Tilbage

Derfor skal du satse på fremtidens effektive teknologier, når du moderniserer dit varmesystem

14. april 2021
Arbejdere diskuterer på lageret.

Ambitiøse klimamål og nye energiregler for bygninger stiller virksomheder over for en eller to udfordringer. Ud over effektiv isolering eller reduktion af elforbruget gennem belysning og IT er modernisering af opvarmningen et vigtigt punkt i opfyldelsen af de nye krav. Især med hensyn til langsigtet effektivitet og omkostningseffektivitet bør du fokusere på fremtidige teknologier som f.eks. Infrarøde radiatorer sæt.

Bæredygtighed og energieffektivitet er vigtigere i dag end nogensinde før

I lyset af klimaforandringerne har EU sat sig klare mål for at begrænse udledningen af forurenende stoffer: I 2030 skal udledningen være reduceret med mindst 55 % i forhold til 1990-niveauet, og i 2050 skal EU være så fuldstændig drivhusgasneutral som muligt. Derudover skal CO2-emissioner på varmemarkedet med 81 % i forhold til referenceåret 1990. I maj 2021 satte Tyskland sig endnu mere ambitiøse mål: 65 % reduktion i CO2-udledning i 2030, 88 % i 2040 og klimaneutralitet i 2045 er de nye mål i klimabeskyttelsesloven.

Forslag til optimering af den eksisterende lovgivning, herunder EU's energilovgivning, skal fremlægges i 2021. Men én ting er allerede sikker: Virksomhederne vil blive holdt tydeligt ansvarlige, så de enkelte lande kan opfylde deres klimamål. Det bedste eksempel på dette er den nye lovgivning, der trådte i kraft i november 2020 Lov om bygningsenergi (GEG)som erstatter EnEG, EnEV og EEWärmeG.

GEG regulerer energikravene og brugen af vedvarende energi til opvarmning og køling - både for nye bygninger og for moderniseringer. Med visse undtagelser skal gas- og oliefyringsanlæg, der er over 30 år gamle, udskiftes. Det skal også bemærkes, at oliefyringsanlæg bliver helt forbudt fra 2026. Så det er nu, du skal planlægge dine varmesystemer på ny og vælge fremtidens effektive teknologier.

I den forbindelse anbefales moderne infrarøde radiatorer til halbygninger - både nye og eksisterende. Og det er der enkle grunde til.

1. Fremtidige teknologier som infrarøde varmeapparater er allerede mere effektive end krævet i dag.

Det skyldes det infrarøde princip. Infrarøde stråler opvarmer kroppe og genstande, der absorberer dem. Luften forbliver derimod uberørt, hvilket betyder, at der stort set ikke kan stige varm luft op og samle sig ubrugt under loftet. Ud over konvektion spiller en anden fysisk lov ind her: Jo højere temperatur en varmekilde har, jo lavere er dens uønskede konvektive komponent. Og det betyder: Med infrarøde radiatorer spilder du næsten ingen energi, sparer på ressourcerne og undgår unødvendig CO2-emissioner. Kombineret med udnyttelsen af restvarme overgår denne fremtidige teknologi derfor allerede klart kravene til klimabeskyttelse.

2. Infrarøde varmeapparater er også det rigtige valg ud fra et økonomisk synspunkt.

Når man moderniserer et varmesystem, bør man tænke langsigtet - og netop derfor er det vigtigt at bruge pålidelige fremtidsteknologier. Når alt kommer til alt, bliver kravene til klimabeskyttelse og energieffektivitet ikke mindre strenge. Det giver ikke meget mening at satse på et varmesystem, der koster x gange så meget i investering og forbrug, eller som skal udskiftes i løbet af få år.

Ved at overopfylde kravene til klimabeskyttelse kan du på den anden side være sikker på en infrarød radiator: Du er godt stillet på lang sigt - også med hensyn til omkostninger. Det skyldes, at varmeanlæg i haller bruger omkring seks til tyve gange så meget energi i løbet af deres livscyklus sammenlignet med investeringsomkostningerne. Men fremtidige teknologier som Infrarøde stråler er så effektiveat de sparer op til 70 % energi. Det reducerer de samlede ejeromkostninger enormt. Spørgsmålet om, hvorfor man skal satse på fremtidige teknologier til modernisering, kan derfor også besvares klart ud fra et økonomisk perspektiv.

Men er et gasdrevet system virkelig fremtidssikret?

Nu spørger du måske dig selv, hvad et gasdrevet system (som f.eks. en infrarød radiator) har at gøre med fremtidige teknologier. Troen på, at man er forpligtet til at bruge vedvarende energi i nybyggeri og moderniseringsprojekter, holder trods alt ved - gør den ikke?

Denne antagelse er baseret på gamle versioner af lovgivningen. Det har dog længe været anerkendt, at halbygninger har deres egne krav på grund af deres særlige opvarmningskarakteristika. Den nye GEG udelukker endelig decentralt opvarmede haller med en loftshøjde på mere end fire meter fra forpligtelsen til at bruge vedvarende energi. Selvom disse i princippet kan være en fornuftig energikilde, er de normalt meget mindre effektive, især i halbygninger.

Når det drejer sig om varmehaller, gælder det ledende princip om "effektivitet før substitution" helt klart. Til et varmesystem, der skal levere den nødvendige mængde varme hurtigt og fleksibelt, har der hidtil kun været ét medie, der har kunnet betale sig i de fleste tilfælde: naturgas. Det har en god primærenergifaktor, er miljøvenligt og er også fremtidssikret takket være den kommende forsyning af brint (power-to-gas).

Gas er en af fremtidens banebrydende teknologier på vejen mod klimaneutralitet i 2050.

Gas ses ikke kun som en brobygningsteknologi til udfasningen af kul, men er også ved at blive fremtidens energikilde på grund af den stadigt stigende andel af vedvarende energi (nøgleord "grøn brint"). Det skyldes, at gas er det eneste energimedie, der giver os i Tyskland mulighed for at lagre energi uden kemisk forurening. Desuden er lagrings- og transportmulighederne fremragende takket være det optimalt udviklede gasnetværk i Tyskland. Så snart power-to-gas er tilgængelig overalt i store industrielle processer, vil gasdrevne varmesystemer helt sikkert være en af fremtidens teknologier.

Fremtidens teknologier giver dig sikkerhed med hensyn til klimabeskyttelsesmål og økonomisk effektivitet

Klimabeskyttelsesmål og -krav vil stille ejere af industri- og erhvervsbygninger over for store udfordringer i de kommende år. Men de, der allerede er afhængige af effektive fremtidsteknologier som infrarøde varmelegemer, kan allerede sætte kryds i boksen. Hvis du gerne vil vide mere om fremtidssikrede varmesystemer, anbefaler vi vores artikel om HEAT 4.0. Læs, hvordan du kan udnytte alle den digitale tidsalders muligheder med et holistisk syn på varmeforsyningen og dermed tage endnu et skridt ind i fremtiden.

Alt hvad du behøver at vide om energibesparende halvarmesystemer i praksis
Energibesparelser er et stort emne - på tværs af alle sektorer. Hvis du vil sætte en stopper for ineffektive varmesystemer, er vores guide lige noget for dig!
Anmod om en gratis guide

Dette vil måske også interessere dig

 • Værkstedsopvarmning - hvad du skal være opmærksom på, når du træffer dit valg

  Uanset om det er i metalværksteder, snedkerier, svejseværksteder, bilforhandlere eller jernbaneselskaber - værkstedsvarmesystemer sikrer varme arbejdsforhold i værkstederne, når det bliver koldt udenfor. Men hvilke krav - ud over varmeproduktion, naturligvis - kan man stille til et moderne varmesystem i dag? Og hvad skal du være opmærksom på, hvis du vil have, at din investering fortsat skal kunne betale sig om mange år?
 • På vej mod klimaneutralitet - hvad du bør vide om fremtidens opvarmning af haller

  Uanset om det er i industrien eller i det private boligbyggeri - alle, der i dag beslutter sig for fremtidens varmesystem eller opvarmning af haller, står over for en masse spørgsmålstegn. Hvilke energiscenarier vil egentlig bestemme fremtiden? Hvilke teknologier vil så blive relevante? Er det stadig værd at investere i fossilt drevne systemer? Hvad siger trafiklyset? Og når man tager alle disse spørgsmål i betragtning, hvad er så den bedste funktionelle og økonomiske opvarmningsløsning til halbygningen på lang sigt?
 • Økonomien taler ESG og opvarmer multi-energi fleksibelt.

  ESG står for Environmental, Social and Corporate Governance og henviser til de tre nøgleområder inden for bæredygtig virksomhedsledelse: miljø, sociale anliggender og virksomhedsledelse. Men hvad har det at gøre med dig og den måde, du opvarmer dine produktionshaller og lagerbygninger på?
 • Varme 4.0

  Energispørgsmålet har sjældent været mere eksplosivt. Love, standarder og regler er en udfordring for næsten alle virksomheder. Der søges efter løsninger med henblik på at realisere potentielle besparelser.
KÜBLER varmesystemer til haller

Lad os tage det næste skridt sammen

Alle haller er forskellige. Med mere end 30 års virksomhedshistorie er der næppe et krav, der er fremmed for os. Sammen med vores kunder har vi implementeret de rigtige løsninger. Hvis du er klar til at implementere økonomisk gennemprøvede varmekoncepter til din hal, så er du kommet til det rette sted.
Aftal en konsultation nu
Anmod om en guide nu