det nye varmesystemet. Logistikken var også en særlig utfordring. De sammenhengende hallkompleksene innebar lange avstander, om ikke annet for å transportere komponentene som skulle installeres på stedet. Installasjonen ble utført i to skift, og det ble jobbet nattestid under pågående drift. Til tider arbeidet fem faggrupper samtidig.

Renoveringstiltak 1: Desentralisering av hallens varmesystem

Renoveringskonseptet for Bohnacker Systeme GmbH omfattet en fullstendig utskifting av det utdaterte varmluftsoppvarmingssystemet med et moderne, energibesparende infrarødt varmesystem. Den effektive varmeteknologien fra KÜBLER er nå i drift i Rottenacker. Systemkomponentene i detalj:

Infrarøde varmeovner. Totalt ble det installert 123 energibesparende infrarøde enheter. KÜBLERs totalkonsept er tilpasset den individuelle bruksprofilen og oppvarmingsbehovet i hver av de 18 hallene, og kombinerer ulike typer apparater: 63 apparater fra Optima-høyytelsessystemet med en effekt på 25 eller 38 kW, 56 NRV flerbrennersystemer med en effekt på 24 til 32 kW og fire AR-apparater på 13 kW hver. Utformingen av det samlede systemet sikrer jevn, støv- og trekkfri varmefordeling med korte oppvarmingstider og høy energieffektivitet for ulike romhøyder fra under 4 m til 13 m.

kontrollsystem. Sju R.O.S.S.Y®-systemer sørger nå for komfortabel og effektiv drift av det komplekse varmesystemet i Rottenacker. Totalt 34 individuelle varmesoner er definert, som kan styres individuelt for å reagere på ulike temperaturkrav og for å definere inn- og utkoblingspunkter om natten, i helgene eller på helligdager nøyaktig etter behov. Det ressursoptimaliserende styringssystemet R.O.S.S.Y® er direkte koblet til KÜBLER-kontrollstasjonen i selskapets hovedkontor i Ludwigshafen. Dette sikrer til enhver tid oversikt over alle relevante drifts- og forbruksdata og garanterer en maksimalt effektiv drift av hele systemet ved å redusere driftskostnadene for primærenergi, vedlikehold og reservedeler.

Utnyttelse av restvarme. Det 432 kW store systemet bestående av infrarød varme og varmestyring ble på prøve supplert i hall 1 med en nyvinning fra KÜBLER: O.P.U.S.X-varmeveksleren. Dette nye systemet for restvarmeutnyttelse kan bruke energien i avgassen fra halloppvarmingen til hydraulisk varmtvannsberedning og er grunnlaget for KÜBLERs nye og hittil mest effektive oppvarmingskonsept: hybridsystemet H.Y.B.R.I.D.

Renoveringstiltak 2: Desentralisering av varmtvannspumpesystemet for kontoroppvarming

Det eksisterende varmtvannspumpesystemet ble fullstendig desentralisert for oppvarming av kontorbygningene. Fem effektive gasskondenserende kjeler og en kjele med en samlet effekt på 833 kW erstatter nå de to gamle 3500 kW-kjelene og det sentrale kjelhuset. De sørger for korte avstander og redusert energiforbruk.

Den eksisterende periferien ble i stor grad utnyttet, men nye pumper og rør ble integrert. Mens det tidligere bare var ett komplekst pumpesystem som forsynte de enkelte underfordelerne, ble også dette desentralisert for å kunne styre de enkelte varmeprosessene på en mer målrettet måte.

Resultater av renoveringen av varmesystemet

Etter at kontrakten ble tildelt 20. oktober 2008, begynte installasjonen 24. oktober. Det nye hallvarmesystemet ble satt i drift før jul. Den 15. februar 2009 ble det moderniserte infrarøde varmesystemet, inkludert det toppmoderne pumpeoppvarmingssystemet for varmt vann, overlevert til kunden. Hele installasjonen ble utført uten avbrudd i produksjonen under pågående drift. Det nye systemet ble satt i drift samtidig som det gamle systemet ble slått av. En bieffekt av den energibesparende infrarøde varmen for Bohnacker Systeme GmbH er lagringen av spoler: Luftfuktigheten reduseres av de infrarøde varmerne på en slik måte at kondens unngås på en pålitelig måte.

Hovedmålet med renoveringen var imidlertid å oppnå betydelige besparelser i primærenergiforbruket. Det ble forventet og garantert energibesparelser på rundt 40 %. Etter de første driftsmånedene var det tydelig at forventningene hadde blitt innfridd. I stedet for et gjennomsnittlig primærenergiforbruk på opptil 6 500 000 kWh per år, er det årlige forbruket etter renoveringen nå bare 3 344 000 kWh. Med en kWh-pris på rundt 0,07 euro gir dette en årlig kostnadsbesparelse på over 220 000 euro. Dette tilsvarer rundt 49 %. I tillegg spares betydelige utgifter på til sammen rundt 40 000 euro, som ville ha påløpt i 2009 til reparasjoner av det gamle systemet. Dette betyr at besparelsene i løpet av det første driftsåret var på rundt 260 000 euro.

Men også andre utgifter ble redusert:

  • Besparelser på personalkostnader for drift av kjelehuset
  • Besparelser på vedlikeholds- og servicekostnader
  • Besparelser i kostnader for driftsmateriell
  • Ny brukbar plass ved å ta det gamle kjelhuset ut av drift

Investeringen på rundt 700 000 euro vil være nedbetalt for Bohnacker Systeme GmbH på rundt tre år.

Resultater

Die Energieverbrauchswerte vor und nach der Sanierung | Bohnacker Systeme GmbH

Resultatene er basert på de faktiske verdiene for de første driftsmånedene fra desember 2008 til april 2009. Justert for de ulike kuldeperiodene i månedene oktober til desember og januar til april gir disse verdiene en total besparelse på rundt 220 000 euro for primærenergibruk i det første driftsåret og ytterligere 40 000 euro for nødvendige reparasjoner av det gamle varmluftsanlegget.

Resultater Utnyttelse av restvarme Hos Bohnacker Systeme GmbH matet O.P.U.S.X inn 69 kW effekt i varmtvannssystemet i hall 1 i rushtiden via en 3000 l buffertank i takt med behovet. Dette tilsvarer rundt 8 prosent av effekten til hele det moderniserte pumpevarmtvannssystemet.

Kundeintervju med Fernando Gomes-Anjo, Bohnacker Systeme GmbH

Fernando Gomes-Anjo er teknisk produksjonsdirektør og medlem av ledergruppen i Bohnacker Systeme GmbH. For å gjennomføre den komplette moderniseringen av varmesystemet i produksjonsanlegget i Baden-Württemberg, valgte han den mest moderne løsningen som KÜBLER har å tilby: H.Y.B.B.R.I.D. - et totalkonsept som omfatter oppvarming, styring og utnyttelse av restvarme. Redaksjonen vår har snakket med ham i Rottenacker om planlegging, installasjon og de første driftserfaringene.

Dere fikk presentert flere konsepter fra ulike varmeprodusenter i en konkurranse. Hvilke faktorer var avgjørende for at dere til slutt valgte KÜBLER GmbH?

Alt i alt imponerte KÜBLER GmbH oss med en teknisk detaljert søknad og et skreddersydd totalkonsept. Det som var avgjørende for tildelingen av kontrakten, var for det første at KÜBLER GmbH kunne tilby oss en løsning som var spesialtilpasset våre hallstrukturer, og som ikke krevde noen større ombyggingsarbeider. For det andre besøkte jeg en bedrift med nesten identiske haller som også hadde installert KÜBLER-utstyr. Der ble jeg fascinert av effektiviteten til disse enhetene, og det var effektivitetsfaktoren som til slutt overbeviste meg mest.

Hvilke krav stilte dere til det nye varmesystemet i forkant av moderniseringen? Vårt viktigste krav i forbindelse med moderniseringen av produksjonsanlegget var å maksimere innsparingspotensialet sammenlignet med det gamle luftsirkulasjonssystemets dårlige effektivitet. Det nye varmesystemet måtte integrere forsyningen til kontorbygningene og være desentralisert for å minimere tap på grunn av korte avstander. Kontrollsystemet måtte være enkelt å betjene og lett tilgjengelig. KÜBLER oppfylte alle disse kravene til punkt og prikke, og sørget dessuten for rask implementering uten produksjonsstans.

Og hvilke fordeler gir bruken av infrarød teknologi deg sammenlignet med ditt tidligere system?

Ikke bare gjør KÜBLER-apparatene det mulig for oss å tjene inn investeringskostnadene allerede etter tre år, men takket være den infrarøde teknologien kan vi også spare CO2-utslipp med rundt 570 tonn per år. Ettersom miljøvern og bærekraft er fast forankret i vår bedriftsfilosofi, er dette også et viktig plusspoeng. Spesielt ved lagring av metalldeler er det en annen avgjørende fordel at apparatene fungerer uten støv og luftstrøm, og at det ikke dannes kondens på grunn av den tørre romluften.

Hele moderniseringen foregikk under pågående drift. Oppstod det noen forstyrrelser under installasjonen?

Nei, ikke i det hele tatt. Det ble ikke noe produksjonstap, og det nye systemet ble satt i drift som planlagt da det gamle ble slått av. Hele implementeringen var svært profesjonell, og planen om å bygge om de hallene med størst besparelsespotensial først ble fulgt til vår fulle tilfredshet. Vi fikk detaljerte råd fra KÜBLER på forhånd, og vi fikk en nøyaktig beskrivelse av systemet og styringen, slik at vi kunne jobbe godt med systemet helt fra starten av.

Og hvordan har de ansatte reagert på endringene? Har det allerede kommet noen tilbakemeldinger fra dem?

Meningene her er gjennomgående positive. Alle er enige om å fremheve den mye mer behagelige varmen, som ikke umiddelbart slipper ut hvis et vindu står åpent i hallene. Spesielt varmen som lagres i gulvene, og som avgis nedenfra, ligner på gulvvarmen og oppleves av alle som mye mer behagelig. Mange sier også at det blir mye raskere varmt, og at de nye varmesystemene er mye mer effektive.

Om KÜBLER

Med sine innovative infrarøde systemer utvikler og selger KÜBLER GmbH den mest moderne og økonomiske teknologien for oppvarming av store rom, og som totalleverandør av nøkkelferdige løsninger tilbyr KÜBLER GmbH i dag et omfattende produktsortiment for ulike typer haller og rommiljøer. KÜBLER har bidratt betydelig til gjennombruddet for moderne infrarød teknologi. Selskapet regnes som en innovasjonsleder i bransjen, og får jevnlig anerkjennelse for sine innovative prestasjoner. Nasjonale og internasjonale utmerkelser inkluderer Årets industrielle varmeapparat 1996, Federal Award for Outstanding Innovative Achievement 2004, Årets bedrift i Ludwigshafen, finalist for Entrepreneur of the Year 2005, Bavarian State Prize 2006, Grand Prize for Medium-Sized Enterprises 2008 og Rhineland-Palatinate Innovation Award 2008. KÜBLER har registrert seks patenter og tolv varemerker. Selskapet ble grunnlagt i 1989, har rundt 100 ansatte og filialer i Ludwigshafen, Dresden, Tsjekkia og Ungarn.

Dette kan også interessere deg
KÜBLER varmesystemer for haller
La oss ta neste skritt sammen
Alle haller er forskjellige. Med mer enn 30 år på baken finnes det knapt et krav som er fremmed for oss. Sammen med kundene våre har vi implementert de riktige løsningene. Hvis du er klar til å ta i bruk økonomisk utprøvde oppvarmingskonsepter for hallen din, har du kommet til rett sted.
Avtal en konsultasjon nå
Be om en guide nå