Tilbake

Slik sparer du mye energi med riktig oppvarmingssystem for hallen

5. januar 2023
Sparing med sparegriser og myntbunker

Prisen på fossilt brensel stiger. Også på grunn av de økte utslippene av CO2-skatt. Det blir stadig viktigere for halloperatører å generere varme på en energieffektiv måte. Finn ut hvordan det riktige hallvarmesystemet kan hjelpe deg med å kompensere for de økende kostnadene.

Energiomstillingen er en utfordrende tid for selskaper. Landet skal være klimanøytralt innen 2045. I fremtiden må bedriftene produsere strøm og varme utelukkende fra fornybare energikilder. Det er utenkelig for øyeblikket. Ifølge det tyske økonomi- og energidepartementet dekker forbrenning av fossile brensler som gass og olje over 80 prosent av oppvarmingsbehovet. For å få fart på omstillingen øker den tyske regjeringen presset.

 

Den CO2-Plikter på fossilt brensel som fyringsolje, naturgass og lignende øker gradvis fra 45 euro per tonn CO2 fra 2024 til opp til 65 euro i 2026. Fra 2027 vil handel med CO2-utslippssertifikater også til oppvarmingssektoren. CO2-avgiften er da ikke lenger fastsatt til en bestemt pris, men dannes fritt på det europeiske markedet. CO2-Karbonprisen og dermed prisen på fyringsolje og naturgass forventes å stige kontinuerlig etter hvert som antallet utslippskvoter som er tilgjengelige hvert år, gradvis reduseres. De fleste energiselskaper vil velte disse kostnadene over på kundene. Man kan derfor anta at oppvarming vil bli stadig dyrere - spesielt oppvarming av store arealer i industrihaller truer med å bli en kostnadsfelle. Det er derfor viktig å bruke energikildene mer sparsomt og å dempe de økende kostnadene med riktig halloppvarmingssystem. Hvordan kan dette oppnås i samsvar med GEG? Med moderne infrarøde varmesystemer, for eksempel.

 

For å forstå hvorfor infrarøde ovner er den beste måten å spare penger på, må vi først ta en titt på konvensjonelle ovner. Selv om de kan være teknologisk forskjellige, har de som regel én ting til felles: De varmer opp luft. Og varm luft stiger. I haller med stor takhøyde samler den seg som regel i høyder der ingen trenger den. Operatørene må derfor bruke unødvendig mye energi på å varme opp et forholdsvis lite bruksareal på rundt to meter over hallgulvet - og må ofte bruke energikrevende luftfordelingssystemer for å lede varmluftstrømmene nedover. Sløsing med penger av ypperste klasse.

 

Spar opptil 70 prosent på energikostnadene med infrarøde ovner

 

Og infrarøde ovner? De varmer ikke opp luften i seg selv. I stedet genererer apparatene elektromagnetiske bølger som omdannes til varme så snart de treffer faste objekter - som gulv, mennesker og maskiner. På denne måten kan bruksområdet varmes opp på en målrettet måte, mens de gigantiske luftmassene over forblir upåvirket. Apparatene reagerer også mye raskere enn konvensjonell halloppvarming fordi varmen ikke tar omveier via relativt inert vann og luft.

 

Når operatøren slår på den infrarøde varmeren, er varmen tilgjengelig nesten umiddelbart. Like raskt går det å slå den av. Med intelligente styringssystemer i tillegg tilpasser varmeapparatene seg perfekt til de skiftende varmebehovene i hverdagen. Uten å sløse med energi. I tillegg er de ekstra energikostnadene lave fordi de desentraliserte enhetene for halloppvarming bare krever strøm til tenning, styring og fjerning av avgasser - det trengs ingen energi til varmedistribusjon!

 

Energibesparelsene er imponerende: De kan utgjøre opptil 70 prosent. En besparelse som kompenserer for stigende priser på fossilt brensel i årevis. I tillegg øker medarbeidernes tilfredshet. Hvorfor er det slik? De synes varmen er spesielt behagelig fordi den tilsvarer solens naturlige oppvarmingsprinsipp - farvel til tørr oppvarmingsluft, virvlende støv og trekk. Dette reduserer sykefraværet og øker produktiviteten.

 

Point, set og match - hvordan en tennisklubb reduserer oppvarmingskostnadene og sparer 35 000 liter fyringsolje per år

 

Grün-Weiss Mannheim er en av de største tennisklubbene i Baden. Den tradisjonsrike klubben har to haller med en takhøyde på 6,8 meter og et samlet areal på 1 400 kvadratmeter. Tidligere brukte klubben olje til å varme opp hallene for å gi tennisspillerne tilstrekkelig varme. Det gikk med opptil 35 000 liter i året. Penger som klubben heller ville investert i viktige ting som ungdomsarbeid.

 

De ansvarlige bestemte seg derfor for å bytte ut oljefyringssystemet. De installerte infrarøde varmeovner i stedet. Nå kan banen og spillerne forsynes med målrettet varme. Varmetemperaturene og koblingstidene styres via et LCD-display i vestibylen i hallen - individuelt for hver bane.

 

Klubben sparer enda mer energi ved å utnytte spillvarmen fra varmesystemene med kondenserende kjelteknologi til oppvarming av vann. Totalt sett gir den energibesparende halloppvarmingen, den intelligente styringen og utnyttelsen av restvarmen en besparelse på 47 prosent. Penger som nå kommer ungdomsarbeidet til gode. Punkt, sett og match for Grün-Weiss Mannheim.

 

Maskinteknisk bedrift kutter oppvarmingskostnadene fra 71 600 euro til 25 000 euro 

 

Tekstilmaskinprodusenten Reiners + Fürst fra Mönchengladbach sto også overfor utfordringen med å redusere oppvarmingskostnadene. Det gamle varmesystemet: to oljefyrte anlegg med en effekt på 465 kW hver, som siden 1980-tallet hadde varmet opp alle bygningene via luftvarmere - de fem produksjons- og lagerhallene med et areal på 6 300 kvadratmeter samt den 1 200 kvadratmeter store administrasjonsbygningen. Oppvarmingssystemet var tørst og forbrukte 103 000 liter fyringsolje i året. I vintermånedene opptil 1 000 liter olje om dagen. En situasjon som ikke lenger var akseptabel i tider med stigende priser på fossilbasert oppvarming av hallen.

 

Derfor bestemte Reiners + Fürst seg for å kaste ut det gamle oljefyringssystemet. Alternativet: det infrarøde varmesystemet H.Y.B.R.I.D. fra KÜBLER. De høyeffektive infrarøde varmeovnene, supplert med standardapparater, har gjort oppvarmingsjobben siden den gang. Og også her varmer de infrarøde ovnene bare opp de områdene der det er behov for varme, i henhold til hallens bruksprofil.

 

Et intelligent styringssystem tilpasser systemet til hverdagen. Det bestemmer selv de optimale inn- og utkoblingstidene og sørger for maksimal effektivitet - avhengig av skiftdrift samt helge- og ferietider. Akkurat som i tennisklubben Grün Weiss Mannheim går ikke spillvarmen fra de infrarøde ovnene tapt. Den eneste forskjellen er at klubben har gått et skritt videre og kombinert energistrømmene i hallene i et hybridsystem. Ikke bare spillvarmen fra varmeapparatene utnyttes, men også spillvarmen fra for eksempel herdeovnene og kompressorene. Takket være varmegjenvinningssystemet O.P.U.S. X dekker det oppvarmingsbehovet til de 1 200 m2 store kontorlokalene.

 

For Reiners + Fürst lønte det seg raskt å si farvel til det gamle oljefyringssystemet. I planleggingsfasen forventet selskapet faktisk å redusere energikostnadene med 40 prosent. Til slutt ble bunnlinjen 65 prosent. Oppvarmingskostnadene falt fra 71 500 til 25 000 euro.

 

Alt du trenger å vite om energibesparende oppvarmingssystemer for haller i praksis
Energisparing er et stort tema - i alle sektorer. Hvis du ønsker å sette en stopper for ineffektive varmesystemer, er guiden vår midt i blinken for deg!
Be om en gratis guide

Dette kan også interessere deg

 • Endring av bygningsenergiloven: FDP varsler overgang fra energieffektivisering til utslippseffektivisering

  Det er bare et lite segment, men av stor betydning: I den pågående diskusjonen om energiomstillingen blir industribygninger neglisjert. De utgjør bare to prosent av bygningsmassen i Tyskland. De står imidlertid for rundt 15 prosent av det bygningsrelaterte energiforbruket og de tilhørende klimagassutslippene. I den gjeldende bygningsenergiloven (GEG) behandles imidlertid industribygg på samme måte som barnehager - og i et lovforslag er det indikasjoner på at den føderale regjeringen ønsker å fokusere utelukkende på varmepumper som teknologi. For å diskutere dette inviterte KÜBLER GmbH eksperter til en dialog i Ludwigshafen. Daniel Föst, byggepolitisk talsmann for FDP-gruppen i Forbundsdagen, kunngjorde at han har til hensikt å endre lovverket.
 • Energislukende oppvarming av hallen - 10 sparetips fra eksperten

  Energikrisen etterlater ingen likegyldig for øyeblikket. Alle leter desperat etter måter å få forbruket og kostnadene under kontroll på. Den tyske regjeringens prisbrems vil ikke tre i kraft før i mars 2023, og selv da vil prisene for 30 prosent over grunnkvoten for industrien og 20 prosent for små og mellomstore bedrifter fortsatt være underlagt de ville markedsforholdene neste år. Så hva skal vi gjøre?
 • Hallvarmere - løsninger for arrangementshaller og utstillingslokaler

  Enten du er konsertentusiast, kunstelsker eller festentusiast, er romtemperaturen også avgjørende for hvor vellykket et arrangement blir. Hvordan arrangører sørger for en koselig atmosfære i event- og utstillingslokaler med varmeovner.
 • Overgang til fremtidens energikilder med KÜBLER

   Den tyske regjeringens mål er ambisiøse: Innen 2045 skal Tyskland være klimanøytralt og ikke lenger bruke fossilt brensel i varmeproduksjonen. Et mål som legger press på industrien. En rekke innovasjoner presser på for å gå over til fornybar energi - for eksempel den tyske loven om handel med utslippskvoter for drivstoff (BEHG), som har ført til en økning i CO2-pris for fossilt brensel.
KÜBLER varmesystemer for haller

La oss ta neste skritt sammen

Alle haller er forskjellige. Med mer enn 30 år på baken finnes det knapt et krav som er fremmed for oss. Sammen med kundene våre har vi implementert de riktige løsningene. Hvis du er klar til å ta i bruk økonomisk utprøvde oppvarmingskonsepter for hallen din, har du kommet til rett sted.
Avtal en konsultasjon nå
Be om en guide nå