Tilbage

FUTURA i Trier: Første infrarøde multi-energisystem til klimaneutral opvarmning af haller i drift

27. april 2023
Industrielt lager med maskiner og gaffeltruck.

Metalforarbejdningsvirksomheden "Die Kanter & und Schlosser" opvarmer sin nye bygning variabelt med elektricitet, brint eller gas takket være verdensnyheden fra KÜBLER i Ludwigshafen.

"Vores motto er fremskridt" er mottoet for den fremsynede metalbearbejdningsspecialist i Trier. Virksomheden har også anvendt dette krav på den nye 2.800 kvadratmeter store hal, hvor produktionen har fundet sted siden 2022. Fra bygningsisolering til solcelleanlæg, fra avanceret fiberlaserteknologi til egenproduktion af kvælstof - her implementeres de højeste standarder for energieffektivitet. En af de vigtigste komponenter her er opvarmningen af hallen. Men processen med at opnå dette har alle kendetegnene ved en iværksætterthriller.

"Oprindeligt tænkte vi stadig på en kombination af gulvvarme og varmepumpe til at opvarme de nye haller. Det betragtes trods alt som energieffektivt og er subsidieret af staten," siger Christoph Rotsch, kommerciel direktør hos "Die Kanter". Efter at have rådført sig med den regionale installationspartner blev det dog hurtigt klart, at der skulle bruges en anden teknologi til halbygninger med deres enorme rumdimensioner end til stuer, kontorer eller børnehaver. Han kontaktede derfor KÜBLER, som er en anerkendt ekspert i energibesparende infrarød varmeteknologi til industrihaller. Beslutningen til fordel for det højeffektive system blev truffet. Det var i slutningen af juni.

"Vi har implementeret en lang række energieffektiviseringstiltag i den nye hal, fra solceller til isolering og maskinteknologi. Vi ønskede helt klart det samme for opvarmningen."

Men iværksætteren havde regnet på det uden det føderale økonomiministerium. Ministeriet var bekymret for fremtiden for gasvarmesystemer og deres anvendelighed. "Kanter & Schlosser" annullerede kontrakten to uger efter, at den var blevet tildelt. "Usikkerheden omkring gasforsyningen var simpelthen for stor for os", siger Christoph Rotsch. KÜBLER overraskede derefter alle med en verdensnyhed - udviklet allerede før energikrisen. "Efter min mening producerer vi de mest effektive systemer til opvarmning af haller. Og nu har vi åbnet vores højeffektive teknologier for brugen af vedvarende energi," siger Thomas Kübler, grundlægger og ledende partner i KÜBLER Group. Åbenbart på det helt rigtige tidspunkt.

"Da vi lærte FUTURA at kende, var gulvvarme taget af bordet."

"Die Kanter & Schlosser" blev et pilotprojekt. "Vi går altid selv nye veje med mange af vores projekter. Vi er glade for at være med til at forme processen hos KÜBLER," siger Christoph Rotsch. "Da vi lærte FUTURA at kende, var gulvvarme ikke længere på tale."

Den pågældende pilot er et infrarødt system med flere energier, også kendt som multivalent. En verdensnyhed, der bygger bro til en kulstoffri fremtid. Det er ikke for ingenting, at den nye teknologi hedder FUTURA. Det energieffektive infrarøde varmesystem kan udnytte vedvarende energi som elektricitet eller brint. Samtidig kan der også bruges biogas, naturgas eller flydende gas, og der kan skiftes variabelt mellem energikilderne. Det fungerer både i mono- og blandingstilstand. Afhængigt af hvilken energi, der er tilgængelig i øjeblikket eller særligt omkostningseffektiv. "På den måde sikrer vi forsyningssikkerheden og stabiliserer nettene," siger Kübler. "Men frem for alt er vores løsning økonomisk."

"På den måde sikrer vi forsyningssikkerheden og stabiliserer nettene. Men frem for alt er vores løsning økonomisk."

Det multivalente system i Trier blev taget i brug lige i tide til varmeperioden 2022/2023: De infrarøde systemer fungerer fra hallens loft på samme måde som solen, der opvarmer alt, hvad der belyses - mennesker, maskiner og halgulvet. Det betyder, at varmen kommer samtidig oppefra, nedefra og fra alle sider. Denne varmeoverførsel er energieffektiv med besparelser på 50 til 70 procent. "Med FUTURA opvarmer vi fleksibelt med hensyn til tid og sted", siger Kübler, "fordi vi kun dækker det varmebehov, der faktisk er. Når alt kommer til alt, er det mest effektive varmesystem det, der ikke kører."

"Med FUTURA opvarmer vi fleksibelt med hensyn til tid og sted, fordi vi kun dækker det varmebehov, der faktisk er. Når alt kommer til alt, er det mest effektive varmesystem det, der ikke kører."

Varmen tændes efter behov, når og hvor der er brug for varme. Det styres via CELESTRA-kontrolsystemet, som er blevet udvidet til at omfatte moduler som WinTec til fjernstyring. E.M.M.A.-varmestyringssystemet blev også installeret. Det giver "Die Kanter & Schlosser" fuld gennemsigtighed i realtid i hele varmeprocessen og gør alle data tilgængelige for ledelsen til revisioner, f.eks. i overensstemmelse med DIN EN ISO 50001.

"Det bedste for os er, at vi nu kan opvarme med forskellige energier. I fremtiden vil vi kunne beslutte fleksibelt, hvad der er mest fordelagtigt for os og hvornår."

"Vi havde fuld tillid til KÜBLERs mere end 30 års erfaring lige fra starten," siger Rotsch. Nu, omkring tre måneder efter idriftsættelsen af det nye system, er "Die Kanter & Schlosser" meget tilfreds med beslutningen. "Det bedste for os er, at vi nu kan opvarme med forskellige energier. I fremtiden vil vi være i stand til fleksibelt at beslutte, hvad der er mest fordelagtigt for os og hvornår." Med FUTURA er virksomhederne ikke længere afhængige af gas alene. "I øjeblikket opvarmer vi kun med elektricitet. Nu om vinteren absorberer solcelleanlægget alle omkostninger fra omkring kl. 11 og fremefter." I den gamle bygning havde opvarmningen tidligere blæst cirkulationsluft ind i hallen. Hver gang døren blev åbnet, blev det rigtig koldt, og det føltes, som om det tog en halv evighed at få varmen indenfor igen. "Vi har helt klart en helt anden varmekvalitet i salen nu. Meget mere behagelig, meget mere lokal og ikke mere hvirvlende støv. Det er også blevet meget godt modtaget af medarbejderne."

"Vi har helt sikkert en helt anden varmekvalitet i salen nu."
Rotsch nævner muligheden for at opvarme de forskellige arbejdsområder i halbygningen individuelt eller at slukke for dem, når arbejdet er færdigt, som en anden vigtig fordel. "Vi har defineret fire forskellige varmekredse, som vi kan styre med FUTURA-systemet. Det sparer os for en masse energi, hvis f.eks. metalværkstedet stopper tidligere om fredagen, og varmen kan slukkes specifikt i dette område." Spild af energi kommer ikke på tale for den fremtidsorienterede virksomhed. Det er en anden grund til, at de er glade for at være væk fra teknologier som gulvvarme, der ikke kan styres efter behov og er nødt til at køre om natten eller endda i weekenden.

"Vi har allerede anbefalet den nye FUTURA-teknologi til andre og vil gøre det igen og igen."

Den administrerende direktør for den innovative halopvarmningsvirksomhed KÜBLER kan ikke forstå den nuværende usikkerhed på markedet. "Vi har i lang tid leveret gennemprøvede løsninger til industrien, som minimerer energiforbruget og CO2-emissioner med op til 70 procent og mere." Men de aktuelle kriser har slået politikerne ud af kurs i en sådan grad, at hårdt tiltrængte energirenoveringer bliver sat på standby, fordi det ikke er klart, hvad der bliver tilladt eller ikke tilladt i fremtiden. Samtidig er vedvarende energi ikke engang tilgængelig over hele linjen og i tilstrækkelige mængder til opvarmningsprocesser i industri og handel," siger Thomas Kübler. "Det, der er sikkert, er, at varmepumpeteknologi ikke er et reelt alternativ i hallerne. Alene af den grund, at virksomhederne ikke har nogen fleksibilitet til at genbruge halarealer eller ændre maskinopstillinger i fremtiden." Men varmepumpen er heller ikke særlig attraktiv økonomisk, uanset om den kombineres med gulvvarme eller loftpaneler med strålevarme. "Virksomhederne skal regne med en investering, der er tre til fire gange højere end nødvendigt. Og det med en meget dårligere brugervenlighed, men med en sammenlignelig energieffektivitet."

Og konklusionen fra "Die Kanter & Schlosser"? Christoph Rotsch: "Vi har allerede anbefalet den nye FUTURA-teknologi til andre og vil gøre det igen og igen."

Alt hvad du behøver at vide om energibesparende halvarmesystemer i praksis
Energibesparelser er et stort emne - på tværs af alle sektorer. Hvis du vil sætte en stopper for ineffektive varmesystemer, er vores guide lige noget for dig!
Anmod om en gratis guide

Dette vil måske også interessere dig

 • Ændring af bygningsenergiloven: Energibesparelser er kun mulige ved at skelne mellem bygninger - industribygninger er ikke daginstitutioner

  Hvordan bruges energi korrekt? Hvad betyder effektivitet? I den tyske regerings nuværende energipolitik er der en stor kløft mellem ambition og virkelighed. Når alt kommer til alt, behandles industribygninger ikke som industribygninger, fordi de kun udgør to procent af bygningerne - selv om de er ansvarlige for 15 procent af udledningen af drivhusgasser. Sidstnævnte har ikke spillet nogen rolle indtil nu. Disse to procent omfatter 420.000 til 480.000 halbygninger, som bruges i industri, handel og kommuner som produktionshaller, logistikhaller, værksteder, sportshaller eller salgssteder. Et lille antal, som står for en betydelig del af energiforbruget og udledningen af drivhusgasser i Tyskland.
 • Den rigtige udnyttelse af spildvarme til din virksomhed - hvordan du omdanner spildvarme til energi med få trin

  Kun omkring halvdelen af de tyske virksomheder er klar over deres spildvarmepotentiale - det skriver dena i sin publikation om udnyttelse af spildvarme som en del af Energy Efficiency Initiative. Det betyder, at anslået 226 TWh brugbar varme forbliver uudnyttet hvert år. Det er 36 % af den energi, der bruges af hele fremstillingsindustrien. Det er klart, at det koster virksomhederne enormt mange penge, men samtidig er den ubrugte spildvarme en belastning for miljøet. Omkring 60 millioner tons af drivhusgassen CO2 bliver unødigt sendt ud i atmosfæren hvert år. I lyset af stigende energiomkostninger og klimabeskyttelsesmål har virksomheder simpelthen ikke længere råd til at gøre dette.
 • Fokus på "åbne hal-døre"

  "Opvarmning med åbne vinduer" i private husholdninger er som "opvarmning med åbne døre" i produktionshaller og lagerbygninger. Det er dejligt, hvis man har råd til det i industri og handel, fordi produktionen og forretningen naturligvis kører - desværre er det ikke en selvfølge for mange virksomheder i tider med coronavirus.
 • Værkstedsopvarmning - hvad du skal være opmærksom på, når du træffer dit valg

  Uanset om det er i metalværksteder, snedkerier, svejseværksteder, bilforhandlere eller jernbaneselskaber - værkstedsvarmesystemer sikrer varme arbejdsforhold i værkstederne, når det bliver koldt udenfor. Men hvilke krav - ud over varmeproduktion, naturligvis - kan man stille til et moderne varmesystem i dag? Og hvad skal du være opmærksom på, hvis du vil have, at din investering fortsat skal kunne betale sig om mange år?
KÜBLER varmesystemer til haller

Lad os tage det næste skridt sammen

Alle haller er forskellige. Med mere end 30 års virksomhedshistorie er der næppe et krav, der er fremmed for os. Sammen med vores kunder har vi implementeret de rigtige løsninger. Hvis du er klar til at implementere økonomisk gennemprøvede varmekoncepter til din hal, så er du kommet til det rette sted.
Aftal en konsultation nu
Anmod om en guide nu