KÜBLERs prosjektrapporter

"Den nye hallvarmen sparer oss for rundt 65 % i kostnader."

Reiners + Fürst er et av de ledende internasjonale selskapene innen konstruksjon av tekstilmaskiner. Fra hovedkvarteret i Mönchengladbach forsyner de den krevende tekstilindustrien over hele verden med høykvalitets spinneringer og ringvandrere. Det innovasjonsdrevne selskapet har en årlig omsetning på rundt 15 millioner euro. Reiners + Fürst er nå inne i sin fjerde generasjon i familiens eie og har i over 65 år stått for [...]
Tilbake

Reiners + Fürst er et av de ledende internasjonale selskapene innen tekstilmaskinbygging. Fra hovedkvarteret i Mönchengladbach forsyner de den krevende tekstilindustrien over hele verden med høykvalitets spinnringer og ringreisere. Det innovasjonsdrevne selskapet genererer en årlig omsetning på rundt 15 millioner euro. Reiners + Fürst er nå inne i sin fjerde generasjon med familieledelse.

Reiners + Fürst våren 2011

og har stått for høye kvalitetsstandarder, pålitelighet og bærekraft med sine bedriftsverdier i over 65 år.

Da Reiners + Fürst planla en ny investering i hallvarme våren 2011, var et av de første stegene å besøke Effertz Tore i Mönchengladbach. Den ledende produsenten av brannvernporter i Europa har hatt et energibesparende hallvarmesystem fra KÜBLER i drift siden 2008. Da en uavhengig energikonsulent anbefalte KÜBLER-systemet, ble beslutningen tatt. Det gamle oljefyringssystemet ble erstattet av H.Y.B.R.I.D.-systemet.

"Kombinasjonen av infrarøde varmesystemer og utnyttelse av restvarme samler energistrømmene fra oppvarming, herdeovner og kompressorer."

Utgangssituasjon

Det L-formede, langstrakte bygningskomplekset på tomten til spinnringspesialisten Reiners + Fürst i Mönchengladbach omfatter ca. 6 300 m² produksjons- og lagerareal med i alt fem haller og en administrasjonsbygning på 1 200 m². Siden 1980-tallet har alle bygningene vært oppvarmet med luftvarmere via to oljefyrte anlegg med en effekt på 465 kW hver. I vintermånedene ble det brent opptil 1 000 liter fyringsolje hver dag. Systemet ble også stadig mer upålitelig. Våren 2011 innså Reiners + Fürst at det var behov for en ny investering.

Haerteofen Herdeovnen - denne produksjonsvarmen utnyttes også.

Krav

"Vi integrerte spørsmålet "Hva er det perfekte hallvarmesystemet for oss?" i de grunnleggende overveielsene om energisparing", sier Benjamin Reiners, som er fjerde generasjon som leder virksomheten hos Reiners + Fürst. For å avdekke alle potensielle energibesparelser ble finansieringsmulighetene i det landsomfattende initiativet "Energieffektivisering i små og mellomstore bedrifter" utnyttet, og det ble fra starten av benyttet en godkjent energikonsulent. Sammen ble det utarbeidet en kravkatalog:

 • Sammenslåing av energistrømmene
 • Maksimal utnyttelse av spillvarme takket være integrert varmeveksler
 • Optimal utnyttelse av innsparingspotensialet
 • Betydelig reduksjon i energiforbruk og kostnader
 • Oppfyllelse av økologiske krav som en minimumsforutsetning
 • Reduksjon av luftfuktigheten
 • Punktoppvarming av de ulike arbeidsstasjonene etter behov
 • Garantert pålitelig systemtilgjengelighet
 • Enkel å betjene og enkle vedlikeholdsforhold
 • 5 til 6 år Avskrivningsperiode
 • Produsert i Tyskland

Samtidig benyttet Reiners + Fürst sine tette kontakter med Effertz Tore Mönchengladbach til å inspisere det infrarøde varmesystemet H.Y.B.R.I.D. fra KÜBLER med integrert utnyttelse av restvarme.

Utfordringene

Ombyggingsarbeidet om vinteren, spesielt under pågående drift, var litt bekymringsfullt. Benjamin Reiners var også innledningsvis bekymret for planleggingsarbeidet. De ulike varmestrømmene skulle tross alt samles på ett sted over lange avstander og ulike produksjonsområder som stålrotorproduksjon, metallbearbeiding, ekspedisjon og ringproduksjon.

"Til syvende og sist var det ingen forstyrrelser i det hele tatt. Prosjektledelsen var upåklagelig, og alle utfordringene ble løst i fellesskap", sier Reiners.

Løsning

I jakten på den mest effektive løsningen analyserte Reiners + Fürst hele varmestrømmen. Målet var å absorbere energien der den genereres, lagre den midlertidig om nødvendig og transportere den dit den trengs. Det infrarøde varmesystemet H.Y.B.R.I.D. fra KÜBLER med integrert restvarmeutnyttelse viste seg å være den ideelle løsningen for den anerkjente tekstilmaskinprodusenten:

 • Spillvarmen fra herdeovnene og trykkluftsystemet kan utnyttes optimalt med O.P.U.S.X-varmegjenvinningssystemet
 • De høyeffektive infrarøde ovnene produserer bare den tilleggsvarmen som trengs i bygningen
 • Den desentraliserte infrarøde varmen kan brukes nøyaktig i de sonene i hallen der det er behov for den
 • Det lave antallet takgjennombrudd skyldes det kollektive dreneringssystemet
 • Den høye fleksibiliteten og påliteligheten til effektiv infrarød teknologi
 • Den indirekte selvforklarende reguleringen
 • Endelig er det innovative systemets eksepsjonelle kostnadseffektivitet

"Utnyttelsen av restvarmen dekker fullt ut oppvarmingsbehovet til de 1 200 m2 store kontorlokalene."

Det landsomfattende initiativet "Energieffektivisering i små og mellomstore bedrifter" er et felles finansieringsprogram fra det føderale økonomi- og teknologidepartementet og KfW. Programmet omfatter konsulentstøtte (tilskudd til innledende og detaljert rådgivning) samt investeringsstøtte (lån med lav rente). Finansieringstiltakene kan benyttes av alle bedrifter som oppfyller EUs kriterier for små og mellomstore bedrifter.

Modernisering av varmeanlegget hos Reiners + Fürst

"I vintermånedene brukte det gamle systemet opptil 1 000 liter fyringsolje per dag."

1) I 2004 ble det ressursoptimaliserende styringssystemet R.O.S.S.Y® tildelt det tyske økonomidepartementets innovasjonspris for sin høye funksjonalitet, brukervennlighet og målbare bidrag til mer økonomisk drift av varmeanlegg i haller.

"Vi antok en besparelse på 40 %, men vi oppnådde 65 %."

Infrarøde varmeovner: Kraftfulle og energibesparende systemer

Oppvarmingen av hallene skjer med den høytytende OPTIMA plus-linjen, supplert med standardaggregater av typen AR. De energieffektive infrarøde varmesystemene fra KÜBLER, som ligner på solens oppvarmingsprinsipp, sørger for behagelige, trekkfrie arbeidsforhold og jevne temperaturer i produksjons- og lagerhaller. Mellom 18 og 22 °C, avhengig av de ansattes behov.

Utnyttelse av restvarme: ekstra energi til varmtvannsberedning

Restvarmeutnyttelsen kombinerer flere systemer samtidig: de infrarøde varmeovnene, herdeovnene, som er i drift 24 timer i døgnet med sine flammegardiner, og trykkluftsystemet med to kompressorer. Energien som genereres fra spillvarmen, lagres i to buffertanker. Den dekker hele oppvarmingsbehovet til de 1 200 m² store kontorlokalene. En ekstra gasskjele er kun installert i kjelleren for å dekke produksjonsfrie dager, f.eks. rundt juletider.

Kontroll: intelligens og brukervennlighet

Hele systemet styres av det selvlærende styringssystemet R.O.S.S.Y® 1). Det gjør det mulig å styre de ulike varmesonene individuelt, raskt og enkelt via en PC. R.O.S.S.Y® bestemmer selv de optimale inn- og utkoblingstidene og driver varmeapparatene med maksimal effektivitet avhengig av skiftdrift, helge- og ferietider. R.O.S.S.Y® hos Reiners + Fürst suppleres med tilleggsmoduler som ParkOff, som automatisk slår av varmeovnene så snart de blir skyggelagt av kraner. Den optimaliserte styringen av det samlede systemet bidrar ytterligere til å redusere energiforbruket hos Reiners + Fürst.

Resultat

"Vi kan bare være fornøyde", oppsummerer Benjamin Reiners. Oppvarmingskostnadene har blitt bærekraftig redusert fra 71 500 euro i 2010 til rundt 25 000 euro per år. Men forventningene til det innovative og svært effektive varmesystemet har også blitt innfridd på andre måter etter to oppvarmingsperioder. "Arbeidsklimaet er veldig behagelig", sier Heinz Willi Berger, driftssjef hos Reiners + Fürst. De ansatte, som i utgangspunktet var skeptiske, er også begeistret. Inneklimaet er ikke lenger så overopphetet. Både gründeren Benjamin Reiners og energikonsulenten er strålende fornøyd: "Det var en riktig beslutning."

Dette kan også interessere deg

KÜBLER varmesystemer for haller

La oss ta neste skritt sammen

Alle haller er forskjellige. Med mer enn 30 år på baken finnes det knapt et krav som er fremmed for oss. Sammen med kundene våre har vi implementert de riktige løsningene. Hvis du er klar til å ta i bruk økonomisk utprøvde oppvarmingskonsepter for hallen din, har du kommet til rett sted.
Avtal en konsultasjon nå
Be om en guide nå