Tilbake

Derfor bør du satse på effektiv fremtidsteknologi når du moderniserer varmesystemet ditt

14. april 2021
Arbeiter besprechen in Lagerhalle.

Ambisiøse klimamål og nye energiregler for bygninger byr på en eller to utfordringer for bedrifter. I tillegg til effektiv isolering eller reduksjon av strømforbruket gjennom belysning og IT, er modernisering av oppvarmingen et viktig punkt for å oppfylle de nye kravene. Spesielt med tanke på langsiktig effektivitet og kostnadseffektivitet bør du fokusere på fremtidige teknologier som Infrarøde radiatorer sett.

Bærekraft og energieffektivitet er viktigere i dag enn noen gang før

Med tanke på klimaendringene har EU satt seg klare mål for å begrense utslippene av forurensende stoffer: Innen 2030 skal utslippene reduseres med minst 55 % sammenlignet med 1990-nivået, og innen 2050 har EU som mål å være så fullstendig drivhusgassnøytral som mulig. I tillegg skal CO2-utslippene i varmemarkedet med 81 % sammenlignet med referanseåret 1990. I mai 2021 satte Tyskland seg enda mer ambisiøse mål: 65 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2030, 88 % innen 2040 og klimanøytralitet innen 2045 er de nye målene i klimaloven.

Forslag til optimalisering av eksisterende lovgivning, inkludert EUs energilovgivning, skal legges frem i 2021. Men én ting er allerede sikkert: Selskapene vil bli stilt tydelig til ansvar, slik at de enkelte landene kan oppfylle sine klimamål. Det beste eksempelet på dette er den nye lovgivningen som trådte i kraft i november 2020 Bygningsenergiloven (GEG)som erstatter EnEG, EnEV og EEWärmeG.

GEG regulerer energikravene og bruken av fornybar energi til oppvarming og kjøling - både for nye bygninger og ved modernisering. Med noen unntak må gass- og oljefyringsanlegg som er over 30 år gamle, skiftes ut. Det er også verdt å merke seg at oljefyringsanlegg vil bli helt forbudt fra 2026. Så det er på tide å planlegge oppvarmingssystemene på nytt og velge fremtidens effektive teknologier.

I denne forbindelse anbefales moderne infrarøde radiatorer til hallbygninger - både nye og eksisterende. Og det er enkle grunner til dette.

1. Fremtidige teknologier som infrarøde ovner er allerede mer effektive enn det som kreves i dag

Dette skyldes det infrarøde prinsippet. Infrarøde stråler varmer opp kropper og gjenstander som absorberer dem. Luften derimot forblir upåvirket, noe som betyr at praktisk talt ingen varm luft kan stige oppover og samle seg ubrukt under taket. I tillegg til konveksjon spiller en annen fysisk lov inn her: Jo høyere temperatur en varmekilde har, desto lavere er den uønskede konvektive komponenten. Og det betyr: Med infrarøde radiatorer sløser du nesten ikke med energi, sparer ressurser og unngår unødvendige CO2-utslipp. Kombinert med utnyttelse av restvarme overgår denne fremtidsteknologien derfor allerede i dag klart klimakravene.

2. Infrarøde varmeovner er også det riktige valget fra et økonomisk synspunkt

Når du skal modernisere et varmesystem, bør du tenke langsiktig - og nettopp derfor er det viktig å bruke pålitelig og fremtidsrettet teknologi. Kravene til klimabeskyttelse og energieffektivitet blir tross alt ikke mindre strenge. Det gir liten mening å satse på et varmesystem som genererer x ganger investerings- og forbrukskostnadene, eller som du må bytte ut om noen år.

Med en infrarød radiator kan du derimot være trygg på at du oppfyller kravene til klimabeskyttelse: Du er godt posisjonert på lang sikt - også når det gjelder kostnader. Oppvarmingssystemer i haller bruker nemlig rundt seks til tjue ganger så mye energi i løpet av sin livssyklus sammenlignet med investeringskostnadene. Fremtidige teknologier som Infrarøde varmeovner er så effektiveat de sparer opptil 70 % energi. Dette reduserer de totale eierkostnadene enormt. Spørsmålet om hvorfor man bør satse på fremtidens teknologier for modernisering, kan derfor også besvares tydelig ut fra et økonomisk perspektiv.

Men er et gassdrevet system virkelig fremtidsrettet?

Nå spør du deg kanskje hva et gassdrevet system (for eksempel en infrarød radiator) har med fremtidens teknologi å gjøre. Troen på at man er forpliktet til å bruke fornybar energi i nybygg og moderniseringsprosjekter er jo fortsatt til stede - eller hva?

Denne antakelsen er basert på gamle versjoner av lovverket. Det har imidlertid lenge vært anerkjent at hallbygninger har sine egne krav på grunn av sine spesielle oppvarmingsegenskaper. I den nye GEG er desentralt oppvarmede haller med en takhøyde på mer enn fire meter endelig unntatt fra plikten til å bruke fornybar energi. Selv om disse i prinsippet kan være en fornuftig energikilde, er de vanligvis mye mindre effektive, spesielt i hallbygninger.

Når det gjelder varmehaller, gjelder helt klart prinsippet om "effektivitet før substitusjon". For et varmesystem som raskt og fleksibelt skal levere den nødvendige varmemengden, er det i de fleste tilfeller bare ett medium som har lønnet seg til nå: naturgass. Det har en god primærenergifaktor, er miljøvennlig og er dessuten fremtidssikkert takket være den kommende hydrogenforsyningen (power-to-gas).

Gass er en av fremtidens banebrytende teknologier på veien mot klimanøytralitet innen 2050

Gass blir ikke bare sett på som en overgangsteknologi for utfasing av kull, men er også i ferd med å bli fremtidens energikilde på grunn av den stadig økende andelen fornybar energi (stikkord "grønt hydrogen"). Dette skyldes at gass er det eneste energimediet som gjør det mulig for oss i Tyskland å lagre energi uten kjemisk forurensning. I tillegg er lagrings- og transportmulighetene svært gode takket være det optimalt utbygde gassnettet i Tyskland. Så snart "power-to-gas" er tilgjengelig over hele linjen i storskala industriprosesser, vil gassdrevne varmesystemer definitivt være en av fremtidens teknologier.

Fremtidens teknologier gir deg sikkerhet når det gjelder klimamål og økonomisk effektivitet

Klimamålene og -kravene vil stille eiere av industri- og næringsbygg overfor store utfordringer i årene som kommer. Men de som allerede i dag satser på effektive fremtidsteknologier som infrarøde varmeovner, kan allerede nå krysse av i boksen. Hvis du vil vite mer om fremtidssikrede varmesystemer, anbefaler vi artikkelen vår om HEAT 4.0. Les hvordan du kan utnytte alle mulighetene i den digitale tidsalderen med et helhetlig syn på varmeforsyningen og dermed ta enda et skritt inn i fremtiden.

Alt du trenger å vite om energibesparende oppvarmingssystemer for haller i praksis
Energisparing er et stort tema - i alle sektorer. Hvis du ønsker å sette en stopper for ineffektive varmesystemer, er guiden vår midt i blinken for deg!
Be om en gratis guide
Dette kan også interessere deg
  • Den voldsomme økningen i energiprisene, frykten for at Putin skal stoppe leveransene, kravet om fornybar energi for å bekjempe klimaendringene - alt dette skaper for tiden stor usikkerhet. Er det fortsatt verdt å investere i gassdrevne industrielle varmesystemer? Svaret på dette spørsmålet er viktig. Det avgjør nemlig hvor raskt næringslivet kan bidra til energiomstillingen. Og hvor godt det vil være mulig å oppfylle fremtidens krav til klimabeskyttelse på en økonomisk fornuftig måte.
  • Varmluft, panelvarme eller infrarød? Det finnes mange ulike varmesystemer å velge mellom for oppvarming av haller. I denne artikkelen får du en første oversikt over de seks mest aktuelle systemene.
  • Romvolum, medarbeidernes behov, klimamål, oppvarmingskostnader og så videre: Når du skal velge riktig varmesystem for hallene dine, må du ta hensyn til en rekke faktorer. Les denne artikkelen for å finne ut hva disse er i detalj og hvordan du kan mestre disse utfordringene med et moderne system.
  • Det er ikke bare politikerne som har trukket i snoren, mange bedrifter planlegger også å forlenge juleferien og stenge ned driften i hvert fall til 2. uke i januar. Maskinene vil stå stille i flere uker, og dørene til fabrikkbygningene vil forbli stengt.
KÜBLER varmesystemer for haller
La oss ta neste skritt sammen
Alle haller er forskjellige. Med mer enn 30 år på baken finnes det knapt et krav som er fremmed for oss. Sammen med kundene våre har vi implementert de riktige løsningene. Hvis du er klar til å ta i bruk økonomisk utprøvde oppvarmingskonsepter for hallen din, har du kommet til rett sted.
Avtal en konsultasjon nå
Be om en guide nå