Takaisin

Matkalla kohti ilmastoneutraaliutta - mitä sinun pitäisi tietää tulevaisuuden hallien lämmityksestä?

8. joulukuu 2021
Globus in Hand, verkostoitumiskonsepti kaupunkien kautta.

Olipa kyse sitten teollisuudesta tai yksityisestä asuntorakentamisesta - jokainen, joka tänään päättää tulevaisuuden lämmitysjärjestelmän tai hallien lämmityksen puolesta, joutuu kohtaamaan paljon kysymysmerkkejä. Mitkä energiaskenaariot todella määräävät tulevaisuuden? Mitkä teknologiat tulevat silloin ajankohtaisiksi? Kannattaako fossiilisia polttoaineita käyttäviin järjestelmiin vielä investoida? Mitä liikennevalot sanovat? Ja kun kaikki nämä kysymykset otetaan huomioon, mikä on pitkällä aikavälillä paras toimiva ja taloudellinen lämmitysratkaisu hallirakennukseen? Tästä blogikirjoituksesta löydät kaiken tarvittavan hallituksen uusista päätöslauselmista ja siitä, miten ala hallitsee siirtymisen ilmastoneutraaliin lämmitykseen.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen - miten ilmastoneutraali lämmitys on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan?

Tuskin kukaan epäilee, että jotain on tehtävä, jotta ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos saadaan hallintaan. Muutetun ilmastonsuojelulain kunnianhimoinen tavoite on siis seuraava: Saksa ei halua saavuttaa ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä vaan vuoteen 2045 mennessä. Tämä tarkoittaa, että kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä sähköntuotannosta ja teollisuudesta rakennuksiin, liikenteeseen ja maatalouteen on vähennettävä niin paljon kuin mahdollista. Välttämättömät päästöt on kompensoitava kasvihuonekaasunieluilla. Tämän saavuttamiseksi ilmastonsuojelulaissa asetetaan konkreettinen välitavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä eli vähintään 65 % vuoteen 1990 verrattuna. Tavoite on siis selkeä. On myös selvää, että tärkeä askel tässä on siirtyminen ilmastoneutraaliin lämmitykseen vedyn tai muiden vaihtoehtojen avulla pitkällä aikavälillä.

Vihdoinkin lisää selkeyttä kohti ilmastoneutraaliutta

Tie kohti ilmastoneutraaliutta herättää paljon kysymyksiä ja aiheuttaa paljon epävarmuutta. Erityisesti niille, joiden on tehtävä päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvista investoinneista. Yksi esimerkki tällaisista investoinneista ovat teollisesti hyödynnettävät Hallin lämmitysjärjestelmät joiden elinkaari on vähintään 15 vuotta. Kaikkien, jotka harkitsevat nykyään tällaista hankintaa, olisi ehdottomasti tutkittava lämmitysjärjestelmiä, jotka tarjoavat ilmastoneutraalin lämmityksen. Mutta mitä tarkalleen ottaen on ilmastoneutraalin lämmityksen ja ilmastoneutraaliuden tavoitteen takana?

Kopernikus-hankkeen Ariadne1) 11. lokakuuta 2021 julkaisema raportti voisi selventää asiaa. Kyseessä on tutkimus, jossa yli 50 tutkijaa kymmenestä laitoksesta on analysoinut ja arvioinut erilaisia ilmastoneutraaliutta koskevia muutosskenaarioita. Kyseessä on ensimmäinen kattava ja yksityiskohtainen mallivertailu, joka sisältää vankkoja havaintoja muutospoluista, liikkumavarasta ja pullonkauloista. Kaikista skenaarioista ja malleista voidaan tehdä seuraavat keskeiset johtopäätökset:

 1. Ilmastoneutraalin energiajärjestelmän keskeisiä energialähteitä ovat pääasiassa uusiutuva sähkö, vihreä vety ja vihreät sähköpolttoaineet sekä kestävästi tuotettu biomassa.
 2. Yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä sähköntuotanto on energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentämisen peruspilari.
 3. Tavoiteskenaarioissa pelkästään energiatehokkuuden parantaminen johtaa energian loppukulutuksen vähenemiseen 34-59 % vuoteen 2045 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.
  Viimeisen kohdan mukaan on myös selvää, että ilmastonsuojelutavoitteet vuosille 2030 ja 2045 ovat erittäin haastavia ja että ne voidaan saavuttaa vain massiivisilla investoinneilla, poliittisilla lisätoimenpiteillä ja infrastruktuurin kehittämisellä kaikilla aloilla.

1) Lähde: Saksa matkalla kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2045: skenaariot ja polut mallivertailussa. https://ariadneprojekt.de/publikation/deutschland-auf-dem-weg-zur-klimaneutralitat-2045-szenarienreport/

Tärkeimmät faktat ilmastoneutraalista lämmityksestä liikennevalokoalition koalitiosopimuksesta

Ampel-koalition koalitiosopimus, jonka otsikko on "Uskaltaudu edistykseen", on ollut pöydällä lyhyen aikaa. Huolimatta rakentavasta tulevaisuushengestä siihen sisältyy edelleen monia epävarmuustekijöitä, kuten DIHK toteaa ensimmäisessä alustavassa kokonaisarviossaan2). Nyt on kuitenkin käymässä selväksi, miten tie kohti ilmastoneutraaliutta voidaan järjestää. Koalitiosopimuksen keskeiset lausumat ovat erityisen tärkeitä investoinneille energiaintensiiviseen teknologiaan, kuten hallien lämmitysjärjestelmiin. Olemme tehneet niistä yhteenvedon viittaamalla koalitiosopimuksen sivuun ja kappaleeseen:

S. 27 - Luku "Talous" Avainsana "Teollisuus"

 • Kannatamme vihreää vetyä koskevan Euroopan unionin perustamista.
 • Tätä varten haluamme tukea taloudellisesti investointeja vetyverkkoinfrastruktuurin kehittämiseen.
 • Haluamme olla vetyteknologian johtava markkina-alue vuoteen 2030 mennessä.
 • kannattaa aloitetta perustaa kaikille valtioille avoin kansainvälinen ilmastoklubi, jossa on yhtenäinen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite.2-vähimmäishinta ja yhteinen CO2-Rajojen säätö.

s. 59f - Luku "Ilmasto, energia, muutos" Avainsana: "Kaasu ja vety".

 • Uusiutuvan sähkön ja vedyn energiainfrastruktuuri on edellytys sille, että Eurooppa pystyy toimimaan ja pysymään kilpailukykyisenä 2000-luvulla.
 • Vauhditamme uusiutuvien energialähteiden massiivista laajentamista ja nykyaikaisten kaasuvoimaloiden rakentamista, jotta voimme vastata sähkön ja energian kasvavaan kysyntään tulevina vuosina kilpailukykyisin hinnoin.
 • Kaasuvoimalat, joita tarvitaan siihen asti, kunnes uusiutuvat energialähteet takaavat toimitusvarmuuden, on rakennettava siten, että ne voidaan muuntaa ilmastoneutraaleiksi kaasuiksi (H2-ready).
 • Maakaasu on välttämätöntä siirtymäkauden aikana.
 • Haluamme edistää tehokkaan vetytalouden sekä tarvittavan tuonti- ja kuljetusinfrastruktuurin kehittämistä mahdollisimman nopeasti.

S. 60 - Luku "Ilmasto, energia, transformaatio" Avainsana: "Gridit"

 • Sähkö- ja vetyverkot ovat tulevaisuuden energiajärjestelmän selkäranka.

S. 90 - Luku "Rakentaminen ja asuminen" Avainsana: "Ilmastonsuojelu rakennusalalla".

 • muuttaa rakennusten energialakia (GEG) seuraavasti: Tammikuun 1. päivään 2025 mennessä jokaisen uuden lämmitysjärjestelmän on toimittava 65-prosenttisesti uusiutuvalla energialla3).
 • GEG:ssä uudisrakentamisen standardit yhdenmukaistetaan KfW-EH 40:n kanssa 1. tammikuuta 2025 alkaen.
 • Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitetta vastaavia toimenpiteitä voidaan käyttää osana innovaatiolauseketta.
 • Keskitymme räätälöityihin ja teknologianeutraaleihin toimenpiteisiin.

Jatkamme rahoitusohjelmien kehittämistä ja uudelleenjärjestelyä tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Koalitiosopimus liittohallituksessa 2021. Ensimmäinen, alustava kokonaisarvio © Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) | Berliini | Bryssel, tilanne: marraskuu 2021.

Hajautetusti lämmitetyt hallit (vyöhykkeet), joiden huonekorkeus on > 4 m, on vapautettu velvollisuudesta käyttää uusiutuvia energialähteitä lämmitys- ja jäähdytysenergiantarpeen kattamiseen (GEG).

Yhteenvetona voidaan todeta, että ilmastoneutraali lämmitys tarkoittaa, että...

... vihreä sähkö ja vihreä kaasu (vety) ovat energialähteitä kohti ilmastoneutraaliutta. Maakaasun merkitys siirtymävaiheen teknologiana on vahvistettu - fossiilista polttoainetta, jolla on pienin hiilijalanjälki, käytetään edelleen siirtymäratkaisuna, kunnes voimme lämmittää täysin ilmastoneutraalisti vedyllä. Ja tätä myös korostetaan: uusiutuvien energialähteiden lisäksi tunnustetaan vastaavat toimenpiteet, jotka noudattavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitetta, kuten energiatehokkuuden lisääminen, mikä hyödyttää hajautettuja kaasukäyttöisiä hallien lämmitysjärjestelmiämme ja tekee niistä vaihtoehdon ilmastoneutraalille lämmitykselle.

Erittäin tehokas ja joustava: hajautetut kaasukäyttöiset hallien lämmitysjärjestelmät ovat tie kohti ilmastoneutraalia lämmitystä.

Näiden lausuntojen perusteella on selvää, että maakaasukäyttöiset hajautetut infrapunahallien lämmitysjärjestelmät pysyvät pitkällä aikavälillä hallien lämmityksen kultaisena standardina. Tähän on hyvät syyt, sillä erityisesti hallirakennusten fyysisiin olosuhteisiin kehitetyt lämmitysjärjestelmät ovat energiatehokkuudeltaan ja kustannustehokkuudeltaan selvästi parempia kuin useimmat tekniset vaihtoehdot, kun huonekorkeus on yli 4 metriä. Suuren energiantuoton ja erittäin vähäisten ääripäähäviöiden ansiosta infrapunalämmitystekniikoilla, kuten KÜBLERin pimeitä pattereita käyttävillä tekniikoilla, saavutetaan 30-70 prosentin energiansäästöt. Niillä voidaan jo nyt täyttää vuoden 2030 ilmastotavoitteiden vaatimukset - kyseessä ei siis ole täysin ilmastoneutraali lämmitys, mutta se on vaihtoehtoihin verrattuna paljon ympäristöystävällisempi, koska energiatehokkuus on erityisen korkea. Tähän lisätään vielä suhteellisen alhaiset investointikustannukset. Ludwigshafenissa sijaitsevan hallien lämmitykseen erikoistuneen yrityksen korkean hyötysuhteen tekniikoita voidaan muuten jo käyttää biokaasulla4) ja ne ovat H2-valmiita. Tämä tarkoittaa sitä, että heti kun vetyä on saatavilla, voit helposti sekoittaa sitä luotettavasti 20 tilavuusprosentin -% (ja yhä enemmän), jolloin pääset askel askeleelta lähemmäksi ilmastoneutraalia lämmitystä.

Tummapatterityyppiset lämmittimet tekevät vaikutuksen myös joustavuudellaan, kun kyseessä on Tuotanto-, varasto- ja muiden hallirakennusten lämmitys. Hajautettujen kaasukäyttöisten ratkaisujen lämmitys- ja sammutusajat ovat erittäin lyhyet verrattuna kuumaveteen perustuviin tekniikoihin. Tämä tarkoittaa, että hallien lämmitysjärjestelmä voi reagoida välittömästi lisävuoroihin tai ulkolämpötilan muutoksiin - sinun ei siis tarvitse jahdata eilisen säätä, mikä on myös oikea askel kohti ilmastoneutraalia lämmitystä. Koska laitteet vaativat vain vähän tilaa katon alla, jää runsaasti tilaa hyödynnettäväksi. Ja toisin kuin lattialämmityksessä, hallin lattia antaa sinulle myös täyden joustavuuden esimerkiksi koneiden sijoittelun muuttamiseen.

Ilmastoneutraali lämmitys KÜBLERillä - miltä tulevaisuuden hallien lämmitys näyttää?

Tulevaisuuden energialähteitä ovat uusiutuva sähkö ja vihreä vety. Mitä tämä tarkoittaa teollisuuden ilmastoneutraalille lämmitykselle? KÜBLER, energiansäästöhallien lämmitysjärjestelmien innovaatiojohtaja, näkee tässä kaksi päävaihtoehtoa:

 1. Suuren hyötysuhteensa ja uusiutuvien energialähteiden vielä epävakaan saatavuuden vuoksi tulevaisuuden hallien lämmitys perustuu pitkällä aikavälillä edelleen maakaasuun tai nestekaasuun.
 2. Fossiilisiin kaasuihin lisätään yhä suurempi osa vihreistä kaasuista - kunnes vedyn tuottamiseen ja jakeluun liittyvät tekniset haasteet on ratkaistu ja järjestelmät toimivat 100 % vedyllä.

Milloin tämä tarkalleen ottaen tapahtuu, jää nähtäväksi. Selvää kuitenkin on, että sekä teollisuuden että yksityisen sektorin on siirryttävä ilmastoneutraaliin lämmitykseen vihreällä vedyllä, jotta saavutetaan täydellinen ilmastoneutraalius. Siihen asti meidän on luotettava energiatehokkaisiin lämmitysjärjestelmiin ja valmistettava vähitellen tähän tarkoitukseen käytettävät fossiiliset kaasut, kunnes voimme siirtyä kokonaan vedyn käyttöön.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää energiaa säästävistä hallien lämmitysjärjestelmistä käytännössä.
Energiansäästö on tärkeä asia - kaikilla aloilla. Jos haluat tehdä lopun tehottomista lämmitysjärjestelmistä, oppaamme on juuri sinulle!
Pyydä ilmainen opas

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua

 • Keskity "avoimiin salin oviin"

  "Lämmitys ikkunat auki" kotitalouksissa on sama kuin "lämmitys ovet auki" tuotanto- ja varastohalleissa. On hienoa, jos tähän on varaa teollisuudessa ja kaupassa, koska tuotanto ja liiketoiminta luonnollisesti sujuvat - valitettavasti tämä ei ole monille yrityksille itsestäänselvyys koronaviruksen aikana.
 • Lämmityshallit: 6 lämmitysjärjestelmää yhdellä silmäyksellä

  Kuumailma, paneelilämmitys vai infrapuna? Hallien lämmitykseen on valittavissa monia erilaisia lämmitysjärjestelmiä. Tässä artikkelissa annetaan ensimmäinen yleiskatsaus kuuteen tärkeimpään järjestelmään.
 • Miksi tummat säteilylämmittimet ovat tehokkain ratkaisu teollisuus- ja liikerakennusten lämmittämiseen.

  Jos luet tätä artikkelia, etsit todennäköisesti tehokasta tapaa lämmittää teollisuus- tai liikerakennusta. Tutkimuksesi aikana olet jo törmännyt yhteen tai toiseen tekniikkaan, kuten pimeisiin säteilylämmittimiin tai kuumailmalämmitykseen. Nyt haluaisit tietää, miksi tummia säteilylämmittimiä korostetaan toistuvasti erityisen tehokkaina. Me kerromme sinulle!
 • CO2-verotus: Mitä se merkitsee yrityksellesi?

  Vuonna 2021 uusi CO2-vero tuli voimaan. Sen tarkoituksena on auttaa Saksaa saavuttamaan ilmastonsuojelutavoitteensa. Lue, mitä tämä merkitsee yrityksellesi kustannusten kannalta ja mitä sinun pitäisi tehdä nyt!
KÜBLER-salien lämmitysjärjestelmät

Otetaan seuraava askel yhdessä

Jokainen sali on erilainen. Yrityksen yli 30-vuotisen historian ansiosta meille tuskin mikään vaatimus on vieras. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme toteuttaneet oikeat ratkaisut. Jos olet valmis toteuttamaan taloudellisesti hyväksi havaittuja lämmityskonsepteja halliisi, olet tullut oikeaan paikkaan.